Dosje javnega naročila 003498/2019
Naročnik: OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
Storitve: PREVOZI OTROK V OSNOVNE ŠOLE V OBČINI BLED
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 660.558,75 EUR

JN003498/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.05.2019
JN003498/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2019
JN003498/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN003498/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.08.2019
JN003498/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003498/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 103-249704
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
SI
Bled
Slovenija
obcina@bled.si, Aleksandra Žumer
aleksandra.zumer@bled.si
+356 45750118
+356 45750137

Internetni naslovi
http://obcina.bled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.e-bled.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9728
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVOZI OTROK V OSNOVNE ŠOLE V OBČINI BLED
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so prevozi osnovnošolskih otrok v šolo in nazaj na območju občine Bled. Naročilo se oddaja za obdobje petih (5) šolskih let, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Bled
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so prevozi osnovnošolskih otrok v šolo in nazaj na območju občine Bled. Naročilo se oddaja za obdobje petih (5) šolskih let, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Višja sila, objektivne okoliščine
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Elektronska oddaja ponudb
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.06.2019   12:10
Kraj: E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.06.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BLED
Cesta svobode 13
4260
Bled
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.06.2019   08:38
VPRAŠANJE
Naročnika obveščamo, da pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 naročnik naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike, slednje pa pomeni, da cena v primeru storitev iz 67.a člena ZJN-3 (npr. čiščenje, varovanje, prevozi) ne sme biti edino merilo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Naročnik je objavil novelirano razpisno dokumentacijo, v kateri je spremenil merilo in sicer je dodal še t.i. socialno merilo. Glede na določbo 67.a ZJN-3 je spremenil tudi člen pogodbe. Vse spremembe so označene.Datum objave: 13.06.2019   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima me kaj pomeni " da mora ponudnik razpolagati z vozili«. Ali za kombi vozilo, ki ga mora izvajalec imeti na razlago za primer neugodnih zimskih razmer zadošča izjava, da bo tako vozilo zagotovil, če bo potrebno ali ga mora imeti na v lasti oz. najemu že v času prijave na javni razpis?ODGOVOR
Ponudnik ga mora imeti v lasti oz. najemu že v času prijave na javni razpis.
Gre za primere slabih voznih razmer, ko je dostop na Kupljenik otežen in zato mora imeti ponudnik stalno na voljo (v pripravljenosti) tudi 9-sedežno kombinirano vozilo na štirikolesni pogon.