Dosje javnega naročila 003453/2019
Naročnik: KOBILARNA LIPICA d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana
Storitve: Izvajanje podpornih storitev za Kobilarna Lipica d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 241.560,00 EUR

JN003453/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2019
JN003453/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN003453/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2019
JN003453/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003453/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOBILARNA LIPICA d.o.o.
Lipica 5
6210
SI
Sežana
Slovenija
Mara Bertok
tajnistvo@lipica.org
+386 57391706

Internetni naslovi
https://www.lipica.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310503/IZVAJANJE_PODPORNIH_STORITVE_ZA_KOBILARNO_LIPICA_D.O.O..zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9846
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Konjereja


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje podpornih storitev za Kobilarna Lipica d.o.o.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Podporne storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lipica 5, 6210 Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje podpornih storitev za Kobilarno Lipica d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2019   09:10
1. Sprotno lektoriranje mora zagotoviti izvajalec tajniško administrativnih storitev, ti stroški so že vključeni v ceno pavšala.

2. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni stroški, ki nastanejo zaradi spremembe zakonodaje npr. dodatne storitve, iz razloga, nova zakonodaja zahteva večji ali drugačen obseg.

3. Naročnik predvideva tri službene poti mesečno v razdalji več kot 100 km.

4. Podatek za pripravo ponudbe ni potreben.

5. Prostor zagotovi naročnik, za čas izvajanja storitev za naročnika.

Datum objave: 05.06.2019   09:13
VPRAŠANJE
Pravno svetovanje, ki bi presegalo običajno pravno svetovanje, in zahtevalo specialne storitve (npr. odvetniško zastopanje, pravna mnenja, reševanje revizijskih zahtevkov ipd.) - domnevamo, da ponudniku ni potrebno zagotoviti odvetnika, temveč ga angažira in plača naročnik na predlog izvajalca (npr. v delovnopravnih sporih, revizijah javnih naročil ipd.)?

ODGOVOR

Odvetnika, kjer se le-ta zahteva kot pogoj za sodelovanje v morebitnem postopku, plača naročnik sam. Za storitve, kjer področna zakonodaja ne zahteva nastopanja odvetnika kot pogoj (npr. ZPVPJN) storitve strokovnjakov poravnava izvajalec sam.


Datum objave: 05.06.2019   09:20
VPRAŠANJE
13.11. Tehnična oprema
Izbrani ponudnik bo dela izvajal z lastnimi sredstvi in materialom, pri čemer se zaradi narave storitev zahteva, da se storitve vsaj v 80% časa izvajajo v prostorih naročnika.

1. Ali navedeno pomeni, da mora izvajalec zagotoviti lastno infrastrukturo (računalnike, tiskalnike, fotokopirni stroji, fax)?
2. Ali bo dostop do interneta zagotovljen pri naročniku ali ga mora zagotoviti sam izvajalec?
3. Ali se storitve izvaja na poslovno-informacijskem sistemu naročnika (knjiženje, uporaba IS za nabave) ali mora tudi to programsko opremo zagotoviti izvajalec sam?
4. Če programsko opremo zagotavlja naročnik (kar bi bilo logično, sicer njegovi IS ne bi imeli podatkov o delovanju), katero programsko opremo za posamezna področja ima trenutno naročnik?
5. Domnevamo, da bo prostor in pisarniški potrošni material zagotovljal naročnik?
6. Kako je s stroški, ki nastanejo pri izvajanju storitev (npr. Organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, Opremljanje prostorov za razstave in prireditve) - domnevamo da te stroške nosi naročnik, ki potrdi posamezne stroške oz. da naročilo za posamezne nabave v zvezi z deli, izvajalec pa obračuna in nosi zgolj tveganja stroškov dela v predvidenem obsegu?

ODGOVOR


1. Da, izvajalec mora zagotoviti lastno infrastrukturo za delo. .
2. Dostop do interneta bo zagotovljen pri naročniku.
3.Programsko opremo zagotovi naročnik.
4. Naročnik uporablja SAOP in Windows Office programsko opremo.
5. Da, prostor zagotavlja naročnik
6.Material za opremljanje prostorov je strošek naročnika.

Datum objave: 05.06.2019   09:27
VPRAŠANJE
Zahteva:
13.10.5. Izvajalec del na področju poslovno pravnega svetovanja
Ponudnik mora izpolnjevati kadrovske zahteve, tako da zagotovi 1 (enega) izvajalca del na področju poslovnopravnega svetovanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- najmanj VII stopnja izobrazbe ekonomske smeri itd.

Glede na to da gre za poslovnopravno področje sprašujemo, ali je ustrezna tudi VII. stopnja izobrazbe pravne smeri - domnevamo da za to ni zadržkov?


ODGOVOR

13.10.5. Izvajalec del na področju poslovno pravnega svetovanja
Naročnik pričakuje od ponudnika
1 (enega) izvajalca z najmanj VII stopnjo izobrazbe ekonomske smeri
in
1 (enega ) izvajalca z najmanj izobrazbo VI/2 stopnjo pravne smeri


Datum objave: 05.06.2019   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na dejstvo, da se postopek vodi kot NMV nas zanima, ali je res potrebno predložiti pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse odgovorne osebe, saj v predmetni vrsti postopka naročnik preverja izpolnjevanje pogojev v primeru dvoma? Prosimo za čimprejšnji odgovor zaradi priprave ponudbe. Hvala

ODGOVOR


Ponudniku za izkazovanje predhodne nekaznovanosti ni treba prilagati pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, zadošča predložitev ESPD obrazca.