Dosje javnega naročila 003373/2019
Naročnik: OBČINA RAČE-FRAM, Grajski trg 14, 2327 Rače
Storitve: Izdelava IZP-jev.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003373/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003373/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003373/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAČE-FRAM
Grajski trg 14
2327
SI
Rače
Slovenija
Nataša J. Marin
natasa.marin@race-fram.si
+386 26096027
+386 26096018

Internetni naslovi
http://www.race-fram.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.race-fram.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9775
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IZP-jev.
Referenčna številka dokumenta: 431-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča izdelavo treh različnih idejnih zasnov (IZP), in sicer izdelavo IZP ureditve R3-711/9006 od km 1,050 do km 2,312, R3-711/9014 od 0,000 do km 0,569 in R3-711/9013 od km 0,000 do km 0,250, izdelavo IZP ureditve izven nivojskega križanja R3-711/9006 z železniško progo št. 30 Zidani most Šentilj v Račah in izdelavo IZP prometne ureditve R3-711/9006 in priključkov na A1 v območju priključka Fram. Javno naročilo se bo izvedlo kot celota za vse tri odseke, vendar mora biti vsak odsek projektno obdelan kot samostojna projektna dokumentacija.
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so podrobneje razvidne iz tehničnih specifikacij-popisa del, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izbrani ponudnik bo izelane IZP posredoval na sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča izdelavo treh različnih idejnih zasnov (IZP), in sicer izdelavo IZP ureditve R3-711/9006 od km 1,050 do km 2,312, R3-711/9014 od 0,000 do km 0,569 in R3-711/9013 od km 0,000 do km 0,250, izdelavo IZP ureditve izven nivojskega križanja R3-711/9006 z železniško progo št. 30 Zidani most Šentilj v Račah in izdelavo IZP prometne ureditve R3-711/9006 in priključkov na A1 v območju priključka Fram. Javno naročilo se bo izvedlo kot celota za vse tri odseke, vendar mora biti vsak odsek projektno obdelan kot samostojna projektna dokumentacija.
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so podrobneje razvidne iz tehničnih specifikacij-popisa del, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Zahteve naročnika v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje so razvidne iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je objavljena na spletni strani naročnika.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:05
Kraj: https://ejn.gov.si/e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2019   11:22
Pozdravljeni, na vaši strani ni podatkov o razpisu.

ODGOVOR:
Naročnik je v petek, 24. 5. 2019, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in popisi del, vendar je danes, 27. 5. 2019 ugotovil, da v popisih del računske operacije v vseh celicah ne delujejo pravilno, zato je popise popravil in na spletni strani objavil nove - s pripisanim datumom: 27. 5. 2019 v vseh zavihkih. Naročnik bo tako upošteval le ponudbe, ki bodo pripravljene v popisih del z datumom 27. 5. 2019.

Datum objave: 29.05.2019   13:47
Datum prejema: 29.05.2019
Spoštovani
Zanima nas ali obstaja projektna naloga za izdelavo razpisanih del. Prosimo , da jo objavite v kolikor razpolagate z njo.
Hvala in lep pozdrav

Datum prejema: 28.05.2019
Naročnika prosimo, da naloži projektno nalogo oziroma detajlni opis del, sicer ne vemo na podlagi česa naj pripravimo ponudbo.

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik v zvezi z zgoraj postavljenim vprašanjem oz. prošnjo ponudnikom sporoča, da je na svoji spletni že objavil projektne naloge.