Dosje javnega naročila 003523/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: JPE-SPV-166/19 Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 416.052,80 EUR

JN003523/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2019
JN003523/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003523/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.08.2019
JN003523/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN003523/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN003523/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN003523/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN003523/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003523/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9922
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-166/19 Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-166/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava veznega parovoda med B2 in B3 po sklopih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava elementov veznega parovoda med B2 in B3
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava elementov veznega parovoda med B2 in B3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dobave blaga se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na dobavo blaga in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok dobave blaga, pogodbeni stranki skleneta odgovarjajoči aneks k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava vzmetnih in konstantnih obešal veznega parovoda med B2 in B3
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava vzmetnih in konstantnih obešal veznega parovoda med B2 in B3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dobave blaga se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na dobavo blaga in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok dobave blaga, pogodbeni stranki skleneta odgovarjajoči aneks k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Demontažna in montažna dela veznega parovoda med B2 in B3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Demontažna in montažna dela veznega parovoda med B2 in B3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 15.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika ali pri zamudi dobave blaga, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Superkontrola, NDT preiskave zvarov in gradbiščni preskus varilcev veznega parovoda med B2 in B3
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Superkontrola, NDT preiskave zvarov in gradbiščni preskus varilcev veznega parovoda med B2 in B3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika ali pri zamudi dobave blaga, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Demontažna in montažna izolacijska dela veznega parovoda med B2 in B3
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Demontažna in montažna izolacijska dela veznega parovoda med B2 in B3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2020
Konec: 15.09.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika ali pri zamudi dobave blaga, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019