Dosje javnega naročila 003536/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih
ZJN-3: Odprti postopek

JN003536/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003536/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2019
JN003536/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003536/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 104-251390

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
Tržaška cesta 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ajpes.si
+386 14774200

Internetni naslovi
https://www.ajpes.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9831
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih
Referenčna številka dokumenta: 4301-4/2019; ODGO-4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa in sicer:
sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadome
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji )
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnegan naročila v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov zaizključitev"

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnegan naročila v navodilih
gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe v poglavju z nazivom "Neobstoj razlogov zaizključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   15:00
Kraj: https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju ponudb v informacijskem sistemu e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročilo je razdeljeno na dva sklopa. Ponudnik se lahko prijavi na katerikoli sklop, na enega ali oba skupaj.

To skupno javno naročilo izvaja MJU na podlagi sklepa Vlade RS , in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije ter pooblastil in zbranih potreb, v svojem imenu in za svoj račun, in v imenu in za račun naročnikovAJPES
CSD Dolenjska in Bela Krajina
CSD Gorenjska
CSD Maribor
CSD Posavje
DSSLJ
DKOM
DVK
RS RS
DZ RS
DODV RS
GSV RS
IP
IRSKGH
AVK
AŽP
BRDO
ZVKDS
Kabinet predsednika vlade RS
KPK
Kranjski vrtci
MO Celje
MO Ljubljana
MO Novo mesto
MO Velenje
MDDSZ
ID RS
MF
FURS
MF RS GS - SAR
UJP
UNP
UPPD RS
MGRT
TIRS
UIL SIPO
MI
DRSI
IRSI
URSP
MIZŠ
IRSŠŠ
URSM
MJU
MKGP
UVHVVR
MK
Arhiv RS
IRSKM
MNZ
MORS
MOP
ARSO
DRSV
GURS
IRSOP
URSJV
MP
URSIKS
MZ
ZIRS
MZZ
NLZOH
Občina Ajdovščina
Občina Hoče - Slivnica
Občina Jesenice
Občina Kostel
Občina Krško
Občina Metlika
Občina Osilnica
Občina Podlehnik
Občina Ruše
Občina Šempeter Vrtojba
Občina Tišina
Občina Žalec
OKRALJ
ODT v Celju
ODT v Kopru
ODT v Krškem
ODT v Ljubljani
ODT v Mariboru
ODT v Murski Soboti
ODT v Novi Gorici
ODT v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Novem mestu
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Prevzgojni dom Radeče
Računsko sodišče RS
ARSKRTP
UE Ajdovščina
UE Brežice
UE Celje
UE Cerknica
UE Črnomelj
UE Domžale
UE Dravograd
UE Gornja Radgona
UE Grosuplje
UE Hrastnik
UE Idrija
UE Ilirska Bistrica
UE Izola
UE Jesenice
UE Kamnik
UE Kočevje
UE Koper
UE Kranj
UE Krško
UE Lenart
UE Lendava
UE Litija
UE Ljutomer
UE Logatec
UE Maribor
UE Metlika
UE Mozirje
UE Murska Sobota
UE Nova Gorica
UE Novo mesto
UE Ormož
UE Pesnica
UE Piran
UE Postojna
UE Ptuj
UE Radlje ob Dravi
UE Radovljica
UE Ravne na Koroškem
UE Ribnica
UE Ruše
UE Sevnica
UE Sežana
UE Slovenj Gradec
UE Slovenska Bistrica
UE Slovenske Konjice
UE Škofja Loka
UE Šmarje pri Jelšah
UE Tolmin
UE Trbovlje
UE Trebnje
UE Tržič
UE Velenje
UE Vrhnika
UE Zagorje ob Savi
UE Žalec
UE Šentjur pri Celju
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Skupna občinska uprava Mirnska in Temeniška dolina (Mokronog, Šentrupert, Mirna, Trebnje)
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Specializirano državno tožilstvo RS
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
UE Ljubljana
Upravno sodišče RS
Urad predsednika RS
URSK
MIRS
MIRS - Enota Ljubljana
UKOM
UOIM
USZS
UVTP
Ustavno sodišče RS
Varuh človekovih pravic
Višje delovno in socialno sodišče
Višje sodišče v Celju
Višje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Mariboru
Vlada RS Protokol
SURS
Vrhovno državno tožilstvo RS
Vrhovno sodišče RS
ZTM
ZRSVN
ESS
ZGS
ZPIZ
ZPKZ Celje
ZPKZ Dob pri Mirni
ZPKZ Ig pri Ljubljani
ZPKZ Koper
ZPKZ Ljubljana
ZPKZ Maribor
ZPKZ Maribor - Oddelek Murska Sobota
ZZZS
ZRC SAZU


Sklop 2:
IRSKGH
URSP
MNZ
MORS
NLZOH

Ponudnik mora v ponudbi priložiti uradno veljaven maloprodajni cenik za avtoplin.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.