Dosje javnega naročila 003359/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 161.223,00 EUR

JN003359/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003359/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN003359/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN003359/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2019
JN003359/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2019

    JN003359/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310193/Povabilo_navodila_priloge_4300_19_2018.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9762
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema
Referenčna številka dokumenta: 4300-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
48800000
50324100
71314300
71314310
72200000
72267000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzpostavitev EIS in sicer: komunikacije, pomnilniške storitve in programske aplikacije EIS, ki za uporabnika deluje kot spletna aplikacija Mepis Energy Ministrstva za pravosodje, za 19 lokacij in zagotavljanje storitve arhiviranja in obdelave merilnih podatkov za 19 lokacij (tri obstoječe lokacije , kjer je EIS že vzpostavljen, in 16 novih lokacij) za dobo 14 let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 168
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.06.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2019   08:35
VPRAŠANJE:
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, je na določenih objektih že vspostavljen energetski informacijski sistem. V primeru, da te lokacije/objekte izvedemo tako, da ni potrebnih nobenih sprememb in da ni s tem povezanih nobenih stroškov, ali lahko potem ponudimo le ceno za toliko lokacij/objektov kolikor še ni izvedenih? Ali lahko popravite obrazec ponudbeni predračun tako, da bodo navedene vse lokacije/objekti in da bo potrebno vpisati ceno pri vsaki posamezni lokaciji/objektu? Če bo navedena cena 0, to pomeni, da ni stroškov povezanih s to lokacioj/objektom. To bo tudi bolj transparentno za kasnejše obračunavanje, ker so cene za posamezne lokacije/objekte različne.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik bo dopolnil ponudbeni predračun tako, da bo v drugi točki »Delo na nadzornem nivoju« mogoče vpisati ceno za vsako lokacijo posebej, pogodbo pa spreminja tako, da bo mogoče pogodbeno ceno za postavko 2 plačevati na podlagi računov, ki bodo izdani po zagonu in veljavni izročitvi in prevzemu del na nadzornem nivoju na posamezni lokaciji po ponujeni ceni za posamezno lokacijo. Popravljen obrazec ponudbenega predračuna (priloga št. 1-1) in popravljen osnutek pogodbe (priloga št. 8) bo naknadno objavljen na portalu JN.

VPRAŠANJE:
Ali je potrebno prevajati kopijo poročila o testiranju od mednarodne certifikacijske hiše? To poročilo je namreč kar obširno.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Kopijo poročila o testiranju od mednarodne certifikacijske hiše ni potrebno prevajati, če je v tujem jeziku, med tem ko mora biti ostala zahtevana dokumentacija v slovenskem jeziku, kot je to navedeno v navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe.