Dosje javnega naročila 000950/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.324.643,64 EUR

JN000950/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.02.2019
JN000950/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2019
JN000950/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.06.2019
JN000950/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000950/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za javno naročanje, Milan Stevanovič, mag.
milan.stevanovic@dars.si
+386 13009928
+386 13009901

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje AC v RS.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje AC v RS.


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Krpanje in sanacija vozišč 2019-2021
Referenčna številka dokumenta: 000029/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Krpanje in sanacija vozišč na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 4.364.462,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dela na območju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
45233210
45233220
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Krpanje in sanacija vozišč na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dela na območju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
45233210
45233220
45233223
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
Krpanje in sanacija vozišč na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000950/2019-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 20.02.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000029/2019
Številka sklopa: 1.
Naslov: Dela na območju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrušica in Novo mesto

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000
SI
Kranj
Slovenija

Ne
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Ne
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15.maja 14
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.170.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.369.994,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 000029/2019
Številka sklopa: 2
Naslov: Dela na območju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.06.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 6

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.170.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.994.467,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.06.2019