Dosje javnega naročila 003535/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o., Prešernova ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica
Storitve: PREVZEM, ODVOZ IN KONČNA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOSOVNIH ODPADKOV
ZJN-3: Odprti postopek

JN003535/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003535/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN003535/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003535/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 104-252523
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
Prešernova ulica 7
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
info@kp-ilb.si
info@kp-ilb.si
+386 57110671

Internetni naslovi
http://www.kp-ilb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310358/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9825
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PREVZEM, ODVOZ IN KONČNA OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN KOSOVNIH ODPADKOV
Referenčna številka dokumenta: 20-78/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prevzem in končna oskrba mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov, pri čemer storitev obsega:
nakladanje odpadkov v zbirnem centru in prevzem le-teh,
prevoz do mesta obdelave odpadkov in razkladanje odpadkov,
obdelavo odpadkov,
odlaganje ostankov po obdelavi ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi postopki,
poravnava predpisanih okoljskih dajatev.

Storitev se nanaša na mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 in kosovne odpadke s številko odpadka 20 03 07 glede na Seznam odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES (Ur.l. EU, št. L 370, 30.12.2014).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Ilirska Bistrica, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je prevzem in končna oskrba mešanih komunalnih odpadkov ter kosovnih odpadkov, pri čemer storitev obsega:
nakladanje odpadkov v zbirnem centru in prevzem le-teh,
prevoz do mesta obdelave odpadkov in razkladanje odpadkov,
obdelavo odpadkov,
odlaganje ostankov po obdelavi ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi postopki,
poravnava predpisanih okoljskih dajatev.

Storitev se nanaša na mešane komunalne odpadke s številko odpadka 20 03 01 in kosovne odpadke s številko odpadka 20 03 07 glede na Seznam odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES (Ur.l. EU, št. L 370, 30.12.2014).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.07.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o.
Prešernova ulica 7
6250
Ilirska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.06.2019   08:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora biti ponudnik med drugim vpisan tudi v evidenco zbiralcev odpadkov. Menimo, da za izvedbo razpisanega javnega naročila le-to ni potrebno, zato prosimo, da tovrsten pogoj umaknete.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
30. člen Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) lahko zbiralec zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov. glede na navedeno, naročnik pogoja ne bo spremenil.
_____________Datum objave: 11.06.2019   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V 5. členu osnutka pogodbe (str. 33 razpisne dokumentacije - Povabilo k oddaji ponudbe) je zapisano, da se cene v pogodbi lahko spremenijo tudi enkrat ali izjemoma večkrat letno v primeru, če se spremenijo fizični elementi predmeta pogodbe. Prosimo za pojasnijo, kaj konkretno pomenijo "fizični elementi predmeta pogodbe".

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Glede na to, da se bo predmetna storitev izvajala le dve leti, naročnik umika predmetno besedilo s pogodbe.
___________________