Dosje javnega naročila 002398/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOSLENIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.914,40 EUR

JN002398/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 17.04.2019
JN002398/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.05.2019
JN002398/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002398/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lidija Ceglar
lidija.ceglar@kclj.si
+386 15221226
+386 15222773

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE SISTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOSLENIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
Referenčna številka dokumenta: 845080102-015-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
VZDRŽEVANJE SISSTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOLSNEIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 124.520,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC LJUBLJANA, ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
VZDRŽEVANJE SISSTEMA ZA REGISTRACIJO ZAPOLSNEIH (RIS) V UKC LJUBLJANA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
UKC Ljubljana ima kot lastno osnovno sredstvo pod inventarno številko: 00136597 zavedeno PROGRAMSKO OPREMO (PROGRAMSKI PAKET ZA REGISTRACIJO PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH) - RIS proizvajalca Četrta pot. Neločljivo so s to programsko opremo povezani tudi registracijski terminali, ki so poleg vzdrževanja RIS predmet najema. Na podlagi izjave podjetja Četrta pot je razvidno, da je Četrta pot d.o.o. proizvajalec strojne in programske opreme RIS ter si s tem pridržuje vse avtorske pravice. Na podlagi navedenega lahko vzdrževanje in nadgradnje sistema RIS v UKC Ljubljana izvajajo samo pooblaščeni delavci podjetja Četrta pot d.o.o.
Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik izvedel javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave (po točki c 1. odstavka 46. člena ZJN-3) in povabil ponudnika Četrta pot d.o.o. k oddaji ponudbe in pogajanjem.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002398/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.04.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o.
Planina 3
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 125.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 124.520,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019