Dosje javnega naročila 003411/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Blago: DOBAVA ZOBNEGA RENTGENA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.417,97 EUR

JN003411/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.05.2019
JN003411/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN003411/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019
JN003411/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003411/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12
Rudarska cesta 12
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
ZD Trbovlje
marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si
+386 35624204
+386 35624101

Internetni naslovi
https://www.zd-trbovlje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-trbovlje.si/zd-trbovlje/javna-narocila/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9788
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ZOBNEGA RENTGENA
Referenčna številka dokumenta: NMV-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ZOBNEGA RENTGENA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12, 1420 TRBOVLJE
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA ZOBNEGA RENTGENA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   11:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas, da glede na predmet naročila zmanjšate število zahtevanih referenc na dve referenci.

Hvala vam za razumevanje

Lep pozdrav

ODGOVOR

SPOŠTOVANI!

Spreminjamo opombo pri Obr-8-Reference, in sicer se na novo glasi:

-ponudnik mora navesti najmanj eno referenčno zdravstveno ustanovo v Sloveniji, kateri je v zadnjih treh letih dobavil enak tip zobnega rentgena, kot ga ponuja ter zagotavljal vzdrževanje

Popravljen obrazec je objavljen na spletni strani.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo NMVDatum objave: 31.05.2019   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ESPD obrazca niste objavili, na portalu za oddajo ponudbe je pa zahtevan. Prosim preverite, da bo oddaja naročila kljub temu da ni ESPD obrazca, mogoča.

Hvala,ODGOVOR
Spoštovani!

ESDP obrazec v razpisni ni zahtevan, so zahtevane naše izjave, ker gre za naročilo male vrednosti.
Na portalu E-JN so napisana navodila glede tega:

ESPD
O uporabi, pripravi, izpolnjevanju in pregledu ESPD

Na portalu javnih naročil je dostopna aplikacija za pripravo, izpolnjevanje in pregled enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. ESPD je lastna izjava, katere oblika in vsebina je predpisana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7, v postopkih javnega naročanja pa ima vlogo predhodnega dokazila. ESPD izkazuje sposobnost gospodarskega subjekta, da izvede javno naročilo, in nadomešča lastne izjave, ki so se uporabljale pred uveljavitvijo ZJN-3. Uporaba ESPD je obvezna v vseh postopkih javnega naročanja po ZJN-3, razen v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti. ESPD mora pripraviti naročnik, in sicer tako, da označi za konkreten postopek javnega naročanja relevantne razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, ter ga objaviti skupaj s t. i. razpisno dokumentacijo. Tako pripravljen ESPD izpolnijo kandidati, ponudniki, podizvajalci in gospodarski subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje kandidat oziroma ponudnik. Kandidat oziroma ponudnik mora potrebne ESPD-je (svojega, podizvajalčevega itd). predložiti k prijavi oziroma ponudbi. Več o ESPD, zlasti o načinu priprave, izpolnjevanja in pregleda, najdete v Navodilih za uporabo ESPD in Navodilih za pregled podpisa ESPD v .xml obliki

Navodila Direktorata za javno naročanje so naslednja:
NAVODILA IMATE NA PORTALU E-JN:


4: Seznam prijav/ponudb
5.3.2. Priprava in oddaja ponudbe
Stran je razdeljena na naslednje sklope: osnovni podatki o ponudbi, dokumenti in sodelujoči.
Prikazan je tudi elektronski naslov za obveščanje. Če ga želite spremeniti vnesete novega in spremembo ponovite še v naslednjem polju. Če se elektronska naslova ne ujemata, oddaja ni možna.
Pri pripravi ponudbe vnesete interno oznako ponudbe in pripnete dokumente. Če pri vaši ponudbi sodelujejo podizvajalci, je ponudba skupna ali boste uporabili zmogljivosti drugih subjektov, morate navesti te sodelujoče gospodarske subjekte.
Dokumenti so razdeljeni v skupine:
Predračun
ESPD
Izjava
Druge priloge
Dovoljena oblika datoteke v skupini Predračun je pdf. Pripeti je možno le eno datoteko, razen v primeru variantnih ponudb, ko je možno pripeti več datotek. Dokument, pripet v skupino Predračun, je viden na javnem odpiranju ponudb v celoti.
Obrazec ESPD v obliki xml. je obvezen, razen v primeru postopkov, ki dovoljujejo, da ponudnik pripne lastno izjavo. Če pri vaši ponudbi sodelujejo drugi gospodarski subjekti, je podpisan ESPD obrazec potrebno oddati tudi zanje.

Tako, da portal E-jn ne more zahtevati, da se izpolni ESDP, če ni potreben pri naročilu male vrednosti.

Lep pozdrav,

Komisija za izvedbo NMV

Datum objave: 04.06.2019   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V specifikaciji strokovnih zahtev zahtevate pozicioniranje pacienta s pomočjo vsaj enega laserskega indikatorja, ter možnost kratkega »predslikanja« za pravilno pozicijo.
Ali lahko ponudimo aparat, ki za svoje delovanje ne potrebuje laserskega žarka za nastavitev pravilnih ravnin, saj sam uravnava oz. popravlja morebitne neustrezne višine-ravnine?
Ali lahko ponudimo aparat, ki ne potrebuje kratkega »predslikanja« saj ni potrebno, ker uporablja drugačen sistem slikanja sprotno prilagajanje nepravilnih ravnin oz. nastavitev pacienta. Naj vas opozorimo, da »predslikanje« zahteva določeno dozo sevanja, ki pa je pri zobnih aparatih že tako previsoka?
Zahtevate prenos intraoralnih posnetkov preko TWAIN. Prosimo za obrazložitev ali je morda prišlo do napake pri zahtevi, saj aparat ne proizvaja intraoralnih posnetkov ampak ekstraoralne (panoramske).
Ker želimo ponuditi aparat, ki je uspešno instaliran v velikem številu zdravstvenih ustanov v EU, prosimo naročnika, da dopusti možnost dokazovanja tehnične in strokovne sposobnosti z referenco proizvajalca o uspešno opravljeni dobavi ter o zagotavljanju vzdrževanja ponujene opreme v državah EU.

Lep pozdrav!ODGOVOR


Spoštovani,

V specifikaciji je zahtevano, da ima aparat vsaj en laserski indikator za lažje pozicioniranje pacienta, pri tej zahtevi ostajamo, ker imamo že sedaj v uporabi aparat, ki ima 2 laserska indikatorja in smo dela z njima navajeni predvsem pa smo tudi zadovoljni za uporabo le tega. Ker imamo veliko število slabo pokretnih pacientov in otrok nam aparat z avtomatsko nastavitvijo višine ali ravnine le otežkoči delo. Zato ostajamo pri prvotni razpisani zahtevi.

Prenos intraoralnih posnetkov preko TWAIN programa ni pomota v razpisu. Ampak želimo da so vsi rtg posnetki na voljo zobozdravnikom v enem programu. V primeru da intraoralne posnetke naredimo v enem programu (našem trenutnem Planmeca Romexis) vse ostale pa v drugem, bi želeli da so le ti preko TWAIN prenosa prenesejo v enak program kot ostale slike.

Za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti z referencami pa vas prosimo da se držite v razpisu omenjenih pogojev.


Lep pozdrav.

Komisija za izvedbo NMV