Dosje javnega naročila 003693/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Blago: Dobava zemeljskega plina in električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.808.139,62 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003693/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN003693/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.06.2019
JN003693/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2019
JN003693/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN003693/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.10.2019
JN003693/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.11.2019
JN003693/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.03.2020
JN003693/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN003693/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2020
JN003693/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2020
JN003693/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.09.2020
JN003693/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2021
JN003693/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003693/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 106-258237
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ
Osojnikova cesta 9
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ
Dravska ulica 11
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ
Prešernova ulica 33
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://js-ptuj.si

LEKARNE PTUJ
Trstenjakova ulica 9
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

LJUDSKA UNIVERZA PTUJ
Mestni trg 2
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ
Slovenski trg 13
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://js-ptuj.si

OSNOVNA ŠOLA BREG
Rogaška cesta 6
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA
Ulica 25. maja 2A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT
Župančičeva ulica 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

OSNOVNA ŠOLA MLADIKA
Žnidaričevo nabrežje 1
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ
Prešernova ulica 31
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ
Muzejski trg 1
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

VRTEC PTUJ
Puhova ulica 6
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://js-ptuj.si

JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ
Čučkova ulica 7
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

Javni zavod za turizem Ptuj
Murkova ulica 7
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://js-ptuj.si

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ
Jadranska ulica 13
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6
2250
SI
Ptuj
Slovenija
svetlana.milosevic@jsp.si
+386 26207344

Internetni naslovi
http://js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Niso vključene različne države.
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9882
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje in javni zavodi
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina in električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/008
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina in električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom kot skupno javno naročilo za javna podjetja in zavode v Mestni občini Ptuj
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.215.121,63 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina za javna podjetja in javne zavode v Mestni občini Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.886.721,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v javnih podjetjih in zavodih v Mestni občini Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.328.400,63 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.07.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.07.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.06.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2019   09:46
VPRAŠANJE
spoštovani,
kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija bo objavljena do 6. 6. 2019.
Lep pozdrav.

Datum objave: 11.06.2019   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialni ponudnik so nam podatki osnova za pripravo čim bolj konkurenčne ponudbe za dobavo zemeljskega plina:
mesečno porabo za zemeljski plin po merilnih mestih(KWh).
Na podlagi merilnih podatkov lahko izdelamo dejanski diagram odjema.
Zato vas naprošamo, da pripravite pooblastila za plin vseh sodelujočih ter sporočite kje jih dobimo.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani.
Smo v postopku zbiranja pooblastil s strani posamičnih naročnikov. Do predvidoma 14. 6. 2019 bodo pooblastila objavljena na naši spletni strani pod zavihkom javni razpisi.

VPRAŠANJE
Spoštovani ,
objavite Poblastilo za 15 min podatke za SODO za vse posamične naročnike
lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.
Smo v postopku zbiranja pooblastil s strani posamičnih naročnikov. Do predvidoma 14. 6. 2019 bodo pooblastila objavljena na naši spletni strani pod zavihkom javni razpisi.


Datum objave: 17.06.2019   10:03
VPRAŠANJE
spoštovani,
kje imate objavljena pooblastila?


ODGOVOR

Pooblastila so objavljena na naši spletni strani pod zavihkom javni razpisi, pri predmetnem naročilu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.06.2019   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za seznam vseh odjemnih mest.

V točki 8.1. navodil je navedena napačna enota in sicer Sm3 namesto kWh. Prosimo za popravek.


Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Seznam odjemnih mest je objavljen na naši spletni strani pod zavihkom javni razpisi pri predmetnem javnem naročilu.
Enoto bomo popravili.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker vsi dobavitelji nimamo možnosti, da ponudimo enotni račun, ki vsebuje strošek porabljene energije in hkrati strošek omrežnine predlagamo, da se zahteva izbriše iz razpisa. Naročnik bi tako prejel več ponudb, kar pomeni večjo konkurenco.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik sledi priporočilu interesenta. Zahteva bo izbrisana iz razpisa.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate, da dobavitelj izstavi račun do (5.) dne v mesecu za pretekli mesec(Sklop 1. Dobava zemeljskega plina).Pristojni ODS obračunske podatke pošlje dobaviteljem 5. delovni dan za pretekli mesec, zato vam računa ne moremo dostaviti do (5.) dne v mesecu. Predlagamo (8.) delovni dan.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni.
Naročnik sledi priporočilu interesenta. Zapis bo spremenjen.


Datum objave: 24.06.2019   09:46
Pojasnilo

V 6. alineji Splošnih določil razpisne dokumentacije je citirana zakonska podlaga za predmetni postopek. Navedba 40 in 47. člen ZJN-3 se spremeni tako, da je skladna s celotno razpisno dokumentacijo in navedbo postopka, kot izhaja iz 5. alineje, in sicer:

Odprti postopek podlaga 40. člen
Sklenitev okvirnega sporazuma z več izvajalci (gospodarskimi subjekti) z odpiranjem konkurence.-podlaga 48. člen (in ne 47. člen)

Razen spremembe (napačne) navedbe številke člena, postopek vodenja javnega naročila (kot je določen v splošnih določilih ter celotni razpisni dokumentaciji z okvirnimi sporazumi) ostaja isti in sicer:
- CENE RAZPISANIH DEL
Naročnik bo zahteval predložitev ponudb (za posamezno naročilo po sklenitvi okvirnega sporazuma, 1x na leto za prihodnje leto) po sistemu »fiksnih cen na enoto«, ki ne smejo biti višje od cen podanih v predmetni/osnovni ponudbi oz. poudarjamo-to je cen podanih v ponudbi, katere rok za oddajo je 1. 7. 2019 (delež ponujene ee iz OVE/SPTE ostane enak, kot je naveden v osnovi ponudbi_sklop 2) .
- MERILO ZA IZBOR PONUDBE
Ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop s petimi najugodnejšimi ponudniki/kandidati. Če bo kandidatov, ki bodo oddali prijave manj kot pet, pa z vsemi, ki bodo oddali dopustne prijave.
Sklop 1_merilo: ekonomsko najugodnejša ponudba (najnižja cena)
Sklop 2_merilo : ekonomsko najugodnejša ponudba (najnižja cena in delež ponujene električne energije iz OVE/SPTE , ki mora biti najmanj 55%)