Dosje javnega naročila 001404/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.384,00 EUR

JN001404/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.03.2019
JN001404/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.03.2019
JN001404/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2019
JN001404/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2019
JN001404/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN001404/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN001404/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN001404/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.05.2019
JN001404/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2019
JN001404/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.05.2019
JN001404/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001404/2019-X02 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-040/19; Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklopi 1,2,3)
Referenčna številka dokumenta: 43001-96/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah (sklop 1,2,3)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 18.600,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah - Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izdelani projekti za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja30
Izdelana revizijska poročila za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja30

Cena – Ponder:
40
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah - Obvoznica Tolmin
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izdelani projekti za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja30
Izdelana revizijska poročila za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja30

Cena – Ponder:
40
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah - Obvoznica Kidričevo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Izdelani projekti za premostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja30
Izdelana revizijska poročiklo za permostitvene objekte s strani imenovanega odgovornega vodje revidiranja30

Cena – Ponder:
40
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001404/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.03.2019


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah - Vzhodna obvozna cesta Murska Sobota

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
I K B, svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Cesta v Gorice 36
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 46.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah - Obvoznica Tolmin

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
I K B, svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Cesta v Gorice 36
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 31.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.900,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Revizija PGD/PZI dokumentacije premostitvenih objektov na treh obvoznicah - Obvoznica Kidričevo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
I K B, svetovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o.
Cesta v Gorice 36
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.200,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019