Dosje javnega naročila 003570/2019
Naročnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA PE-LD VREČK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 46.298,80 EUR

JN003570/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.05.2019
JN003570/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.08.2019
JN003570/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2019
JN003570/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003570/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Golnik 36
4204
SI
Golnik
Slovenija
Rok Kikel
rok.kikel@klinika-golnik.si
+386 42569444
+386 42569442

Internetni naslovi
https://www.klinika-golnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9959
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA PE-LD VREČK
Referenčna številka dokumenta: NMV 7-2019-VREČKE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19640000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA PE-LD VREČK
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA PE-LD VREČK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   08:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Da bi vam lahko ponudili, kar najbolj ustrezne vrečke, bi prosili za vzorce vseh dimenzij vrečk.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ponudnikom ni predvidel seznanitve s sedanjimi vrečkami, ki jih naročnik uporablja, zato to zahtevo zavrača. Naročnik je v specifikacije naročila zapisal zahteve za vrečke, ki jih potrebuje, zato je naročnik mnenja, da podatki iz specifikacij naročila ponudnikom zagotavljajo dovolj informacij za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 04.06.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, kakšna naj bi bila količina vrečk v posameznem zavitku oz. roli?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik želi, da je v roli maximalno naslednje število vrečk:

30 l v 1 roli 25 vrečk
90 l v 1 roli 25 vrečk
160 l - v 1 roli 20 vrečkDatum objave: 04.06.2019   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Prosimo za pojasnilo, kaj pomeni zahteva PATENT.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik nima posebne zahteve po vrečkah z zavitki.

Za pravilno ponudbo bo štel ponudbo, ki bo ustrezala tehničnim zahtevam iz dokumentacije javnega naročila.

Naročnik je za vrečko pod točko 4.1. vrečka s patentom objavil sliko vrečke kakršno želi.

Slike so objavljene na spletni strani naročnika, kjer se nahaja razpisna dokumentacija javnega naročila. ( http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php )

Naročnik prav tako zahteva, da je od vrhnjega roba vreče do patenta za zapiranje / odpiranje minimalno 3 cm, zaradi nastavitve vrečke na nosilec.VPRAŠANJE
Spoštovani!

V drugih zdravstvenih ustanovah načeloma uporabljajo vrečke za smeti z zavihki, v tehnični dokumentaciji ta zahteva sicer ni nikjer opredeljena, vseeno pa nas zanima ali uporabljate oziroma bi želeli vrečke z zavihki?

V tehničnih zahtevah pod točko 4.1. je navedena PE-LD vrečka patent 34x38, zanima nas, kakšna vrečke točno je tukaj mišljena oziroma kaj je mišljeno z besedo patent?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik nima posebne zahteve po vrečkah z zavitki.

Za pravilno ponudbo bo štel ponudbo, ki bo ustrezala tehničnim zahtevam iz dokumentacije javnega naročila.

Naročnik je za vrečko pod točko 4.1. vrečka s patentom objavil sliko vrečke kakršno želi.

Slike so objavljene na spletni strani naročnika, kjer se nahaja razpisna dokumentacija javnega naročila. ( http://www.klinika-golnik.si/bolnisnica-golnik/poslovanje/javna-narocila/objave-javnih-narocil-malih-vrednosti.php )
Naročnik prav tako zahteva, da je od vrhnjega roba vreče do patenta za zapiranje / odpiranje minimalno 3 cm, zaradi nastavitve vrečke na nosilec.
Datum objave: 05.06.2019   06:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji so pod točko 3. Oblika in vsebina ponudbe navedeni obrazci, katere je potrebno priložiti k ponudbi.
Naveden je povzetek predračuna (OBR-4) in predračun (OBR-4/1 do 4/9).
V dokumentaciji je označen zgolj obrazec OBR-4/1, nikjer pa nismo zasledili 4/9.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

V tem delu je prišlo do administrativne napake, za katero se opravičujemo.
Obrazca sta samo:
- povzetek predračuna OBR 4
- predračun OBR 4/1

lep pozdrav


Datum objave: 06.06.2019   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi lažjega izpolnjevanja vas prosimo za obrazec-4/1 Predračun v excelu.

Najlepša hvala že vnaprej in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je na spletni stran, kjer se nahaja razpisna dokumentacija naložil datoteko v excelu in sicer gre za obrazec PREDRAČUN - OBR-4/1.

Ponudniki lahko uporabijo obrazec PREDRAČUN - OBR 4/1v Word obliki ali v excell obliki.

Temu vsled se spremeni točka V. PONUDBENA CENA razpisne dokumentacije, ki se sedaj glasi:

"Ponudbena cena mora biti izražena v evrih (EUR) in zaokrožena na štiri decimalna mesta. Skupna ponudbena cena mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti. Ponudbena cena z DDV na EM mora biti oblikovana po klavzuli DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010), razloženo v skladišče Čistilnega servisa Klinike Golnik in mora vsebovati vse materialne in nematerialne stroške (prevozne, špediterske, carinske ter morebitne ostale stroške), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov ali popustov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Ponudbena cena predračuna je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Vnašajte cene za našo EM, ki je 1 kos (vrečka), ne glede na število enot v pakiranju (roli)!

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna« - OBR 4 v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« - OBR 4/1, pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. Ponudnik v razdelek Drugi dokumenti naloži obrazec predračun poleg pdf oblike tudi v Word ali excell obliki. V primeru, da ponudnik naloži tako Word kot excell datoteko obrazca PREDRAČUN - OBR4/1 ter pride do razhajanja med podatkih velja excell datoteka.

Ponudnik v razdelek Drugi dokumenti naloži tudi vse ostale dokumente, izjave, potrdila in podobno, ki so potrebni za pregled in oceno oddane ponudbe ter izpolnjevanja tehničnih zahtev naročnika.Datum objave: 11.06.2019   14:10
Pozdravljeni,

Naročnik pojasnjuje, da je pri vrečkah pod številko 4_1 dimenzija v centimetrih, torej je dimenzija 34 cm x 38 cm.

Ponudnik mora predložiti vzorec za ta tip vrečke, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.