Dosje javnega naročila 001014/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 211.430,88 EUR

JN001014/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.02.2019
JN001014/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.03.2019
JN001014/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2019
JN001014/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2019
JN001014/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN001014/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001014/2019-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2019/S 103-250490

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0078
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 173.304,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312610
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje IBM Maximo za 3 leta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001014/2019-E01
Številka obvestila v UL: 2019/S 039-089028
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: MAP2019/0078
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SMARTIS, informacijski sistemi d.o.o.
Ameriška ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 194.999,76 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 173.304,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019