Dosje javnega naročila 003529/2019
Naročnik: OBČINA BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli
Storitve: IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 231.800,00 EUR

JN003529/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003529/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2019
JN003529/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN003529/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003529/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 104-252522
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si, Ana Bercko
ana.bercko@bistricaobsotli.si
+386 38001513
+386 380001515

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bistricaobsotli.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9848
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Referenčna številka dokumenta: 1/2019-JN
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
šolski prevoz učencev v OŠ Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 63, Bistrica ob Sotli
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 220.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Bistrica ob Sotli
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V OBČINI BISTRICA OB SOTLI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2019
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   10:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
Bistrica ob Sotli
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   09:13
Spoštovani,
menični izjavi priložite kopijo podpisane bianco menice, original poslati priporočeno do datuma in ure odpiranja v zaprti kuverti na naslov občine Bistrica ob Sotli s pripisom za RAZPIS šolski prevozi.