Dosje javnega naročila 003545/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.585,20 EUR

JN003545/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.05.2019
JN003545/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003545/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2019
JN003545/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.10.2019
JN003545/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003545/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9932
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino
Referenčna številka dokumenta: JN 534/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45252200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45252200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Dobava in montaža čistilne naprave na terminalu za živino .
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   10:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V II. točki razpisne dokumentacije navajate, da se predračun nahaja v OBR - 2, vendar je vsebina tega obrazca drugačna, zato vas prosimo za objavo predračuna.

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR
Spoštovani.

Hvala za opozorilo. Napako bomo odpravili in objavili čistopis razpisne dokumentacije. Predračuna ne bomo objavili.Datum objave: 06.06.2019   14:04
VPRAŠANJE
Kolikšna je predvidena maksimalna dnevna in tedenska količina odpadnih vod?

ODGOVOR

Spoštovani.

V skladu z vprašanjem smo dopolnili Tehnične specifikacije, objavili bomo čistopis razpisne dokumentacije.

- Maksimalna dnevna količina odpadne vode je cca. 60 m3 (1.700 l na vozilo za 36 vozil na dan)
- Maksimalna mesečna količina odpadne vode je cca. 340 m3 (1.700 l na vozilo za 200 vozil na mesec)Datum objave: 06.06.2019   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V Razpisni dokumentaciji točka 4.4. zahtevate da predložimo izpolnjen
predračun s cenami za vse postavke.
Prosimo vas za informacijo kje dobimo popis del, katerega zahtevate, da izpolnimo.

Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Razpisno dokumentacijo smo v točki 4.4 popravili v skladu z vašim vprašanjem. Prosim poglejte čistopis razpisne dokumentacije.
Datum objave: 06.06.2019   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Za dokaz Tehnične in strokovne sposobnosti zahtevate, da ponudnik predloži potrjeno listo referenc, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih uspešno sprojektiral in izvedel najmanj 3 tovrstne čistilne naprave (mehansko čiščenje s koagulacijo). Menimo, da je taka zahteva diskriminatorna in omejuje konkurenco, tudi iz razloga, ker naročnik v Tehničnih specifikacijah ni zahteval točno določene tehnološke rešitve.
S ciljem, da naročnik pridobi večje število konkurenčnih ponudb predlagamo spremembo zahteve po Tehnični in strokovni sposobnosti, in sicer:
"...Da ponudnik predloži potrjeno listo referenc, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih uspešno izvedel najmanj 3 čistilne naprave za čiščenje komunalnih ali industreijskih odpadnih vod kapacitete večje od 13 m3/dan."

Hvala,

ODGOVOR
Spoštovani.

Popravili smo vsebino razpisne dokumentacije glede Tehnične in strokovne sposobnosti, prosim pogjete popravljeno razpisno.Datum objave: 06.06.2019   14:16
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

V zvezi z zahtevami o izpolnjevanju osnovnih pogojev, ki jih navedemo v OBR-3,
vas prosimo za odgovor ali mora biti ponudnik vpisan v Seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ki ga vodi IZS oz. izpolnjevati pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti.
Če to zahtevate ali lahko to izpolni s podizvajalcem, ki izpolnjuje te pogoje.

Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Spoštovani
Ni potrebno, da je ponudnik vpisan v Seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost,
ki ga vodi IZS oz. izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti.Datum objave: 06.06.2019   14:58
Popravljena razpisna dokumentacija je objavljena na naši spletni strani z datumom 060619. V popravljeni razpisni dokumentaciji je na strani 14 tipkasrka napaka, manjka vejica pri številki 1,5 v tretji alineji 1. odstavka in sicer se tekst prvega odstavka praviloma glasi:

V Luki Koper, natančneje na Terminalu za živino na pomolu I se kot podporna aktivnost osnovne dejavnosti pretovora izvaja pranje vozil za prevažanje živine. Pri pranju se kemikalije ne uporabljajo. Odtok odpadne vode s pralne ploščadi je speljan na javno kanalizacijsko omrežje, kjer se vode iztekajo in čistiji na centralni komunalni čistilni napravi. Ob izvedbi monitoringa odpadnih vod na odtoku Terminala za živino kažejo vzorci analiz presežno vsebnost:
- V vodi grobi delci (slama, iztrebki) - usedljive snovi med 2,0ml/l in 20ml/l,
- V vodi neraztopljene suspendirane snovi med 130mg/l in 608mg/l;
- Maksimalna količina porabe vode pri pranju Qmax = 3 m3/h (2 visokotlačna čistilnika s kapaciteto 1,5 m3/h)
- Maksimalna dnevna količina odpadne vode je cca. 60 m3 (1.700 l na vozilo za 36 vozil na dan)
- Maksimalna mesečna količina odpadne vode je cca. 340 m3 (1.700 l na vozilo za 200 vozil na mesec)

To je potrebno upoštevati tudi pri odgovoru na vprašanje s to vsebino.

Naročnik ne bo objavil čistopis razpisne dokumentacije.


Datum objave: 10.06.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na specifikacijo odpadne vode vas prosimo, da objavite vrednosti parametrov iz analiz odpadne vode, ki bo pritekala na čistilni napravo in sicer KPK, BPK5, amonijev dušik ter nitrati. Prav tako vas prosimo, da za zgoraj navedene parametre podate mejne vrednosti za izpust v kanalizacijsko omrežje oz. mejne vrednosti omenjenih parametrov iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Za odgovor se zahvaljujemo.


ODGOVOR
Spoštovani.

Danes smo dopolnili razpisno dokumentacijo in v tehničnih specifikacijah dodali vrednosti parametrov iz analiz odpadne vode, ki bo pritekala na čistilno napravo.

Parametri za izpust v kanalizacijsko omrežje so podani v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015).

Parametri iz okoljevarstvenega dovoljenja so bili že navedeni v tabeli v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.Datum objave: 10.06.2019   14:49
VPRAŠANJE
1. Dnevni in tedenski max odpadne vode
2. Ali so v vodi tudi ogljikovodiki (bencini, olja, maziva, diezel) od karoserije tovornjakov in bi bil potreben tudi lovilec mineralnih olj?
3. Kakšen učinek dezinfekcije se pričakuje? Ciljne vrednosti mikroorganizmov.


ODGOVOR
1. Maksimalna dnevna količina odpadne vode je cca. 60 m3 (1.700 l na vozilo za 36 vozil na dan). Maksimalna tedenska količina odpadne vode je cca. 150 m3 (2,5 dni pranja).
2. Ogljikovodiki, ki so v vodi ne presegajo mejnih vrednosti iz okoljevarstvenega dovoljenja, zato niso problematični.
3. Pričakuje se učinek dezinfekcije rekuperirane vode kot je zahtevana mikrobiološka kvaliteta pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS Št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06 , 25/09, 74/15 in 51/17):
- Intestinalni enterokoki, mejna vrednost 0 (v cfu/100ml)
- Escherichia coli (E.coli), mejna vrednost 0 (cfu/100ml)
Datum objave: 10.06.2019   14:52
VPRAŠANJE
V zvezi s tehnično sposobnostjo zahtevate, da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno sprojektiral in izvedel najmanj 3 primerljive čistilne naprave za čiščenje komunalnih ali industrijskih odpadnih vod kapacitete večje od 2,5 m3/h.

Takih ponudnikov, ki so sporjektirali in hkrati tudi izvedli 3 podobne objekte je v Sloveniji zelo malo in s tako postavljenimi pogoji
ožite število potencialnih ponudnikov. Pa tudi običajno, projektant na istem objektu ni tudi izvajalec.
Iz zgoraj navedenih razlogov naročniku predlagamo, da pogoje tehnične sposobnosti omeji tako, da zahteva izvedbo najmanj treh primerljivih čistilnih napravza čiščenje komunalnih in industrijskih vod kapacitete večje od 2,5 m3/h. Če pa naročnik vztraja tudi pri dokazovanja sposobnosti projektiranja menimo, da je dovolj, da ponudnik dokaže svojo sposobnost tudi z enim sprojektiranim podobnim objektom, ki dosega predvidene učinke.

Hvala,

ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlogom v smislu, da bo upošteval da je dovolj ena referenca in sicer se spremenjen b) pogoj Tehnične in strokovne sposobnosti glasi:

b) Ponudnik mora predložiti potrjeno listo referenc, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih uspešno sprojektiral in izvedel najmanj 1 primerljivo čistilno napravo za čiščenje komunalnih ali industrijskih odpadnih vod kapacitete večje od 2,5 m3/h,

Naročnik ne bo objavljal čistopisa razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav