Dosje javnega naročila 003488/2019
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Prevzem mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN003488/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003488/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003488/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003488/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 103-249696
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Romana Volavšek
romana.volavsek@marjeticakoper.si
+386 56633704
+386 56633706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310181/PREVZEMODPADKOV_razpisna_dokument.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9784
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: Številka javnega naročila: 2 -JN-S/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevzem mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zbirni center Sermin .
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevzem mešanih komunalnih odpadkov v nadaljnje ravnanje za obdobje treh let -tehnični podatki v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.06.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za podaljšanja roka oddaje ponudbe vsaj za en teden dni. Namreč drug teden je praznik in tudi do 30.6. je zadnji rok koriščenja starih dopustov. Zaradi tega bo zelo oteženo delo priprave ponudbe zaradi pomanjkanja zaposlenih ter podpisnikov.
Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe ostaja nespremenjen.


Datum objave: 20.06.2019   15:22
VPRAŠANJE
Spoštovani! Kolikšna je višina zagotovljenih sredstev?

ODGOVOR


Naročnik ni dolžan razkrivati višine zagotovljenih sredstev v sami razpisni dokumentaciji in zato tega podatka ne bomo razkrili potencialnim ponudnikom.

Datum objave: 20.06.2019   15:23
VPRAŠANJE
Na strani 30 v 5. členu navajate, da se bo račun izstavil do zadnjega dne v tekočem mesecu. Prosimo, da popravite vsaj na 8 dni, saj je nemogoče izstaviti zadnji dan, saj so ta dan lahko še odvozi.

ODGOVORBesedilo 5. člena vzorca pogodbe se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:
»Obračun opravljenih storitev bo izvajalec zaračunal naročniku na osnovi evidenčnega lista za tekoči koledarski mesec. Račun bo izdan do predvidoma 8. v mesecu za pretekli koledarski mesec. Za izvršene nesporne potrjene postavke bo plačan račun s strani naročnika v roku 30 dni od datuma prejema računa.«

Slednje besedilo se upošteva kot sprememba vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije, ki pa mora biti podpisan ( in žigosan ) s strani ponudnika, kot je navedeno v navodilih razpisne dokumentacije.