Dosje javnega naročila 003650/2019
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Blago: Dobava in polaganje SN trižilnih kablov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.997.612,14 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003650/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003650/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2019
JN003650/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2019
JN003650/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.08.2019
JN003650/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN003650/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2019
JN003650/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN003650/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003650/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 105-257328
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
Marjeta Rozman
marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
+386 42083000
+386 42083600

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310743/JN19-003_-_Dobava_in_polaganje_SN_trižilnih_kablov.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9919
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in polaganje SN trižilnih kablov
Referenčna številka dokumenta: JN19-003
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31320000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in polaganje SN trižilnih kablov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31321220
45231400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in polaganje SN trižilnih kablov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   09:18
VPRAŠANJE
Podjetja, ki smo sposobna izvesti elektro montažna dela, nikoli nismo bila dobavitelj kabla ampak ste jih vi kot naročniki nabavili z ločenim javnim naročilom, prav tako nimamo referenc, kot dobavitelj kabla.
Apeliramo na naročnika, da to javno naročilo razdeli na dva sklopa ?

ODGOVOR 1
Naročnik dokumentacije ne bo spreminjal.
Datum objave: 06.06.2019   09:20
VPRAŠANJE
Reference proizvajalca in ponudnika: prosimo, da natančno opredelite obdobje za reference: Ali od 01.01.2016 - 30.06.2019 ali je dovolj od 30.06.2016. - 30.06.2019

ODGOVOR 2
Zadostuje od 30.6.2016 (3 leta).
Datum objave: 06.06.2019   09:21
VPRAŠANJE
1) Prosimo, da natančno definirate kolikokrat po npr. 2500 m trase 3x 150mm se bo strojno polagalo? Razpisanih imate npr. 65 000 m kabla 3 x150, polaganja pa je samo 2000 m in 2500 m. Ta podatek je pomemben, saj vsak dodatni ali ponovni premik strojne opreme nekaj stane. Kot zainteresirani ponudnik želimo pripraviti kvalitetno in ekonomsko sprejemljivo ponudbo, v kolikor so trase daljše, npr 2500 m in več je lahko cena temu primerno nižja.

2) KOliko dni pred polaganjem nas boste obvestili o pričetku del ?

ODGOVOR 3
1) Kljub načrtovanju investicij novogradenj in rekonstrukcij obstoječih kabelskih omrežij, se kadarkoli lahko pojavijo nenačrtovani projekti, ki ne dopuščajo odloga in jih je nujno potrebno izvesti (npr. soinvesticije, havarije, nujna oskrba z električno energijo, nujna vzdrževalna in obnovitvena dela). Zato naročnik v tem trenutku ne more natančno definirati tras.

2) Način izvedbe del polaganja je določen v 4. členu osnutka pogodbe.
Datum objave: 26.06.2019   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za dodatna pojasnila na naslednja vprašanja:

1. V 2. členu POGODBE navajate » . ker so količine objektivno neugotovljive, .. in sicer navzgor ali navzdol, odvisno od potreb naročnika.. naročnik ne prevzema odgovornosti, če bodo količine posameznih postavk nerealizirane ali manjše.«

Ker v konkretnem javnem naročilu naročate kabel, ki ni tako pogost, se glede na dikcijo 2. člena pogodbe tistemu, ki bo pridobil posel lahko po poteku pogodbe zgodi, da mu bo kar nekaj trižilnega kabla ostalo na zalogi. Namreč gre za to, da je investicijski ciklus v EU v polnem razmahu in so proizvajalci kablov bolj kot ne polno zasedeni zato brez konkretnih zalog ni realno pravočasno zagotavljati dobav. To pa pomeni določene stroške, ki jih morajo odgovorni ponudniki vkalkulirati v ceno kabla. Kar pa seveda pomeni dražji kabel.

Torej prosimo vas, da ponovno razmislite in določite minimalna in maksimalna odstopanja od razpisanih količin trižilnega kabla. V praksi je neka realnost objektivne količine po pogodbi +/- 20%.

2. V 8. členu pogodbe omenjate preizkušanje v tovarni (FAT) Prosimo vas za pojasnilo kdo nosi stroške naročnika in stroške strokovne inštitucije (vključno z poročilom) pooblaščene s strani naročnika?

3. Prosimo vas, za potrditev, da gre za tiskarsko napako pri vaši zahtevi:
(Točka A alineja 3), da mora biti dolžina kabelske nogavice večja od dolžine vlečenega kabla in je pravilno, da mora biti kabelska nogavica navlečena na zunanjo površino zadnjega metra kabla , ter ga presegati vsaj za 1 meter.
Prav tako pa prosimo za potrditev, da gre pri vaši zahtevi za uporabo kabelske nogavice (Točka C alineja 3) za tiskarko napako, ker ste navedli enožilne kable in ne trožilnih.

Hvala lepa za pojasnila in lep pozdrav!

ODGOVOR 4
1. Naročnik določa odstopanje od količin v ponudbenem predračunu v višini +/- 30 %. Naročnik bo dopolnjen osnutek pogodbe (vključno še s spremembami, nastalimi na podlagi vprašanj) objavil na svoji spletni strani.
2. Stroške predstavnika strokovne inštitucije krije dobavitelj.
3. Potrjujemo predlagani tekst.
Datum objave: 26.06.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na strani št.8 pod točko 15. zahtevate proizvodnjo po IEC standardih.
Ali so to mišljeni standardi ISO 9001, 14001 in 18001?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR 5
DA.
Datum objave: 26.06.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V letu 2018 je prišlo do sprememb, da se pri trižilnih kablih trikotne oblike podajajo mere premera kabla za očrtan krog. Do sedaj so nekateri proizvajalci podajali višino trikotnika kot premer kabla. Zato je prišlo tudi do spremembe pri polmerih krivljenja kabla, ki so sedaj za največ 10% višje.
V skladu z zgornjim dejstvom, vas naprošamo, da dopustite tudi polmere krivljenja kabla, ki so za do 10% višji kot jih zahtevate na razpisu.

Lep pozdrav!

ODGOVOR 6
Naročnik objavlja novo tehnično specifikacijo, v kateri je določil nove minimalne radije upogibanja kabla.
Datum objave: 26.06.2019   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za ESPD naročnika.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR 7
ESPD naročnika je pripet v datoteki poleg dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.