Dosje javnega naročila 003388/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU, Trg borcev NOB 1, 1431 Dol pri Hrastniku
Gradnje: Gradnja gasilskega doma in pripadajoče komunalne infrastrukture faza 1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 384.957,64 EUR

JN003388/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003388/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
JN003388/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN003388/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.07.2019
JN003388/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003388/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI HRASTNIKU
Trg borcev NOB 1
1431
SI
Dol pri Hrastniku
Slovenija
Martin Šikovc
martin.sikovc@rra-zasavje.si
+386 70789033

Internetni naslovi
https://www.rra-zasavje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.rra-zasavje.si/si/projekti/gradnja-gasilskega-doma-na-dolu-pri-hrastniku-in-pripadajoce-komunalne-infrastrukture--i-faza-14.html
ESPD: https://www.rra-zasavje.si/si/projekti/gradnja-gasilskega-doma-na-dolu-pri-hrastniku-in-pripadajoce-komunalne-infrastrukture--i-faza-14.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9783
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja gasilskega doma in pripadajoče komunalne infrastrukture faza 1
Referenčna številka dokumenta: 1-11/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
gradnja gasilskega doma (Objekt je zasnovan v podolgovati pravokotni obliki tlorisne velikosti osnovnega kubusa stavbe na stiku z zemljiščem 23,9 x 10,1 m; objekt je dvoetažen; pritličje in nadstropje, najvišja višina stavbe 10,2 m; streha enokapnica v naklonu 9 stopinj po krajši stranici objekta. V pritličju objekta bodo trije garažni prostori za gasilska vozila, garderobni prostor za operativne gasilce, shramba, delavnica, orodjarna, hladilnica, pisarna in sanitarije. V 1. nadstropju bodo: večnamenski prostor, dvorana, sejna soba, arhiv, čajna kuhinja, sanitarije, zunanji podest s stopniščem in stopnice).
izvedba pripadajoče komunalne infrastrukture in
zunanja ureditev, ki zajema izvedbo dveh armiranobetonskih opornih zidov (zid 1: dolžina 23 m, maksimalna višina 2,3 m; debelina 0,2 m; zid 2: dolžina 21,3 m, maksimalna višina 1,3 m, debelina 0,2 m), tlakovanje površin ob stavbi in ureditev šestih parkirnih mest.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zemljiške parcele št. 485/2, 485/3, 485/4, 485/12, 485/14 in 485/15, vse k.o. Dol pri Hrastniku
II.2.4 Opis javnega naročila
gradnja gasilskega doma (Objekt je zasnovan v podolgovati pravokotni obliki tlorisne velikosti osnovnega kubusa stavbe na stiku z zemljiščem 23,9 x 10,1 m; objekt je dvoetažen; pritličje in nadstropje, najvišja višina stavbe 10,2 m; streha enokapnica v naklonu 9 stopinj po krajši stranici objekta. V pritličju objekta bodo trije garažni prostori za gasilska vozila, garderobni prostor za operativne gasilce, shramba, delavnica, orodjarna, hladilnica, pisarna in sanitarije. V 1. nadstropju bodo: večnamenski prostor, dvorana, sejna soba, arhiv, čajna kuhinja, sanitarije, zunanji podest s stopniščem in stopnice).
izvedba pripadajoče komunalne infrastrukture in
zunanja ureditev, ki zajema izvedbo dveh armiranobetonskih opornih zidov (zid 1: dolžina 23 m, maksimalna višina 2,3 m; debelina 0,2 m; zid 2: dolžina 21,3 m, maksimalna višina 1,3 m, debelina 0,2 m), tlakovanje površin ob stavbi in ureditev šestih parkirnih mest.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   09:15
Kraj: Na portalu javnih naročil, ki je dostopen na spletni strani https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2019   09:29
VPRAŠANJE
Navedena povezava ne omogoča uvoza ESPD obrazca. Prosimo za ureditev datoteke za prenos!

ODGOVOR

Pozdravljeni, povezava do datoteke z ESPD obrazcem deluje. Na računalnik si jo naložite tako, da greste z miško do povezave za ESPD obrazec, kliknete na desni gumb miške, izberete ukaz "shrani povezavo kot" in izberete mesto, kamor se naj datoteka shrani na vašem računalniku.


Datum objave: 05.06.2019   13:19
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je glede izpolnjevanja tehnične sposobnosti ponudnika določeno, da mora vsak partner v skupni ponudbi izpolnjevati pogoj glede odgovornega vodje del (Tehnična sposobnost -POGOJ 3 - Odgovorni vodja del) . Naveden pogoj je glede na dejstvo, da bo za gradbišče imenovan le en vodja gradnje, povsem nesmiseln, nesorazmeren ter neupravičeno omejuje konkurenco med ponudniki.

Namen skupnega nastopa ponudnikov je namreč ravno v skupni izpolnitvi pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. S tako postavljenim pogojem, pa je naročnik onemogočil posameznim gospodarskim subjektom, ki ne izpolnjujejo vseh naročnikovih zahtev, da se povežejo z drugimi podjetji v skupno ponudbo in tako sodelujejo kot ponudniki v postopku javnega naročanja.

Tudi iz 16. odst. 14. člena Gradbenega zakona izhaja, da je v primeru skupne ponudbe vodjo gradnje dolžan zagotoviti le vodilni izvajalec pri gradnji.

Glede na zgoraj navedeno predlagamo naročniku, da spremeni razpisno dokumentacijo na način, da »POGOJ 3- Odgovorni vodja del« partnerji v skupni ponudbi lahko izpolnijo kumulativno.«


ODGOVOR

Pozdravljeni, na portalu JN je bil objavljen popravek razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na pogoje odgovornega vodje del.

Datum objave: 06.06.2019   11:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo vas, da preverite objavljen popis del, A|4.0 Grad d - Opaž - tesarska dela.
In sicer pri postavki A4.5 (izdelava opaža ab steber, ...) preverite količino, ali je prišlo do napake ali je količina res 851,17m2?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni, pri postavki A4.5 je v besedilu tipkarska napaka, ki je sedaj odpravljena. Namesto ab steber bi moralo pisati ab stene. Pri postavki A4.7 gre za opaž zunanjih stopnic. Količine so prave.