Dosje javnega naročila 003544/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Prenova ulice Reber v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003544/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2019
JN003544/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN003544/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003544/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310669/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Prenova_ulice_Reber.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310669/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9901
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova ulice Reber v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-536/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je celovita prenova ulice Reber v Ljubljani, od Ulice Stari trg do začetka Osojne poti in Mačje steze, oz. križanja z Ulico na grad na eni strani in do hiše Reber 3 na drugi strani, in sicer se v celoti obnovi tlakovanje ulice z zaključki in na novo obnovi in postavi stopnišče. Predmet tega projekta je tudi statična ojačitev in prenova opornega zidu na zahodnem delu ulice, ki vodi do hiše Reber 3.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45111000
45233123
45262500
45262510
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita prenova ulice Reber v Ljubljani, od Ulice Stari trg do začetka Osojne poti in Mačje steze, oz. križanja z Ulico na grad na eni strani in do hiše Reber 3 na drugi strani, in sicer se v celoti obnovi tlakovanje ulice z zaključki in na novo obnovi in postavi stopnišče. Predmet tega projekta je tudi statična ojačitev in prenova opornega zidu na zahodnem delu ulice, ki vodi do hiše Reber 3.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019