Dosje javnega naročila 003428/2019
Naročnik: CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje, Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto
Gradnje: ZAPIRANJE PRVE IN DRUGE BERME NA ODLAGALIŠČU LESKOVEC
ZJN-3: Odprti postopek

JN003428/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003428/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN003428/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN003428/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003428/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 102-246019
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje
Kettejev drevored 3
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Gregor Vovko
gregor.vovko@cerod.org
+386 73917850
+386 73917857

Internetni naslovi
http://www.cerod.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://gofile.me/4jZfe/4nE1hwUJe

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9745
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAPIRANJE PRVE IN DRUGE BERME NA ODLAGALIŠČU LESKOVEC
Referenčna številka dokumenta: GV-JN-2/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
- zapiranje prve berme odlagališča (tesnjenje pokrova in brežin, odvodna na pokrovu in odplinjevanje) (v letu 2019; t.i. III. FAZA) in
- zapiranje druge berme odlagališča (tesnjenje pokrova in brežin, odvodna na pokrovu in odplinjevanje) (v letu 2020; t.i. IV. FAZA),
vse z namenom izvedbe zapiranja odlagališča Leskovec.
Zapiralna dela je potrebno izvesti skladno s projektom za izvedbo del (PZI št. 06/11) in priloženem popisu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45222000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Odlagališče Leskovec pri Novem mestu
II.2.4 Opis javnega naročila
- zapiranje prve berme odlagališča (tesnjenje pokrova in brežin, odvodna na pokrovu in odplinjevanje) (v letu 2019; t.i. III. FAZA) in
- zapiranje druge berme odlagališča (tesnjenje pokrova in brežin, odvodna na pokrovu in odplinjevanje) (v letu 2020; t.i. IV. FAZA),
vse z namenom izvedbe zapiranja odlagališča Leskovec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razlogi za izključitev navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.06.2019   09:01
Kraj: elektronska oddaja ponudb in odpiranje preko e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.06.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
CEROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje
Kettejev drevored 3
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   11:50
VPRAŠANJE
V popisu del navajate, da mora ponudnik izvesti zaustavitev odplinjanja in začasno konzerviranje plinske postaje ter v nadaljevanju vzpostavitev obratovalnega stanje bakle in izvesti zagon (postavka št. 2.1, postavka. št. 2.21, postavka št. 2.22) kar mora skladno s popisom izvesti pooblaščena oseba proizvajalca plinske postalje. Opozarjamo vas, da v dokumentaciji ni naveden točen tip postaje, prav tako iz razpisanega ni znano kdo je ta pooblaščena oseba, da bi lahko pridobili ustrezno ponudbo. Pozivamo vas, da to ekskuzivnost izločite iz razpisa in jo kot naročnik (očitno veste kdo to izvaja) naročite sami saj te postavke nikakor ne vplivajo na kakovost izvedenih del ali garancijo izvedenih del. Takšna klavzula je namreč izklučitveni faktor in nevarno omejuje ponudnike.

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da bo za dela iz navedenih postavk poskrbel (kot investitor) sam in tako niso predmet javnega naročila.
Naročnik bo objavil korekcijo (popravek) popisa del, katerega izpolnijo ponudniki in ga priložijo ponudbi.


Datum objave: 13.06.2019   11:59
VPRAŠANJE
Dobava in vgradnja rekulitvacijskega sloja na brežino in vrh odlagališča v debelini 80 cm iz jalovine oz. komposta. m3 4.990,69
Dobava in vgradnja rekulitvacijskega sloja iz humusa v debelini 20cm m3 1.247,67
Prosimo naročnika za pojasnilo ali naročnik zagotovi material oz. ali je ta material na lokaciji za ti dve postavki?

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da bo lahko zagotovil material (poglavje prekrivno tesnenje) pri postavki 2.4 (dobava in vgradnja rekultivacijskega sloja, za debelino 80 cm iz jalovine oz. komposta), in sicer v količini 1.000 m3.
Materiala pri postavki 2.5 (dobava humusa; poglavje prekrivno tesnenje) naročnik ne bo zagotovil.

Material, ki ga bo zagotovil naročnik bo v oddaljenosti do 200 m od mesta izvedbe JN/gradnje.
Naročnik bo objavil korekcijo (popravek) popisa del, katerega izpolnijo ponudniki in ga priložijo ponudbi.


Datum objave: 14.06.2019   09:16
VPRAŠANJE
Ali je za naročnika spejemljivo, da priložimo reference na lastnih obrazcih, ob upoštevanju da z njimi izkazujemo zahteve razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Da, za naročnika je to sprejemljivo, v kolikor je referenčno potrdilo vsebinsko ustrezno zahtevi RD.Datum objave: 17.06.2019   13:02
VPRAŠANJE
Prosimo za interpretacijo naslednjih zahtev obrazca ESPD in sicer v sklopu V: Zaključek, ki govori o zmanjšanju števila ustreznih kandidatov.
1. Če izjavljamo, da izpolnjujemo objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov , kaj moramo napisati oz. opisati v kolikor je naš odgovor DA
2. Z katerimi dokazili moramo razpolagati oz. jih vpisati v tej fazi oddaje ponudbe?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
V primeru, da odgovorite z DA, dodatni opis in prilaganje dokazil naročnik ne zahteva (vezano na ta del).
V izogib morebitnim nejasnostim pri tem delu ESPD obrazca, bo naročnik korigiral V.del ESP obrazca in poskušal objaviti popravek obr. V nasprotnem primeru velja, da naročnik dokazil v zvezi s tem ne zahteva.Datum objave: 17.06.2019   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kako v obrazcu ESPD izpolnemo del V objektivne in nediskriminatorne pogoje za zmanjšanja število kandidatov?

ODGOVOR

V primeru, da odgovorite z DA, dodatni opis in prilaganje dokazil naročnik ne zahteva (vezano na ta del).


Datum objave: 17.06.2019   16:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

ali lahko priložimo potrdilo odgovornega vodja del iz vpogleda iz imenika IZS saj je tu navedeno kdaj je vpisan in datum izpisa vpogleda.

Hvala

ODGOVOR

Da. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo o vpisu v imenik za odg.vodjo del štel tudi tovrstno potrdilo, ki ga navajate.