Dosje javnega naročila 003484/2019
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Gradnje: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 401021 »NA LUŠI LENART ROVT DEBELJAK«, ODSEK »JAKOV KOT KRIŽIŠČE LENART«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.012,44 EUR

JN003484/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 28.05.2019
JN003484/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN003484/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003484/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003484/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN003484/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
JN003484/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019

    JN003484/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Davor Prelogar
davor.prelogar@skofjaloka.si
+386 45112353
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310661/REKONSTRUKCIJA_LOKALNE_CESTE_LC_401021_NA_LUŠI_-STARI_VRH.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9888
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 401021 »NA LUŠI LENART ROVT DEBELJAK«, ODSEK »JAKOV KOT KRIŽIŠČE LENART«
Referenčna številka dokumenta: 371-0029/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradbena dela rekonstrukcije dotrajanega odseka ceste LC 401021 »Na Luši Lenart Rovt Debeljak«, odsek »Jakov kot križišče Lenart«, Stacionaža odseka: od 4km + 211m do 4km + 711m, v dolžini 500 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Občine Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnovitev ceste v dolžini 500 m, z asfaltno prevleko širine 6 m (dvoslojni asfalta 6+3 cm), ter makadamskimi bankinami na vsaki strani ceste. V celoti se bo izkopal obstoječi spodnji in zgornji ustroj, ter se ga zamenjati z novim spodnjim in zgornjim ustrojem. Zgradili oz. preuredili se bodo obstoječi oporni zidovi na mestih ob stiku z vodotokom, ter utrdilo brežine posedkov vozišča. Kompletno se bo tudi uredilo odvodnjavanje in drenaža ceste.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Samo v primerih kot izhaja iz razpisne doumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   10:05
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu popisa del se nam zdi, da manjkajo postavke asfaltiranje vozišča. Ali je temu res tako ali je ta postavka namenoma izpuščena?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,
Ponudba se oddaja brez asfalta, ker ima naročnik že sklenjen okvirni sporazum za dobavo asfaltov za celotno Občino Škofja Loka.


Datum objave: 31.05.2019   07:58
VPRAŠANJE
Prosimo da objavite situacijo odseka.

ODGOVOR

Javno naročilo obsega stacionažo odseka: od 4km + 211m do 4km + 711m kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Naročnik je dokumente, potrebne za pripravo ponudbe že objavil, naknadno pa bo priložil še geografski prikaz območja.
Za rekonstrukcijo tega odseka ni bil narejen PZI projekt, ampak samo popis del, zato ne obstajajo načrti izvedbe.Datum objave: 04.06.2019   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko predložimo obrazec S. BON-1/P?
Hvala in lp

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval tudi obrazec S. BON-1/P.


Datum objave: 07.06.2019   07:49
VPRAŠANJE
Ali razumemo pravilno, da Osnutka pogodbe ne izpolnjujemo, ampak samo parafiramo in podpišemo?

ODGOVOR

Spoštovani,
Pogodbe ni potrebno izpolnjevati.


Datum objave: 07.06.2019   07:51
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da je potrebno za pravilno in popolno ponudbo oddati ponudbeno dokumentacijo, ki je navedena v tč. 10.2. Razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudnik mora priložiti ponudbeno dokumentacijo, za katero je tako navedeno v točki 10.2. Razpisne dokumentacije in tudi ostalo, v kolikor je to zahtevano v drugih delih Razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.06.2019   07:52
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da lahko predložimo v preteklosti potrjena referenčna potrdila na drugačnih obrazcih?

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudnik lahko predloži v preteklosti pridobljena referenčna ptrdila pod pogojem, da v celoti ustrezajo referenčnemu potrdilu, ki je del Razpisne dokumentacije v tem postopku.


Datum objave: 07.06.2019   08:11
VPRAŠANJE
V Razpisni dokumentaciji, tč. 10.3.3. Navodila za izpolnitev predračuna, specifikacije predračuna, vrednost ponudbe in plačila, imate v 4. 5. in 6. alineji navedeno, da ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec Specifikacija predračuna - popis del (Priloga št. 11) vnese naslednje podatke:
- % morebitnega popusta
- skupno ceno s popustom brez DDV in
- skupno ceno s popustom z DDV
Zanima nas, kam naj to vnesemo, ker Priloga št. 11 teh podatkov ne vsebuje?

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek Priloge št. 11, ki vsebuje dva zavihka-Rekapitulacija in Popis del. Ponudnik naj izpolni oba zavihka, podatke, navedene zgoraj, pa naj ponudnik vnese v zavihek Rekapitulacija v Prilogi št. 11.