Dosje javnega naročila 003478/2019
Naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Gradnje: Sanacija plazu na LC 410 160 v Skornem pri šoštanju, pri Gregorcu
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003478/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2019
JN003478/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003478/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Marija Anžej
marija.anzej@sostanj.si
+386 38984398
+386 38984333

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sostanj.si
ESPD: http://www.sostanj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9885
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu na LC 410 160 v Skornem pri šoštanju, pri Gregorcu
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo sanacijo plazu pri Gregorcu v Skornem pri Šoštanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45112000
45112200
45112400
45112500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lokacija na lokalni cesti LC 410 160 v Skornem pri Šoštanju (pri Gregorcu).
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu obsega:
preddela, zemeljska dela, AB pilote, AB gredo, kamnito zložbo, drenažno rebro, ureditev ceste z odvodnjavanjem, zaključna dela, 10 % nepredvidenih stroškov in tuje storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeno v Dokumentaciji za oddajo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2019   09:10
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn-gov.si/e-oddaja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
kot navedeno v Dokumentaciji za oddajo naročilaOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2019   09:00

Dodatne informacije:
Projekt se delno sofinancira s strani Ministrstva za okolje in prostor kot realizacija programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018.
Naročnik del (Občina Šoštanj) bo za razpisano sanacijo podpisal pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor v letu 2019, za kar MOP zagotovi sredstva v višini GOI del najugodnejšega ponudnika. Zato si naročnik pridržuje pravico, da za gradbeno pogodbo o izvedbi del z izbranim izvajalcem podpiše pogodbo samo v primeru, če bodo državna sredstva s strani MOP zagotovljena.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2019   13:19
Vprašanje z dne 29. 5. 2019
Ponudnik v celoti izpolni pogodbo ali jo samo parafira in pusti neizpolnjeno?
Odgovor:
Zadošča, da ponudnik pregleda pogodbo, se z njeno vsebino seznani v fazi priprave ponudbe, zato to potrdi s tem, da jo parafira.
Naročnik bo v fazi priprave pogodbe, le-to izpolnil.
Lep pozdrav.