Dosje javnega naročila 003446/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
Blago: RTG APARAT Z DIGITALNIM DETEKTORJEM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003446/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.05.2019
JN003446/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
JN003446/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003446/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003446/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Gregorčičeva cesta 8
6250
SI
Ilirska Bistrica
Slovenija
Nina Saftič
nina.saftic@zdib.si
+386 57112144
+386 57112101

Internetni naslovi
http://www.zdib.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310474/RTG_APARAT_Z_DIGITALNIM_DETEKTORJEM.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9837
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTG APARAT Z DIGITALNIM DETEKTORJEM
Referenčna številka dokumenta: JNMV-02/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP, DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE RTG APARATA Z DIGITALNIM DETEKTORJEM TER ODSTRANITEV STAREGA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6254 Ilirska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
RTG APARAT Z DIGITALNIM DETEKTORJEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.06.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
NAROČNIK ZAHTEVA OBVEZEN OGLED PROSTORA ZA POSTAVITEV RTG APARATA V PRISOTNOSTI RTG INŽENIRJA, INFORMATIKA IN ELEKTRIČARJA. DATUM SKUPNEGA OGLEDA BO V ČETRTEK 06.06.2019 OB 11.30 URI.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2019   12:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ponudnik opozarja naročnika na točko 21. Izjave o sposobnosti ponudnika, ki predvideva odvoz vseh odpadnih zdravil. Menimo, da navedena zahteva ni relevantna za predmetno javno naročilo. Prosimo za izbris.
2. V obrazcu 4 navajate, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna. Navedeno ne drži, saj po ZJN-3 neposredna plačila podizvjalacem niso obvezna. Prosimo za izbris.
3. V 10. Členu vzorca pogodbe se sklicujete na ceno, ki naj bi bila navedena v 3. Členu pogodbe. Menimo, da je prišlo do napake pri sklicevanju na domnevni 3. Člen, zato prosimo za ustrezen popravek. V vzorcu pogodbe v 10. členu predvidevate, da se odprava napake vedno izvrši s prihodom serviserja na lokacijo uporabnika. Naročniku pojasnjujemo, da je mnoge napake mogoče odpraviti tudi daljinsko in je prihod serviserja na lokacijo pogosto brezpredmeten in nepotreben. Naročnika prosimo, da vzorec pogodbe dopolni na način, da je odzivni čas za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku oz. pričetek daljinske odprave napake 6 ur.
4. Z namenom natančnega definiranja pogodbenih obveznosti, predlagamo, da se četrti odstavek 10. člena dopolni na način, da se doda, kot sledi: Odzivni čas teče v rednem delovnem času t.j. od ponedeljka do petka med 07.00 in 17.00 uro.
5. Naročnika prosimo, da natančneje opredeli rok za odpravo napake pri dobavi rezervnih delov iz tujine smo namreč vezani na redni delovni čas, zato prosimo, da se četrti odstavek 6. člena spremeni na način, da je čas za odpravo napake 3 delovne dni oz. 5 delovnih dni v primeru dobave rezervnih delov iz tujine.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1.tč. - Napako smo odstranili; v novo objavljeni razpisni dokumentaciji je vključen pravilen Obrazec 3.
2.tč. - Stavek smo brisali; v novo objavljeni razpisni dokumentaciji je vključen pravilen Obrazec 4.
3.tč. - Iz 10.člena vzorca pogodbe smo popravili navedbo "ki je navedena v 3.čl.te pogodbe". Ostalo vsebino 10.čl. ne spreminjamo.
4.tč. - 10.čl. vzorca pogodbe s predlogom ne bomo popravljali.
5.tč. - 6. člen vzorca pogodbe ne vsebuje 4 odstavka in ne vsebuje vsebine za zahtevano spremembo. 6.čl. ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav.
Datum objave: 05.06.2019   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. točka 1.8.: Naslov je zavarovanje za resnost ponudbe, a potem o tem ni praktično nobenega teksta, pod kakšnimi pogoji? Obrazec za zavarovanje resnosti ponudbe je, ampak iz razpisne dokumentacije ni nedvoumno napisano da je potrebno?
2. V razpisni dokumentaciji ni obrazca (vzorca) garancije za odpravo napak v garancijskem roku?
3. točka: 1.12: "Ponujene cene veljajo DDP (DeliveryDutyPaid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave." V isti točki (kasnejši odstavek) pa piše "fco lokacija naročnika - razloženo". Kaj je pravilno?
4. obrazec t-1 točka: A2: moč RTG cevi vsaj 68 kW . Ali se lahko ponudi moč RTV cevi vsaj 65kW?

hvala za odgovore

ODGOVOR

1. tč. - V novo objavljeni razpisni dokumentaciji je popravek zahtev glede zavarovanja
2. tč. - V novo objavljeni razpisni dokumentaciji je popravek zahtev glede zavarovanja
3. tč. - Zaradi poenotenja se obdrži navedba fco lokacija naročnika razloženo.
4. tč. - Ne bomo spreminjali tehničnih lastnosti razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 05.06.2019   13:31
VPRAŠANJE
Dodatne informacije:
NAROČNIK ZAHTEVA OBVEZEN OGLED PROSTORA ZA POSTAVITEV RTG APARATA V PRISOTNOSTI RTG INŽENIRJA, INFORMATIKA IN ELEKTRIČARJA. DATUM SKUPNEGA OGLEDA BO V ČETRTEK 06.06.2019 OB 11.30 URI.

vprašanje ponudnika:
naročnika vljudno prosimo, da umakne zahtevo po obveznem ogledu prostora, saj je to v nasprotju z najnovejšo novelo zakona o javnih naročilih.

ODGOVOR

Zahteve ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.06.2019   08:29
VPRAŠANJE
Po zakonu ogled ni obvezen (ogleda ni dovoljeno zahtevati)

Spoštovani, v kolikor boste vztrajali na zahtevah, ki so v nasprotju z zakonom, bomo primorani vložiti revizijo.


ODGOVOR

Prosimo za navedbo člena zakona na katerega se nanaša vaš ugovor.

lp


Datum objave: 06.06.2019   09:38
VPRAŠANJE
V kolikor naročnik vztraja na obveznem ogledu prostora, kar je sicer v nasprotju s pravili javnega naročanja, prosimo, da omogoči dodatni termin ogleda prostora.


ODGOVOR
Popravek 5. odstavka točke 1.1. Razpisne dokumentacije se glasi:
Naročnik nudi možnost ogleda prostora za postavitev RTGV aparata, ki bo v četrtek 6.6.2019 ob 11.30 uri.

lp
Datum objave: 06.06.2019   11:03
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da natančneje opredeli rok za odpravo napake pri dobavi rezervnih delov iz tujine smo namreč vezani na redni delovni čas, zato prosimo, da se četrti odstavek 10. člena spremeni na način, da je čas za odpravo napake 3 delovne dni oz. 5 delovnih dni v primeru dobave rezervnih delov iz tujine.

hvala in lp

ODGOVOR
Popravek četrtega odstavka 10.člena in se spremeni v navedbi "da je čas za odpravo napake 3 delovne dni oz. 5 delovnih dni, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine".

lpDatum objave: 06.06.2019   11:10
VPRAŠANJE

Naročnika prosimo da umakne zahtevo:
"programska oprema konzole mora v celoti podpirati šumnike (pomembno za prikaz demografskih podatkov pacientov)"
Po analizi trga nihče od proizvajalcev nima uradno certificirane funkcionalnosti, ki jo zahtevate v tej zahtev (ter da aparat ustreza tudi vsem ostalim zahtevam).Na trgu se že več let pojavlja en proizvajalec, ki ponuja takšno funkcionalnost, vendar vas želimo obvestiti, da je to neuradna predelava sistema.
Ali pravilno razumemo, da zahtevate neuradno predelan sistem, ki ni popolnoma skladen z CE certifikatom za RTG aparat, ki ga izdaja uradna ustanova.
Verjamemo, da želite imeti certificiran aparat ( da aparat nosi uradni CE certifikat in da ima ustrezno izjavo o skladnosti), ter se zavedate potencialnih posledic, v kolikor boste predelani aparat neskladen z CE certifikatom uporabljali v klinične namene.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev tehnične specifikacije.

lp
Datum objave: 06.06.2019   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi s tehničnimi specifikacijami aparata, vas prosimo za naslednja dodatna pojasnila oz. spremembe:
A2 Naročnika prosimo za minimalno spremembo, tako da bo utrezen tudi aparat s 65 kW generatorjem, ki sicer izpolnjuje vse ostale ekspozicijske parametre, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Gre za minimalno spremembo, ki nima vpliva na klinično uporabnost sistema.
A9 Naročnika prosimo za minimalno spremembo specifikacije, tako da bo ustrezen tudi aparat ki omogoča vertikalni pomik cevi v obsegu 147 cm. Gre za minimalno spremembo (3 cm), ki ne vpliva na klinično uporabnost sistema ali potek dela.
A19 Naročnik zahteva vrtljiv predal za detektor. Ali je ustrezen predal, ki omogoča vstavljanje detektorja v pokončnem ali ležečem položaju? Zahteva po poljubnem vrtenju predala nima dodatne klinične vrednosti, saj se vmesne pozicije pri slikanju z detektorjem v predalu ne uporabljajo.
A25 Naročnik zahteva vrtljiv predal za detektor. Ali je ustrezen predal, ki omogoča vstavljanje detektorja v pokončnem ali ležečem položaju? Zahteva po poljubnem vrtenju predala nima dodatne klinične vrednosti, saj se vmesne pozicije pri slikanju z detektorjem v predalu ne uporabljajo.
B7 Naročnik zahteva detektor, ki je odporen na 200 kg ploskovne obremenitve. Ker se preiskave s ploskovno obremenitvijo izvajajo v ležečem ali pol-sedečem položaju, je verjetnost, da bi prišlo do 200 kg obremenitve praktično nična. Naročnika prosimo za potrditev, da je ustrezen tudi detektor, ki prenese 150 kg ploskovne obremenitve oz. 100 kg točkovne obremenitve (pacient stopi na detektor).
B8 Teža detektorja ne sme presegati 2,9 kg. Prosimo za minimalno spremembo, tako da bo ustrezen detektor, katerega teža z baterijo je 3,3 kg.
B9 Naročnik zahteva ciklus ponovnega slikanja maksimalno 12 s. Prosimo, da se zahteva nekoliko spremeni, tako da bo ustrezen tudi aparat, ki omogoča ciklus ponovnega slikanja 15 s. Gre za minimalno spremembo, ki ne vpliva na klinično uporabnost sistema ali potek dela.
C2 Naročnik zahteva na dotik občutljiv monitor, diagonale vsaj 19 palcev. Ker zahteva ne prinaša nobene klinično relevantne prednosti, prosimo, da se sprejme tudi aparat, ki nima na dotik občutljivega zaslona.
C10 Naročnika prosimo, da se zahteva po menijih v slovenskem jeziku umakne, saj jo lahko izpolni samo en ponudnik, hkrati pa ne prinaša nobene klinično relevantne prednosti.


ODGOVOR
A2 - Naročnik dovoljuje tudi ponudbo s 65 kW generatorjem
A9 - Naročnik dovoljuje tudi ponudbo aparata, ki omogoča vertikalni pomik cevi v obseg 147 cm ali več
A19 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A25 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
B7 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
B8 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
B9 - Naročnik dovoljuje tudi ponudbo aparata, ki omogoča ciklus ponovnega slikanja 15 s
C2 - Naročnik dovoljuje tudi ponudbo monitorja diagonale vsaj 19 palcev, ki ni občutljiv na dotik
C10 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij

lp
Datum objave: 06.06.2019   11:25
VPRAŠANJE
C11: Spoštovani, ali lahko ponudimo sistem, ki šumnikov v celoti ne podpira, kar pa ne vpliva na potek dela, saj se vsi podatki o pacientu vodijo v informacijskem sistemu Zdravstvenega doma, v konkretnem primeru Hipokratu, ki skrbi za podporo šumnikov. Demografski podatki se na konzolo modalitete zaradi DICOM standarda morajo premesti v določenem formatu.

C12: Naročnika prosimo za pojasnilo, kdo je plačnik ureditve povezave na strani Hipokrata?
Naročnika opozarjamo, da prenos demografskih podatkov na aparat s šumniki ni standarden prenos, ki velja za medicinsko opremo. Res pa je da se demografski podatki pošljejo s šumniki, sistem večine ponudnikov pa potem demografske podatke prilagodi modalitetam.
Naročnika opozarjamo, da ima opisano zahtevo iz točke C12 samo eden od ponudnikov RTG aparatov v Sloveniji, v kolikor boste pri zahtevi vztrajali bomo prisiljeni vložit zahtevek za revizijo na razpisne pogoje.


ODGOVOR
C11 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih lastnosti
C12 - Ponudba mora zajemati vse stroške, vključno s stroški povezave s Hipokrat sistemom

lp
Datum objave: 06.06.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za potrditev, da pravilno tolmačimo vaše zahteve:
»moč RTG cevi vsaj 68 kW«, kar pomeni tudi da zahtevate tudi generator z močjo vsaj 68 kW.

Obrazložitev: predvidevamo, da želite imeti delujoč aparat. Pogoj za delujoč aparat je usklajenost posameznih komponent aparata. Povzemamo, glede na to, da zahtevate moč cevi vsaj 68KW, takšna cev potrebuje tudi izvor energije, ki je usklajen z njo in ji je zmožen dovesti 68 kW moči. V nasprotnem primeru ni tehnične niti klinične osnove za zahtevo po 68kW cevi, če preostali aparat nima te zahtevane moči.
Prosimo za obrazložitev klinične prednosti cevi, ki ima večjo moč od generatorja.


ODGOVOR
Naročnik popravlja točko A2 tehničnih lastnost, ki se pravilno glasi:
Generator mora biti z nominalno močjo 65 kW ali več

lp
Datum objave: 06.06.2019   12:04
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo da omogoči ponuditi tudi aparat s stropno montirano RTG cevjo.
Pridobili boste na izbiri, omogočili cenovno konkurenčne ponudbe; V primeru dobave stropnega aparata pa tudi tudi bolj fleksibilno delo.

ODGOVOR
Zaradi statike prostora ni možna namestitev stropno montirane RTG cevi.

lpDatum objave: 06.06.2019   12:12
VPRAŠANJE
1.Zahteva naročnika: A8. horizontalni premik RTG cevi vsaj 210cm
Vprašanje ponudnika: naročnika pro simo, da sprejme kot ustrezen RTG aparat, ki omogoča 130 cm horizontalnega pomika. To omogoča ob dobri razporeditvi komponent vse klinične funkcionalnosti.

2. Zahteva naročnika: A11. samodejno horizontalno in vertikalno sledenje RTG cevi detektorju.
Vprašanje ponudnika: naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen tudi aparat, ki omogoča elektronsko signaliziranje ustrezne poravnave detektorja in cevi ob ročnih premikih komponent.

3. Zahteva naročnika: A12: motoriziran kolimator z motorizirano izbiro filtra
Vprašanje ponudnika: naročnika prosimo da sprejme kot ustrezen aparat, ki vključuje ročni kolimator in izbiro filtra. Predmetna funkcionalnost klinično bistveno ne odstopa od zahtev.

4. Vprašanje ponudnika: A14, spreminjanje ekspozicijskih pogojev na zaslonu RTG cevi (zaslon občutljiv na dotik)
Vprašanje ponudnika: naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki omogoča spreminjanje ekspozicijskih pogojev na zaslonu konzole (zaslon je občutljiv na dotik)
5. Zahteva naročnika: A22. plavajoča miza nastavljiva po višini vsaj 285mm
Vprašanje ponudnika: naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki omogoča plavajočo mizo nastavljivo po višini 235 mm

6. Zahteva naročnika: A22. plavajoča miza nastavljiva po višini vsaj 285mm
Vprašanje ponudnika: naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki omogoča plavajočo mizo nastavljivo po višini 235 mm

7. zahteva naročnika: A26,minimalna obremenitev mize 250 kg
Vprašanje ponudnika: naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki omogoča210kg obremenitve mize.
8. zahteva naročnika: A27,sistem za samodejno polnjenje detektorja v predalu.
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki omogoča polnjenje baterije ločeno od detektorja v namenskem polnilcu.
9. zahteva naročnika: A20, sistem za polnjenje kasete v stenskem stativu
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki omogoča polnjenje baterije ločeno od detektorja v namenskem polnilcu.
10. zahteva naročnika: A29, površina mize minimalno 220 x 80 cm.
Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezen aparat, ki ima velikost mizne plošče 220x75.

Naročnika prosimo, da potrdi navedena vprašanja. S pozitivnimi odgovori boste omogočili več kot le enemu ponudniku ponuditi ustrezno ponudbo. Naročnik bo pridobil konkurenčne ponudbe in imel omogočeno izbiro.


ODGOVOR
A8 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A11 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A12 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A14 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A22 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A26 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A27 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A20 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij
A29 - V tej točki naročnik ne bo spreminjal tehničnih specifikacij

lp