Dosje javnega naročila 003342/2019
Naročnik: OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Gradnje: Ureditev lokalne ceste Frankolovo-Socka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003342/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003342/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003342/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI
Vojnik
Slovenija
Vesna Poteko
vesna@vojnik.si
+386 37800630
+386 37800630

Internetni naslovi
http://www.vojnik.si
http://www.vojnik.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vojnik.si
ESPD: http://www.vojnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9747
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev lokalne ceste Frankolovo-Socka
Referenčna številka dokumenta: 371-0023/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija lokalne ceste na relaciji Frankolovo-Socka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Frankolovo-Socka
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev lokalne ceste Frankolovo-Socka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   10:00
Kraj: Po sistemu e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
03 78 00 626Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Portal javnih naročil pisna vprašanja.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   08:58
VPRAŠANJE
Ali je v tekstu napaka ali je zahtevana vrednost reference za OVD 10.000 višja od ponudnikove?

ODGOVOR

Reference za OVD popravljamo na 80.000,00 EUR. Popravljen obrazec bo priložene k razpisni dokumentaciji na naši spletni strani.
lp


Datum objave: 28.05.2019   09:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni;

Za resnost ponudbe se zahteva Bianco menica v vrednosti 3% ocenjen vrednosti brez DDV.
Prosimo za ocenjeno vrednost, nismo je nikjer zasledili.

Hvala

ODGOVOR


Ocenjena vrednost je 90.000,00 EUR brez DDV in je objavljena na spletni strani pri osnovnih podatkih razpisa.

lp

Datum objave: 28.05.2019   12:54
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo tehničnega poročila, da vidimo lokacijo in dolžino trase, saj je le samo objavljen popis del. hvala

ODGOVOR


Tehnično poročilo s skicami objavljeno na spletni strani Občine Vojnik.

lp

Datum objave: 29.05.2019   14:28
VPRAŠANJE
V menični izjavi moramo navesti naročnikov TRR in banko, kamor naj se bi se nakazal znesek v primeru vnovčenja menice. Prosim za posredovanje tega podatka, saj ne vemo kateri račun in banko vpišemo.

ODGOVOR

TRR: 01339-0100003082
BANKA SLOVENIJE (UJP Žalec)

LP


Datum objave: 30.05.2019   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Na kakšen način predložimo ponudniki zavarovanje za resnost ponudbe: elektronsko na portalu EJN ali fizično ?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

fizično v tajništvo Občine Vojnik do roka oddaje ponudbe.

lp


Datum objave: 30.05.2019   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo, če lahko objavite razpisne obrazce v MS WORD formatu, da bomo ponudniki lahko izpolnjevali dokumentacijo elektronsko in ne z ročno pisavo, kar pri vsej razpoložljivi sodobni elektronski tehnologiji danes ni več sprejemljivo. Tudi zakon ZJN-3 predpisuje elektronske oblike dokumentacije in postopkov, kar postopke oddaje javnih naročil poenostavi tako za naročnike kot za sodelujoč ponudnike.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Popisi in večina RD je v elektronski obliki, katero lahko izpolnjujete direktno. Ostali obrazci v PDF obliki ostajajo nespremenjeni.

lp

Datum objave: 03.06.2019   07:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

zanima nas konkreten razloga, iz katerega vzroka objavite Excel razpise v MS Excel formatu,) medtem ko ponudbene obrazce, (zato da ponudniki vpisujemo ročno,!!) objavite v pdf formatu ? Lahko bi tudi popise objavili le v pdf formatu - v tem primeru bi tudi naročnik moral seštevati ročno...

Prosimo za korekten odnos do ponudnikov, kar boste izkazali rudi z objavo obrazcev v WORD formatu. (Upamo, da ne zahtevamo preveč od naročnika, vsled dejstvu da 99 % naročnikov objavi obrazce v WORD-u, ostali 1 % pa spremeni format iz pdf v WORD tekom postopka objave dokumentacije).

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Obrazci bodo objavljeni danes na naši spletni strani.

LP