Dosje javnega naročila 003345/2019
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Gradnje: Ureditev pločnika v naselju in javne razsvetljave na cesti G2-102 odsek Peršeti - Ušnik
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 71.792,10 EUR

JN003345/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003345/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003345/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN003345/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
JN003345/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019

    JN003345/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9733
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev pločnika v naselju in javne razsvetljave na cesti G2-102 odsek Peršeti - Ušnik
Referenčna številka dokumenta: 8/2019 JN VV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev pločnika v naselju in javne razsvetljave na cesti G2-102 odsek Peršeti - Ušnik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Volče
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev pločnika v naselju in javne razsvetljave na cesti G2-102 odsek Peršeti - Ušnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok trajanja naročila ni bistvena sestavina pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2019   13:11
VPRAŠANJE
Prosimo za oceno vrednosti del.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost del ni potrebna za pripravo ponudbe, niti ni določena zakonska obveznost v zvezi s tem.Datum objave: 29.05.2019   10:39
VPRAŠANJE
V poglavju 4. Bič gradbeni del imamo 9 temeljev v montažnih delih pa le en kandelaber tipa "Bič"

Ali so količine pravilne?

ODGOVOR
Popravek se nanaša na spremembo količin v postavkah 7. in 8. v poglavju 4. "Bič gradbeni del - JR kabelska kanalizacija". Popis del je z upoštevanjem navedenih sprememb na novo naložen v celoti na povezavi https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/.