Dosje javnega naročila 003569/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za zamenjavo in razširitev sistema aktivnega požarnega javljanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 37.330,66 EUR

JN003569/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.05.2019
JN003569/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003569/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2019
JN003569/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.10.2019
JN003569/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
JN003569/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003569/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310299/430-371-2019_Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9806
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za zamenjavo in razširitev sistema aktivnega požarnega javljanja
Referenčna številka dokumenta: 430-371/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup, dobava, montaža ter zamenjava in razširitev sistema aktivnega požarnega javljanja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava sistema aktivnega požarnega javljanja na PP Kranjska Gora
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe je na PP Kranjska Gora, Borovškova cesta 100a, Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava, montaža ter zamenjava sistema aktivnega požarnega javljanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava sistema aktivnega požarnega javljanja na PU Murska Sobota
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe je PU Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5, Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava, montaža ter zamenjava sistema aktivnega požarnega javljanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Razširitev sistema aktivnega požarnega javljanja na PU Ljubljana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31625100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe na PU Ljubljana, Prešernova cesta 18, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup, dobava, montaža in razširitev sistema aktivnega požarnega javljanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo so navedeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.11.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 19. 6. 2019 ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2019   13:30
VPRAŠANJE
Prosimo, da za SKLOP1 in SKLOP 2 navedete točne količine opreme, ki jo je potrebno demontirati. Predvsem za postavke:

1. Demontaža in odvoz ionizacijskih javljalnikov požara; dokumentacija, prevoz in skladiščenje

2. Demontaža obstoječe požarne opreme na objektu; centrala, javljalniki, inštalacijske povezave

Navedite ločeno podatek za točko 1 in točko 2 - saj so visoki stroški povezani predvsem s postavko 1.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravek v katerem je predložen dopis "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije" in Excel dokument s popravkom ponudbenega predračuna s specifikacijo za sklop 1 in 2. V priloženem dopisu so odgovori naročnika na postavljena vprašanja potencialnih ponudnikov.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.06.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da točno navedete kdo so vaši obstoječi vzdrževalci za:

1. Priklop signalov alarma in napake iz sistema javljanja plina na požarni sistem, stroški servisne službe vzdrževalcev sistema javljanja plina, sodelovanje pri preklopu in preizkus delovanja
2. Montaža, vezava in priklop ohišja s požarnim ključem na obstoječi protivlomni sistem, stroški servisne službe protivlomnega sistema, sodelovanje pri preklopu in preizkus delovanja
3. Priklop krmiljenja dvigala na požarni sistem, stroški servisne službe vzdrževalcev dvigala, sodelovanje pri preklopu, programiranje dvigala in preizkus delovanja

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravek v katerem je predložen dopis "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije" in Excel dokument s popravkom ponudbenega predračuna s specifikacijo za sklop 1 in 2. V priloženem dopisu so odgovori naročnika na postavljena vprašanja potencialnih ponudnikov.

Lep pozdrav


Datum objave: 07.06.2019   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da nemudoma spremenite popis opreme za javljanje požara.
Popis vam je izdelalo en izmed potencialnih ponudnikov, ki ima izrazito prednost pred vsemi ostalimi pri tem javnem naročilu.

Pozivamo da spremenite tehnične zahteve termičnega javljalnika, saj je opis in tehnične zahteve narejene ter jim zadošča le en produkt na svetovnem trgu pa le ta tudi zavaja

Naslovljiv termični javljalnik požara z izolatorjem termomaksimali prag aktiviranja od 57C do 90C, programska nastavitev temperature

Projektirani javljalnik
- temperaturo delovanja ima predlagani javljalnik med -40 do 70 stopinj C - polje detekcije pa se mu lahko nastavlja do 100 stopinj C - to je popolno zavajanje saj javljalnik pri tej temperaturi neha delovati oz. se lahko tudi fizično poškoduje.

Tudi VdS predpisuje do katere temperature v prostorih je primerno vgraditi termične javljalnike požara - ta temperatura 90 stopinj glede na vaše zahteve zagotovo ni.

Zahtevamo, da takoj spremenite popise in tehnične zahteve, da lahko na javnem razpisu sodelujejo tudi druga podjetja.

V kolikor omenjenega ne boste spremenili bomo primorani vložiti revizijo na razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je na Portalu javnih naročil objavil popravek v katerem je predložen dopis "Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije" in Excel dokument s popravkom ponudbenega predračuna s specifikacijo za sklop 1 in 2. V priloženem dopisu so odgovori naročnika na postavljena vprašanja potencialnih ponudnikov.

Lep pozdrav