Dosje javnega naročila 003481/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve tiska in izvedbenega oblikovanja za leti 2019 in 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 622.200,00 EUR

JN003481/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2019
JN003481/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003481/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN003481/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.09.2019
JN003481/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003481/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003481/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003481/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003481/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.09.2019
JN003481/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN003481/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN003481/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN003481/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN003481/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019
JN003481/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2019

    JN003481/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Verovškova ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Glavna pisarna
info@spiritslovenia.si
+386 15891870

Internetni naslovi
http://www.spiritslovenia.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310594/NMV_Tisk_in_izvedbeno_oblikovanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9865
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve tiska in izvedbenega oblikovanja za leti 2019 in 2020
Referenčna številka dokumenta: NMV-0005/2019-S
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve v sklopu 1 obsegajo tiskanje manjših naklad tiskovin (do največ 15.000 izvodov) ter vključujejo digitalni in offset ter drug tisk po naročilu naročnika ter spremljajoče storitve vezave, zgibanja, dodelave, sortiranja in kuvertiranja, na posamezne publikacije pa tudi tiskanja variabilnih podatkov (predvsem naslovnikov), ter spremljajoče storitve odpreme ter dostave na sedež naročnika.
Predmet javnega naročila v tem sklopu so ponavljajoče se storitve tiska promocijskih gradiv (brošur, zgibank, zloženk, vabil, plakatov, potisk promocijskih stojal, kuvert, vizitk, nalepk in drugega) do 31. 12. 2020, ki jih naročnik po obsegu in časovno v tem trenutku še ne more v celoti vnaprej določiti.

Storitve v sklopu 2 obsegajo izvedbeno oblikovanje različnih elementov (tiskovin (publikacij, letakov, vizitk, map, vrečk, ), oglaševalskih orodij (oglasi, plakati, roll upi, ), digitalnih medijev (e-vabil, e-čestitk, spletnih oglasov, spletnih bannerjev, ), teksta ter tehnično urejanje, posta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskarske storitve
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve v sklopu 1 obsegajo tiskanje manjših naklad tiskovin (do največ 15.000 izvodov) ter vključujejo digitalni in offset ter drug tisk po naročilu naročnika ter spremljajoče storitve vezave, zgibanja, dodelave, sortiranja in kuvertiranja, na posamezne publikacije pa tudi tiskanja variabilnih podatkov (predvsem naslovnikov), ter spremljajoče storitve odpreme ter dostave na sedež naročnika.
Predmet javnega naročila v tem sklopu so ponavljajoče se storitve tiska promocijskih gradiv (brošur, zgibank, zloženk, vabil, plakatov, potisk promocijskih stojal, kuvert, vizitk, nalepk in drugega) do 31. 12. 2020, ki jih naročnik po obsegu in časovno v tem trenutku še ne more v celoti vnaprej določiti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva delno zagotavljata tudi Republika Slovenija in Evropska Unija Evropski sklad za regionalni razvoj

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve izvedbenega oblikovanja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve v sklopu 2 obsegajo izvedbeno oblikovanje različnih elementov (tiskovin (publikacij, letakov, vizitk, map, vrečk, ), oglaševalskih orodij (oglasi, plakati, roll upi, ), digitalnih medijev (e-vabil, e-čestitk, spletnih oglasov, spletnih bannerjev, ), teksta ter tehnično urejanje, postavitev besedila, računalniški prelom ter druge storitve po naročilu naročnika.
Predmet javnega naročila v tem sklopu so storitve izvedbenega oblikovanja promocijskih materialov do 31. 12. 2020, ki jih naročnik po obsegu in času v tem trenutku še ne more v celoti vnaprej določiti. Naročnik s predmetnim naročilom išče izvajalca, ki bo opravljal storitve izvedbenega oblikovanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva delno zagotavljata tudi Republika Slovenija in Evropska Unija Evropski sklad za regionalni razvoj


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so specificirani v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   10:01
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   06:21
VPRAŠANJE
17. VABILO za FDI Award
Papir: Sirio Pearl, 230 g, barva Oyster Shell, 300 g brezlesen

Kakšen papir je tukaj mišljen? To sta dve vrsti papirja; ali je med njima opcija?

ODGOVOR

Naročnik zahteva papir Sirio Pearl, 230 g, barva Oyster Shell in ne tudi 300 g brezlesen

VPRAŠANJE
52. MAPA Z ZAVIHKI ZA VLAGANJE PROMOCIJSKIH MATERIALOV/GCS
Prosim za dimenzije odprte mape.

ODGOVOR
Dimenzija zaprte mape A4, dimenzija odprte mape 555 x 350 mm.

VPRAŠANJE
Reference
za SKLOP 1 tiskarske storitve najmanj tri (3) storitve, pri čemer je vrednost posamezne storitve tiska znašala vsaj 15.000,00 EUR (brez DDV) za posameznega naročnika.
Ali to pomeni, da je bila vrednost ena vrste tiskovine ob eni dobavi vsaj 15.000,00 EUR (brez DDV) ali, da je vrednost dobav v enem letu bila najmanj v tej višini z enim naročnikom?

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo tako, da se po novem glasi:
Naročnik bo v sklopu 1 priznal usposobljenost ponudniku, ki bo preložil najmanj tri reference in katerih izhaja, da je v obdobju enega leta za posameznega naročnika izvedel storitve tiska najmanj višini 15.000 EUR brez DDV, pri čemer vrednost posameznega naročila ne sme biti nižja od 5.000 EUR brez DDV. Referenčno obdobje je tri leta pred objavo obvestila o naročilu.

VPRAŠANJE
Kje najdemo ESPD obrazec?

ODGOVOR

Odgovor; Naročnik objavlja ESPD obrazec preko obrazca EU14.


VPRAŠANJE
Spoštovani:

Citiram vaš tekst
Reference: SKLOP 1 tiskarske storitve najmanj tri (3) storitve, pri čemer je vrednost posamezne storitve tiska znašala vsaj 15.000,00 EUR (brez DDV) za posameznega naročnika;

Ker gre za tiskanje manjših naklad, vrednosti naročil verjetno ne bodo dosegale več tisoč . Reference primerljivih poslov torej ne morejo biti za posamezno storitev preko 15.000 . Ali lahko priložimo reference primerljivih poslov za določeno obdobje?

Ker je rok oddaje ponudbe kratek, prosim za hiter odgovor.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahtevo tako, da se po novem glasi:
Naročnik bo v sklopu 1 priznal usposobljenost ponudniku, ki bo preložil najmanj tri reference in katerih izhaja, da je v obdobju enega leta za posameznega naročnika izvedel storitve tiska najmanj višini 15.000 EUR brez DDV, pri čemer vrednost posameznega naročila ne sme biti nižja od 5.000 EUR brez DDV. Referenčno obdobje je tri leta pred objavo obvestila o naročilu.


VPRAŠANJE
ali je možno dobiti dokumentacijo v Word obliki?

ODGOVOR

Naročnik bo objavil dokumentacijo v word obliki preko obrazca EU14


VPRAŠANJE
S koliko izvajalci bo naročnik sklenil okvirni sporazum?

reference: Posamezni posel v vrednosti 15000 brez DDV: Ali je lahko referenca pogodba z naročnikom, v vrednosti 100.000 e + DDV, posamezni posli pa so manjši od 15.000 + DDV. Naročil brošur, digitalnega tiska, roll up, v vrednosti nad 15.000 + DDV v Sloveniji ni veliko, ali jih sploh ni.

ODGOVOR

Kot izhaja iz 1. točke Navodil ponudnikom bo naročnik v vsakem sklopu sklenil okvirni sporazum s tremi ponudniki.

Naročnik spreminja zahtevo tako, da se po novem glasi:
Naročnik bo v sklopu 1 priznal usposobljenost ponudniku, ki bo preložil najmanj tri reference in katerih izhaja, da je v obdobju enega leta za posameznega naročnika izvedel storitve tiska najmanj višini 15.000 EUR brez DDV, pri čemer vrednost posameznega naročila ne sme biti nižja od 5.000 EUR brez DDV. Referenčno obdobje je tri leta pred objavo obvestila o naročilu.
Datum objave: 06.06.2019   08:08
VPRAŠANJE
15. VPRAŠALNIK ZA RAZISKAVO MED PTMK
Format: A4
Št. strani: 8 strani (A4) in uvodni dopis, skupaj 9 strani (A4) -> iz tega je razvidno, da je 4/0 (enostranski barven tisk
Papir: navaden pisarniški/90 g brezlesni
Vezava: 2 x vezano z žico v hrbtu
Tisk: 4/4 full color uvodni dopis , 8 strani ankete ČB -> tukaj pa piše 4/4, kar je obojestranski barven tisk
Naklada: 1000 izvodov
Dodelava: vlaganje uvodnega dopisa in anketnega vprašalnika v kuverte

Ali je uvodni dopis 4/0 (enostranski barven tisk) ali 4/4 (obojestranski barven tisk)

ODGOVOR
Uvodni dopis je barvni enostranski tisk.
Naročnik pojasnjuje, da je napačno navedena vezava, vezave namreč ni.

VPRAŠANJE
14. SEKTORSKA ZGIBANKA v ANG JEZIKU
Format: A4
Št. strani: 6 strani
Papir: mat premazni 250 g/m2
Vezava: 2 x zgibano in zbigano, zloženo
Tisk: 4/4 full color + off set lak
Naklada: 1000 izvodov

Ali je A4 zaprt format ali A4 odprt format? Če je zaprt format, prosim za dimenzije odprtega.

ODGOVOR
A 4 je zaprt format, odprt format je 29,5 cm x 63 cm. Torej je 2 x zgibano in zgibano, zloženo na A4.VPRAŠANJE
13. ZGIBANKA 4Qs4U v ITA jeziku
Format: A4
Št. strani: 8 strani
Papir: mat premazni 250 g/m2
Vezava: 2 x vezano z žico v hrbtu
Tisk: 4/4 full color + off set lak
Naklada: 1000 izvodov

Ali je to 8-stranska A4 speta brošura ali 8-stranska zgibanka? Če je to zgibanka, prosim za dimenzije odprte zgibanke.

ODGOVOR
Gre za 8 stransko A4 speta brošura.

VPRAŠANJE
Reference
Prosim za potrditev datumskih meja obdobij za priznanje referenc:
28. 05. 2016 - 27. 05. 2017
28. 05. 2017 - 27. 05. 2018
28. 05. 2018 - 27. 05. 2019
V kolikor so le-te navedene napačno, prosim za objavo pravilnih.

ODGOVOR

Naročnik napotuje na že objavljene odgovore v zvezi z referencami.VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali za boniteno oceno ustreza obrezec eSBON iz kateraga je razvidna bonitetna ocena?

Hvala lepa,

Lp,ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti ustrezen bon obrazec, iz katere izhaja višina bonitetne ocene.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali pravilno razumemo, da je potrebno za sklop 1 imeti 3 reference;
vsaka posamezna referenca mora vsebovati 3 posamična naročila v višini 5000 eur brez ddv v 3 letih pred objavo JN in letno vrednost tiska, ki ni manjša od 15.000.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik mora izkazati, da je v referenčnem obdobju v obdobju izvedel vsaj tri referenčne projekte in sicer, da je za posameznega naročnika v obdobju enega leta izvedel storitve tiska najmanj višini 15.000 EUR brez DDV, pri čemer vrednost posameznega naročila ne sme biti nižja od 5.000 EUR brez DDV. Navedeno pomeni, da lahko ponudnik izkaže usposobljenost s tremi referenčnimi projekti (v tem primeru je vsak projekt višji od 15.000 EUR brez DDV za obdobje enega leta) oziroma največ z 9 referenčnimi projekti (v primeru, kadar bo ponudnik izkazal referenčno usposobljenost s tremi referencami za obdobje enega leta).

VPRAŠANJE
Ali bo naročnik spremenil obrazec reference glede na nove kriterije, ali ga ponudniki lahko spremenimo sami?

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal obrazca Reference, saj njegova vsebina omogoča izkazovanje referenčne usposobljenosti, v vsebino obrazca naj ne posegajo tudi ponudniki
VPRAŠANJE
poštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1/ Kakšna je razlika med spletnim statičnim bannerjem, spletnim oglasom in spletno pasico?

2/ V kakšni obliki naročnik odda izvajalcu podatke za postavitev tabel (podatki v excelu ali narejene tabele v jpg in jih je potrebno pretipkati in prerisati)?

3/ Infografika je običajno sestavljena iz več ikon ali piktogramov in podaja več informacij/opisuje procese. Ali je planiranih za izdelavo dejansko 60 infografik ali 60 ikon/piktogramov?

4/ Zadnja postavka v predračunu je nakup fotografij, pri čemer je naveden specifičen portal Shutterstock. Ali lahko ponudnik ponudi odkup fotografij iz katerekoli foto baze ali le iz Shutterstocka?


Hvala. LP

ODGOVOR

1/ Pošiljamo vam dodatna pojasnila, kaj je bilo mišljeno z navedenim razlikovanjem.
Spletni statični banner je navaden, statičen spletni oglas, tipično mere 728x90px ali 250x300px, v JPG formatu ali podobno. Namenjen je oglaševanju na medijskih portalih, ki ne podpirajo dinamičnih bannerjev (npr. flash ali podobnih tehnologij za prikaz dinamičnih vsebin).
Spletni oglas je oglas, ki je lahko narejen v dinamični različici, tipično podobne mere 728x90px ali 250x300px, vendar v GIF ali flash ali podobnem dinamičnem formatu, saj vsebuje več zaporednih slik, ki se prikazujejo v zaporedju. Namenjen je oglaševanju na medijskih portalih, ki podpirajo prikaz dinamičnih vsebin.
S spletno pasico pa je mišljena statična pasica, tipično JPG ali podobnega formata, nestandardne dimenzije, ki ne služi kot oglas (kot v prvih dveh primerih), ampak kot označitev podobe kampanje na spletnih straneh.


2/ Naročnik običajno izvajalcu poda podatke že pripravljene v tabelah, oblikovanih v wordovem dokumentu oziroma v excellovih tabelah in jih ni potrebno pretipkavati in prerisavati.
3/ Naročnik običajno potrebuje infografike, ne zgolj piktogramov, primer si lahko ogledate na primeru letnega poročila za leto 2018, ki je na povezavi https://www.spiritslovenia.si/resources/files/2019/Transport_in_logotiska/Spirit_LP2018_5.pdf.

4/ Ponudnik lahko ponudi fotografije tudi iz drugih, primerljivih foto baz.


VPRAŠANJE
Reference
Prosim za potrditev datumskih meja obdobij za priznanje referenc:
28. 05. 2016 - 27. 05. 2017
28. 05. 2017 - 27. 05. 2018
28. 05. 2018 - 27. 05. 2019
V kolikor so le-te navedene napačno, prosim za objavo pravilnih.


ODGOVOR

Referenčno obdobje je tri leta od objave obvestila o naročilu, kar pa ne pomeni, da se morajo priglašene reference izkazovati za vsako leto referenčnega obdobja. V kolikor je npr. ponudnik v enem letu dobavil za tri različne naročnike ustrezno vrednost dobav, se lahko izkaže usposobljenost v tem letu, ki pa mora biti znotraj referenčnega obdobja. Predlagan način je eden od možnosti, zagotovo pa ne edini
VPRAŠANJE
kje najdemo obrazec EU14?

ODGOVOR

Obrazec EU 14 je že objavljen na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 06.06.2019   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Referenčno obdobje je 3 leta pred objavo obvestila o naročilu. Ali to pomeni, da lahko zajamemo letno vrednost opravljenih storitev od 27.05.2016 do 28.05.2017.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik napotuje na že objavljene odgovore v zvezi z referencami.


Datum objave: 06.06.2019   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se mora kuverta v kateri je menična izjava in menica kot zavarovanje za resnost ponudbe, opremiti s pripisom "Ne odpiraj - ponudba za tisk".

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Zaželeno je, da ponudnik navedejo, da se kuverta nanaša na javno naročilo in na kuverto navedejo "Ne odpiraj"


Datum objave: 06.06.2019   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za natančen odgovor glede referenc za 1. sklop.
Po vaših predloženih obrazcih za reference si razlagamo, da mi potrjujemo referenco in ne naš naročnik.
S čim dokazujemo posamezna naročila, ali moramo predložiti račune oziroma ali se dokazila predložijo kasneje, če bi bili izbrani.

Prosimo za hiter odgovor.

ODGOVOR

Ponudnik mora izpolniti obrazce, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor želi, lahko ponudnik predloži v ponudbi tudi potrdilo referencodajalca. Naročnik bo pri preveritvi referenčnih pogojev postopal skladno z določilom 47. člena ZJN-3.


Datum objave: 06.06.2019   08:14
VPRAŠANJE
Ali morajo biti kadri obvezno zaposleni pri ponudniku, je lahko kader s.p. ali ne?

ODGOVOR

Ponudniki se lahko sklicujejo na kapacitete drugih subjektov, pri čemer pa naročnik izpostavlja, da morajo biti te osebe nominirane bodisi kot partnerja ali podizvajalci. Hkrati velja dodati, da se skladno z ZJN-3 in pravno prasko DKOM tudi fizična oseba šteje za podzivajalca ali partnerja.


Datum objave: 07.06.2019   06:58
VPRAŠANJE
Kako vpisujemo cene v tabelo za sklop 1? Kaj je enota mere 1 kos; ali je to en komplet kakor je narejeno delovanje tabele? Zame je en kos ena brošura, ena mapa, itd. in ne celotna naklada. Več kot 1 je samo pri vizitkah, kar pomeni, da so vrednost v stolpcu Cena na 1 kos brez DDV enake kot v stolpcu Ponudbena vrednost za predvideno količino v EUR brez DDV. Ponudniki formul verjetno ne smemo spreminjati.

ODGOVOR


Cena je na en kos ob predvideni navedeni nakladi, navedete torej ceno za 1 kos in za celoto naklado posamezne tiskovine. Primer: cena 1 kosa pri nakladi 1000 kosov. V kolikor bo naročnik imel potrebo po večji ali manjši nakladi, bo ponudnikom, s katerimi bo imel sklenjen okviri sporazum, ponovno poslal povpraševanje.

Datum objave: 07.06.2019   06:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imam eno vprašanje. Ali je pri sklopu 1., pri točkah 20., 22. in 24. npr. pri nakladi 40 kos - ali je mišljeno za posamezen kos različen UV lak ali je UV lak isti za vso naklado 40 kos?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Mišljen je isti UV lak za celotno naklado.


Datum objave: 07.06.2019   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede ponudbenega predračuna
V tabeli pri vpisu cene na kos smo našli napako v sestevku ponudbene vrednosti za celotno predvideno količino brez DDV. Tabela ne upošteva vseh kosov tiskovin (npr. 1 komplet 3000 kosov, kakršno je tudi naročilo).
Prosim za popravek tabele.
Hvala.

lp

ODGOVOR

Spoštovani,
Enota mere je komplet, ki obsega predvideno naklado, pri čemer bo naročnik predvidoma naročil en komplet, z izjemo naročila vizitk, kjer je predvideno naročilo 112 kompletov. Seštevek ponudbene vrednosti v obrazcu podrobni ponudbeni predračun je ustrezen.VPRAŠANJE
Pozdravljeni

S kakšno natančnostjo zaokrožujemo ceno na kos (na koliko decimalk)?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,
Ponudnik naj poda ponudbeno ceno na največ 2 decimalke natančno. Ponudniki naj pri oblikovanju ponudbene cene upoštevajo, da se ta podaja na enoto mere, ki obsega komplet več izvodov iste tiskovine.Datum objave: 07.06.2019   14:29
VPRAŠANJE
Kako vpisujemo cene v tabelo za sklop 1? Kaj je enota mere 1 kos; ali je to en komplet kakor je narejeno delovanje tabele? Zame je en kos ena brošura, ena mapa, itd. in ne celotna naklada. Več kot 1 je samo pri vizitkah, kar pomeni, da so vrednost v stolpcu Cena na 1 kos brez DDV enake kot v stolpcu Ponudbena vrednost za predvideno količino v EUR brez DDV. Ponudniki formul verjetno ne smemo spreminjati.

ODGOVOR


NAROČNIK POPRAVLJA OBJAVLJEN ODGOVOR NA GORNJE VPRAŠANJE TAKO, DA SE TA PRAVILNO GLASI:

Spoštovani,
Ponudniki podajo ponudbeno ceno za enoto mere navedeno v stolpcu C ponudbenega predračuna. Primeroma za naročilo pod zap. št. 1 se poda cena za »1 komplet 3000 kosov«. Naročnik ne bo naročal količin, ki so manjši od ene enote mere. Ponudniki naj ta odgovor upoštevajo pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 07.06.2019   15:16
VPRAŠANJE
KUVERTA A5 in KUVERTA A4
Glede na to, da kuverte v A formatih ne obstajajo me zanima kateri format želite; B ali C; torej C5 162x229 mm, C4 229x324 mm, B5 176x250 mm, B4 250x353 mm?

ODGOVOR

Naročnik potrebuje kuverte - C5 162x229 mm in C4 229x324 mm

VPRAŠANJE
32. LETNO POROČILO in 33. PROMOCIJSKA BROŠURA SPIRIT SLOVENIJA
Kakšna je plastifikacija; sijaj ali mat?

ODGOVOR
Plastifikacija je mat.

VPRAŠANJE
28. ZLOŽENKA SPOT SVETOVANJE
Format: A4 zgibano na A5
Št. strani: 8 notranjih strani + 4 ovitek
Papir: Ovitek: 200 g mat + mat plastika + UV lak;
notranjost: 100 g biomat
Tisk: 4/4, full colour
Naklada: 6000 izvodov
Dodelava: zgibanje na format A5

Ali so tole res tri zgibanke A4 na A5? Ali je brošura s 4+8 stranmi in šivana?

ODGOVOR

Gre za brošuro velikosti A5, ki je šivana v hrbtu