Dosje javnega naročila 003390/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003390/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003390/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2019
JN003390/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.06.2019
JN003390/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2019
JN003390/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003390/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310324/Zavarovanje_odškodninske_odgovornosti_-_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9801
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: JN-08/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.06.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker še vedno nismo pridobili zaprtega dela razpisne dokumentacije naprošamo, da se rok za postavitev ponudnikovih vprašanj podaljša.

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da je rok za postavitev vprašanj ponudnikovih vprašanj že podaljšal, in sicer na datum 3. 6. 2019 do 14:00 ure. Nadalje velja pojasniti, da je 2.4. točki razpisne dokumentacije določeno, da lahko zaprti del pridobijo le potencialni ponudniki, ki so uvrščeni na seznam za opravljanje zavarovalne dejavnosti Agencije za zavarovalni nadzor, in sicer na podlagi zahteve, ki jo potencialni ponudniki podajo na izpolnjenem Obrazcu I Prevzem zaupne dokumentacije, podpisan s strani zakonitega zastopnika potencialnega ponudnika ali osebe, ki je s strani zakonitega zastopnika ponudnika pooblaščena za podpis ponudbe. Zaprti del bo predhodni najavi zahteve za posredovanje posredovan na elektronski naslov ponudnika.

Datum objave: 30.05.2019   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da zadostuje, da se menična izjava ter vzorec pogodbe parafira. S tem ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino.

ODGOVOR

Naročnik sporoča, da zadostuje, da se menična izjava ter vzorec pogodbe parafirata s strani zakonitega zastopnika posameznega ponudnika.


Datum objave: 04.06.2019   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali pri zavarovalnem poslu sodeluje zavarovalno posredniška družba? V kolikor da, naprošamo za informacijo katera ter podatek o % plačila provizije.

ODGOVOR

Spoštovani,

družba 2TDK, d.o.o. sodeluje z zavarovalno posredniško družbo, GrECo International d.o.o. Z omenjeno zavarovalno posredniško družbo je dogovorjena provizijska stopnja v višini 15%.


Datum objave: 04.06.2019   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da natančno opredelite veljavnost ponudbe.

ODGOVOR

Spoštovani,

ponudbe morajo veljati najmanj do dne, ki je bil definiran na portalu javnih naročil:

IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.07.2019

Datum začetka zavarovanja bo najkasneje do datuma veljavnosti ponudbe.


Datum objave: 04.06.2019   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da objavi še izpolnjeni vprašalnik.

ODGOVOR


Spoštovani,

vprašalnik je dostopen na naročnikovi spletni strani, preko povezave http://www.drugitir.si/resources/files/pdf/en/Vpraalnik_za_zavarovanje_DO_-_odgovornosti_direktorjev_in_vodilnih_delavcev.pdf.