Dosje javnega naročila 003507/2019
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup pisarniškega pohištva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.200,00 EUR

JN003507/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2019
JN003507/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.07.2019
JN003507/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2019
JN003507/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003507/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Tilen Harc
tilen.harc@rtvslo.si
+386 14752194

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9902
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup pisarniškega pohištva
Referenčna številka dokumenta: JN-B0873
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega pohištva.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega pohištva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za nakup pisarniškega pohištva je na voljo na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi z oznako Javno naročilo JN-B0873. V omenjeni mapi se nahaja ločena Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, Specifikacija predračuna (OBR-4) in Katalog pohištva 2019. Morebitne spremembe Dokumentacije bodo objavljene na istem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.05.2019   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Na vaši povezavi: http://www.rtvslo.si/razpisi, pod rubriko Javna naročila, ni objavljenega tega javnega naročila.

Hvala.
lp


ODGOVOR

Spoštovani,

javno naročilo je objavljeno na tem naslovu, v ustrezni pod-mapi.

Povezava do javnih naročil: https://stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=4
Povezava do tega javnega naročila: https://stari.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rtvaktualno&op=aktualno&func=read&c_menu=49

Hvala in lep pozdrav

Datum objave: 03.06.2019   11:12
VPRAŠANJE
Lep pozdrav.
Zanima me, če omare so lahko širine 90 (45) cm ali morajo biti kot navedene 80 (40) cm ?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za postavljeno vprašanje.

Naročnik ne dovoljuje druge dimenzije omar. Omare morajo biti dimenzij 80/40 cm (širina, globina). Morebitna odstopanja od zahtevanih dimenzij bodo mogoča zgolj v izrednih primerih (tekom izvajanja pogodbe), ko namenski prostor za naročeno pohištvo zaradi svoje velikosti ne bo dopuščal kataloško določenih dimenzij pohištva.

Hvala in lep pozdrav


Datum objave: 04.06.2019   09:44
Spoštovani,

naročnik je na svojem spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi v mapi Javno naročilo JN-B0873 objavil popravek Dokumentacije. Naročnik prav tako preko Portala JN podaja povzetek popravka:

12. člen Vzorca pogodbe
(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank.

se spremeni tako, da se glasi:

(1) Pogodba stopi v veljavo z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

Datum objave: 04.06.2019   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V Specifikaciji je navedeno da dobavni rok: v primeru enkratnega naročila v vrednosti do 3.000,00 največ 14 dni dni od prejema naročila oz. v primeru enkratnega naročila v vrednosti nad 3.000,00 največ 21 dni dni od prejema naročila.

Želeli bi vedeti, ali se smatra 14 oziroma 21 koledarskih ali delovnih dni?

Hvala.
Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

roki, zapisani v Specifikaciji predračuna in v Vzorcu pogodbe ne vključujejo termina "delovni", tako se v danem primeru štejejo koledarski dnevi. Torej, največ 14 koledarskih dni od prejema enkratnega naročila vrednosti do 3.000 in največ 21 koledarskih dni od prejema enkratnega naročila nad vrednostjo 3.000 .

Lep pozdrav