Dosje javnega naročila 003379/2019
Naročnik: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava osebnega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003379/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003379/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003379/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003379/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Katarina Košorok Šubic
katarina.kosorok@sdh.si
+386 13009131
+386 13009116

Internetni naslovi
http://www.sdh.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310274/Razpisna_dokumentacija_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9787
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava osebnega vozila
Referenčna številka dokumenta: NMV-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34111200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava osebnega vozila glede na specifikacije, priložene razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34111200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave je sedež naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava osebnega vozila po specifikacijah, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
So navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   12:05
Kraj: Elektronsko preko e--JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019