Dosje javnega naročila 003385/2019
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Blago: Dobava delovnih oblačil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003385/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003385/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
JN003385/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003385/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
+386 27807300
+386 26207798

Internetni naslovi
http://www.domptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310271/JN_Oblačila2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9792
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava delovnih oblačil
Referenčna številka dokumenta: JN00005/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Delovna oblačila za zaposlene
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oblačila za osebje (zdravstvo, oskrba)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava delovnih oblačil za zdravstveno negovalno osebje in za osebje na področju socialne oskrbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oblačila za vzdrževalce
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna oblačila za vzdrževalce
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oblačila za zaposlene v kuhinji in ostalo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Delovna oblačila za zaposlene v kuhinji in ostalo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   09:10
Kraj: aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2019   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 14 dni. V RD je zahteva, da je potrebno do roka, ki je določen za oddajo ponudb, naročniku dostaviti tudi vse ponujene vzorce. Za izdelavo vzorcev oziroma za pridobitev vzorcev z vso potrebno dokumentacijo, pa je vsekakor potrebno več časa.

Hvala v naprej.

ODGOVOR


Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je izrecno navedeno, da ponudniku ni potrebno predložiti vseh vzorcev artiklov, ki jih ponuja, ampak lahko pri enakih modelih ponudi le en vzorec (npr. majice za osebje), za ostale pa predloži le kos blaga za vse ostale barve.

Iz tega razloga naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

S spoštovanjem

Dom Ptuj

Datum objave: 05.06.2019   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na velikost domov za starejše po Sloveniji je znesek za referenčno potrdilo zelo visok , saj z zneskom 15000 eur+ ddv lahko zagotovite
več kot 450 kompletov oblačil za delavce. Žal pa ima toliko zaposlenih le redko število domov.
Ali boste upoštevali tudi zneske po dveh pogodbah skupaj za en zavod oz. ali lahko znižate znesek za referenco.
Hvala za odgovor in lep pozdrav !

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik zaradi želje po pridobitvi konkurenčnih ponudb spreminja pogoje "reference", tako, da se glasi:

"Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil uspešno dobavil delovno obleko v posamični vrednosti najmanj 10.000 eur z DDV pri najmanj treh istovrstnih poslih, in je bil kot dobavitelj v vseh primerih pozitivno ocenjen."

S spoštovanjem,

Dom Ptuj