Dosje javnega naročila 003368/2019
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Storitve: Obnova in nadgradnja naprav instrumentacije, regulacije ter telemetrije na MRP in MMRP za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.000,00 EUR

JN003368/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003368/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003368/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2019
JN003368/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003368/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
matej.zagozen@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.plinovodi.si/sl/drugo/javna-naročila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9772
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova in nadgradnja naprav instrumentacije, regulacije ter telemetrije na MRP in MMRP za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: P/JNMV/10/2019/TS-SV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila zajema predelavo in obnovo komunikacijske opreme, instrumentacijske opreme in neprekinjenega napajanja za obdobje treh let. Na MMRP Ceršak bo naročnik izvedel še nadgradnjo komunikacijskih instalacij in telemetrijske opreme, kjer bo oprema vgrajena v nove razdelilne omare in izvedena prestavitev obstoječe opreme. Izvedena bo tudi zamenjava dotrajane opreme ter ožičenja tako na MRP kot MMRP.

Zanesljiv prenos zemeljskega plina zahteva obnovo strojno-programske opreme kot tudi vhodno-izhodnih kartic s procesorskimi enotami in galvanskimi ločilniki. S pomočjo oddaljenih terminalnih enot RTU, ki so vgrajene na telemetrijskih postajah MRP, naročnik zajema podatke o tlakih, temperaturah, pretokih in statusih, kjer se preko digitalno-analognih vhodov in izhodov prenašajo na centralni informacijski sistem. Merilne naprave za spremljanje vrednosti in statusov na prenosnem sistemu kot so npr. pretvorniki tlaka in temperature, stikala statusov ventilov je zaradi merilne negotovos
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45317000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje vse Slovenije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019