Dosje javnega naročila 003815/2019
Naročnik: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Blago: Prenova računalniškega omrežja
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 917.354,02 EUR

JN003815/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003815/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.06.2019
JN003815/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.06.2019
JN003815/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.07.2019
JN003815/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN003815/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2019
JN003815/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.09.2019
JN003815/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN003815/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2019
JN003815/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003815/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 109-264788
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Kobalej
javna.narocila@zpiz.si
+386 14745367
+386 12326595

Internetni naslovi
http://www.zpiz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310962/430-13-2019_-_OBJAVA_-__Prenova_rač._omrežja_in_IP_telefonije.docx.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10092
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova računalniškega omrežja
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32428000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prenova računalniškega omrežja in sistema IP telefonije, in sicer po sklopih:
SKLOP 1: Prenova računalniškega omrežja,
SKLOP 2: Prenova sistema IP telefonije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenova računalniškega omrežja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32428000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava celotne opreme se izvede na centralno lokacijo naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. Izvajalec bo storitve izvajal na lokacijah kot so navedene v specifikaciji potrebne opreme po sklopih i
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo obsega:
- zamenjavo obstoječih naprav centralnega (CORE), internetnega (INT) in demilitariziranega (DMZ) omrežja na centralni lokaciji naročnika,
- zamenjavo obstoječih usmerjevalnikov prostranega (WAN) omrežja in skladov stikal uporabniškega (LAN) omrežja na centralni in oddaljenih lokacijah naročnika,
- priključitev nove in demontažo stare opreme,
- konfiguracijo in povezavo nove opreme v omrežje,
- za vse sklade stikal zagotovitev vseh potrebnih vmesnikov in kablov za povezavo stikal v sklad,
- vzpostavitev centralnega sistema za nadzor in upravljanje,
- 3 letno garancijo za vso opremo, vključno z delom in rezervnimi deli,
- vzdrževanje opreme za 3 leta,
- izvajanje dodatnih storitev (svetovalne in druge storitve eksperta, inženirja in tehnika).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 44
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v 58. členu osnutka pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenova sistema IP telefonije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64215000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava celotne opreme se izvede na centralno lokacijo naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. Izvajalec bo storitve izvajal na lokacijah kot so navedene v specifikaciji potrebne opreme iz točke 4.
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročilo obsega:
- zamenjavo obstoječih naprav telefonskega (TEL) omrežja na centralni lokaciji naročnika,
- dobavo IP telefonov (brez dodatnih storitev),
- priključitev nove in demontažo stare opreme,
- konfiguracijo in povezavo nove opreme v omrežje,
- 3 letno garancijo za vso opremo, vključno z delom in rezervnimi deli,
- vzdrževanje opreme za 3 leta,
- izvajanje dodatnih storitev (svetovalne in druge storitve eksperta, inženirja in tehnika).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 44
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, ki so navedeni v 57. členu osnutka pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v točki 4 Seznam dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v točki 4 Seznam dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v točki 4 Seznam dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2019   10:01
Kraj: v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Kolodvorska ulica 15
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2019   14:52
Zadeva: 1. pojasnilo razpisne dokumentacije


Naročnik v 1. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-13/2019 za prenovo računalniškega omrežja in sistema IP telefonije, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN003815/2019-B01 z dne 6. 6. 2019 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2019/S 109-264788 z dne 7. 6. 2019 odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov, kot je razvidno v nadaljevanju:


Vprašanje 1 (Datum prejema: 26. 6. 2019 ob 09:03 uri preko portala JN):
Usmerjevalniki, ki se tipično uporabljajo kot govorni prehodi v IP telefoniji, imajo po naših izkušnjah življenjsko dobo daljšo od 8 let. Prav tako jih stranke ne menjajo pogosto.

Glede na to, da v eni od zahtev že preverjate sposobnost vzdrževanja takšne opreme sprašujemo, če bi bilo sprejemljivo, da v tej točki podamo referenco, kjer smo stranki opremo prodali že dalj časa nazaj, smo pa pri njej pred kratkim izvedli popolno prenovo konfiguracije govornega prehoda in ponovno vzpostavitev SIP povezave s ponudniki IP telefonije in z internimi strežniki.

V tem primeru predlagamo, da se alineja 1 na obrazcu Seznam referenc za SKLOP 2 (Obrazec 8/2) ter točka c.) obrazca Referenčno potrdilo (Obrazec 9) spremeni v:

»izvedli dobavo opreme in konfiguracijo oz. re-konfiguracijo opreme za omrežje z najmanj 300 uporabniki na najmanj desetih lokacijah s področja usmerjevalnikov za IP telefonijo in vzpostavitve SIP komunikacije s ponudniki in strežniki IP telefonije«

Odgovor 1:
Naročnik spreminja pogoje vezane reference ponudnika in sicer v III. poglavju razpisne dokumentacije: Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe, v točki 4.2. Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev spreminja besedilo podtočke 4.2.9 Dokumentacija vezana na reference ponudnika (za SKLOP 2), tako da pravilno glasi:

»V primeru samostojne ponudbe bo ponudnik izpolnil pogoje vezane na reference, če bo izkazal, da je kadarkoli v obdobju 2016 - 2019:
vsaj za dva referenčna naročnika izvedel bodisi dobavo nove opreme s konfiguracijo bodisi rekonfiguracijo obstoječe opreme za omrežje z najmanj 300 uporabniki (v posamezni referenci) na najmanj desetih lokacijah (v posamezni referenci) s področja usmerjevalnikov za IP telefonijo in vzpostavitve SIP komunikacije s ponudniki in strežniki IP telefonije
in
vsaj za dva referenčna naročnika izvedel vzdrževanje in nadzor opreme za omrežje z najmanj 300 uporabniki (v posamezni referenci) na najmanj desetih lokacijah (v posamezni referenci) s področja sistema IP telefonije.
Pri vsaki posamezni referenci, kot so zahtevane v predhodnih odstavkih, lahko ponudnik pokrije vsa področja ali z enotno referenco ali z več delnimi referencami, ki kumulativno pokrijejo vsa navedena področja in se skupaj štejejo kot ena zahtevana referenca.«
Naročnik bo vezano na zgornjo spremembo spremenil tudi obrazca Seznam referenc za SKLOP 2 (OBRAZEC 8/2) in Referenčno potrdilo (OBRAZEC 9) za SKLOP 2 v točki c in d.

Vprašanje 2 ( Datum prejema: 26. 6. 2019 ob 09:22 uri preko portala JN):
Vprašanje vezano na točko 3.1.6. razpisne dokumentacije -
2.1. Koliko je predvidenih BYOD naprav?
2.2. Koliko je končnih naprav, ki se bodo overjale preko 802.1x?
2.3. Ali so predvideni oddaljeni uporabniki (VPN)? V kolikor so bi potrebovali količino takšnih uporabnikov?

Odgovor 2
2.1. Naročnik ocenjuje, da v času trajanja pogodbe naprav tipa »BYOD« ne bo več kot 100.
2.2 Naročnik ocenjuje, da v času trajanja pogodbe naprav, ki se bodo overjale preko 802.1x ne bo več kot 250.
2.3. Naročnik ocenjuje, da v času trajanja pogodbe oddaljenih (VPN) uporabnikov ne bo več kot 250

Vprašanje 3 ( Datum prejema: 26. 6. 2019 ob 09:22 uri preko portala JN):
Vprašanje vezano na točko 3.1.7. razpisne dokumentacije -
- V eni izmed alinej se omenja »vključitev vseh novih in obstoječih omrežnih naprav (usmerjevalnikov in stikal) v upravljanje«. Kakšna je količina obstoječih omrežnih naprav?

Odgovor 3:
Naročnik spreminja točko 3.1.7. Sistem centralnega upravljanja tako, da pravilno glasi:
»Zahteva se vzpostavitev centralnega sistema za upravljanje omrežja, ki mora vključevati naslednje storitve oziroma podporo za naslednje tehnologije:
virtualni strežnik (na naročnikovi obstoječi virtualizacijski infrastrukturi),
vključitev novih in obstoječih omrežnih naprav v upravljanje s podporo za skupno (novih plus obstoječih) vsaj 100 naprav,
upravljanje preko grafičnega spletnega vmesnika,
nadzor dosegljivosti naprav in zbiranje podatkov o njih,
nadzor razpoložljivih kapacitet omrežnih povezav,
zbiranje podatkov o stanju omrežja z uporabo protokolov SNMP, SSH in Syslog,
obdelava in predstavitev zbranih podatkov v obliki alarmov, tabel in grafov,
centralno upravljanje (shranjevanje in spreminjanje) konfiguracij naprav,
podpora za protokol 802.11ac,
podpora za korelacijo vidljivosti žičnega/brezžičnega klienta,
omogočati mora konfiguracijo quality-of-service QoS,
omogočati mora konfiguriranje več naprav istočasno,
virtualni strežnik morata podpirati VMware ESXi verzije 5.5 in višje.«

Naročnik bo glede na zgoraj navedeno objavil spremembo razpisne dokumentacije in hkrati tudi podaljšal rok za sprejem ponudb v sistemu e-JN.

1. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.Datum objave: 09.07.2019   09:30
Zadeva: 2. pojasnilo razpisne dokumentacije

Naročnik v 2. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-13/2019 za prenovo računalniškega omrežja in sistema IP telefonije, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN003815/2019-B01 z dne 6. 6. 2019 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2019/S 109-264788 z dne 7. 6. 2019 odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov, kot je razvidno v nadaljevanju:

Vprašanja, prejeta 2. 7. 2019 ob 09:26 uri preko elektronske pošte naročnika na naslov: javna.narocila@zpiz.si:

Vprašanje 1
Ali za sklop 2 (Prenova sistema IP telefonije) velja, da mora biti vsa oprema (telefoni in usmerjevalnika) istega proizvajalca (velika večina proizvajalcev IP telefonov namreč ne proizvaja usmerjevalnikov)?

Odgovor 1:
Ne. Ponujena usmerjevalnika sta lahko od drugega proizvajalca kot ponujeni telefoni, oba usmerjevalnika pa morata biti enak model od istega proizvajalca. Prav tako morajo biti vsi ponujeni telefoni enak model od istega proizvajalca.

Vprašanje 2
Ali drži, da morata biti minimalna resolucija in barvna globina IP telefonov 800 x 480 pik s 24 bitno barvno globino (številni modeli sodobnejših telefonov namreč nimajo več tako velikih ekranov, temveč namesto tega omogočajo souporabo računalniških zaslonov)?

Odgovor 2:
Ne. Naročnik bo spremenil tehnične zahteve v točki 2.2. Tehnične specifikacije za IP telefon.

Vprašanje 3:
Ali drži, da morajo imeti IP telefoni štiri smerne gumbe za navigacijo in izbiro (ponujamo namreč tudi telefone z zasloni na dotik touch screen)?

Odgovor 3:
Ne. Glej tudi odgovor 2.

Vprašanje 4:
Ali mora usmerjevalnik res podpirati pretvorbo SIP-H.323? Ali protokol H.323 uporabljate oziroma nameravate pričeti uporabljati?

Odgovor 4:
Ne, ni potrebno, da ponujeni usmerjevalnik podpira pretvorbo SIP-H.323, mora pa ponujeni usmerjevalnik omogočati možnost kasnejše nadgradnje s funkcionalnostjo, ki bo omogočala možnost pretvarjanja med protokoloma SIP in H.323.
Naročnik bo spremenil tehnične zahteve v točki 2.1.3 Usmerjevalnik za IP telefonijo.

Vprašanja, prejeta 2. 7. 2019 ob 17:36 uri preko elektronske pošte naročnika na naslov: javna.narocila@zpiz.si:

Vprašanje 5: IP telefoni: Ali so lahko linijski gumbi (in morebitni ostali gumbi) realizirani tudi v obliki z uporabo zaslona na dotik (na način, kot smo ga vajeni pri pametnih telefonih)?

Odgovor 5:
Da. Glej tudi odgovor 2.

Vprašanje 6:
Ali pravilno razumemo, da sta usmerjevalnika za IP telefonijo, v topologiji namenjena za postavitev med ponudnika telefonskih storitev (telekom) in telefonsko centralo oz. lokalno omrežje?

Odgovor 6:
Da.

Vprašanje 7:
Ali lahko namesto usmerjevalnika ponudimo Session Border Controller (SBC), ki je namenjen takšni konfiguraciji?

Odgovor 7:
Da.

Vprašanje 8:
Ali pravilno razumemo, da želite, da ponudimo fizični SBC (kot npr. model v prilogi) ne pa denimo izvedbe v virtualizirani obliki oz. obliki programskega modula, ki teče na IP telefonskem strežniku (centrali)?

Odgovor 8:
Da.

Vprašanje 9:
Ali je potrebno dva E1 porta (za priklop dveh ISDN primarnih povezav) že vključiti v ponudbo ali zadošča, da model to omogoča (z uporabo ustrezne kartice v eni od dveh razširitvenih mest)? Ali so primarne povezave še v uporabi?

Odgovor 9:
Ne, dva E1 porta ni potrebno vključiti v ponudbo, mora pa ponujena oprema omogočati kasnejšo nadgradnjo z dvema E1 portoma za zaključevanje ISDN PRI povezav z vsemi potrebnimi DSP procesorji.
Naročnik bo spremenil tehnične zahteve v točki 2.1.3 Usmerjevalnik za IP telefonijo.

Vprašanje 10.
Ali je potrebno trans-kodiranje 32 kanalov s pomočjo DSP že vključiti v ponudbo ali zadošča, da model to omogoča (z uporabo ustrezne kartice v eni od dveh razširitvenih mest)?

Odgovor 10:
Transkodiranje z DSP mora biti vključeno v ponudbo, kot je navedeno v II. poglavju razpisne dokumentacije, v 2. točki Skupne tehnične zahteve za SKLOP 1 in SKLOP, ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, ki zagotavljajo vse navedene zahtevane tehnične lastnosti. Beseda "možnost" tako pomeni, da naročnik pričakuje, da to lastnost oprema vključuje in jo naročnik lahko prične takoj uporabljati. V tehničnih zahtevah je pri lastnostih, ki jih naročnik namerava vključiti kasneje, to posebej navedeno kot "možnost kasnejše nadgradnje".

Vprašanje 11:
Ali je potrebno zadostiti vsem specifičnim tehničnim zahtevam ali zadošča, da ponujena oprema zadošča ekvivalentnim zahtevam glede na uporabljeno tehnično rešitev konkretnega proizvajalca (npr. v razpisu zahtevate dve razširitveni reži NIM, ki jih uporablja proizvajalec Cisco. Standardne razširitvene reže so PCI oz. PCIe, ki jih uporablja večina ostalih proizvajalcev. Ali se v primeru, da naprava ima dve PCIe razširitveni mesti šteje, da je pogoj izpolnjen ali ne)?

Odgovor 11:
Da. Ponudnik lahko ponudi funkcionalno ekvivalentno opremo, kot je navedeno v II poglavju razpisne dokumentacije, v 2. točki Skupne tehnične zahteve za SKLOP 1 in SKLOP 2, naročnik dopušča, da v primerih, ko je navedena zahteva oziroma protokol vezan na opremo določenega proizvajalca, ponudnik ponudi opremo, ki omogoča funkcionalno ekvivalentno in za naročnikovo okolje ustrezno rešitev.

Vprašanje 12:
Ali bo 50 sočasnih klicev, ki jih mora licenčno podpirati usmerjevalnik za IP telefonijo (oz. SBC) zadoščalo?

Odgovor 12:
Da.

Vprašanje 13:
Ali zadošča, da ima ponudnik vsaj dva certificirana strokovnjaka za glavni sklop govornih komunikacij (npr. certifikat proizvajalca IP centrale)?

Odgovor 13:

Ponudnik mora zagotavljati vsaj dva usposobljena strokovnjaka za področje govornih komunikacij oziroma ponujenih usmerjevalnikov oziroma SBC naprav, pri čemer bo naročnik kot ustrezno dokazilo o usposobljenosti strokovnjakov upošteval certifikat ali drugo ustrezno dokazilo o usposobljenosti, izdano s strani proizvajalca ponujenih usmerjevalnikov oziroma SBC naprav.
Naročnik bo spremenil tehnične zahteve v točki 4.2.8.2.

2. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.


Datum objave: 12.07.2019   13:53
Zadeva: 3. pojasnilo razpisne dokumentacije

Naročnik v 3. pojasnilu razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 430-13/2019 za prenovo računalniškega omrežja in sistema IP telefonije, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN003815/2019-B01 z dne 6. 6. 2019 in v Uradnem listu EU pod št. objave 2019/S 109-264788 z dne 7. 6. 2019 odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov, kot je razvidno v nadaljevanju:

Vprašanje 1: Datum prejema: 08.07.2019 ob 09:06 preko Portala JN
V poglavju II. točka »4.1.2 Prostrano (WAN) in uporabniško (LAN) omrežje« so v tabelah specificirana gigabitna PoE sklad stikalo z 24 vmesniki in sicer po 1 kos:
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana
o sklad stikal CN 5N
o sklad stikal CN 6N
o sklad stikal CN 8N
o sklad stikal CN OF2
Mirka Vadnova 13 A, 4000 Kranj
o sklad stikal KR
Opekarniška cesta 15c (Arena Petrol), 3000 Celje
o sklad stikal CE
Ali je za ta stikala mišljeno, da bodo v skladu z preostalimi gigabitnimi PoE sklad stikali z 48 vmesnik, ki so predvidena za posamezno lokacijo ali nadstropje?

Odgovor 1:
Da, oprema, ki ima v tabelah v II. poglavju v točki 4. Specifikacija potrebne opreme po sklopih in lokacijah v prvem stolpcu enak opis, bo uporabljena v istem skladu stikal.

Vprašanje 2: Datum prejema: 08.07.2019 ob 09:10 preko Portala JN

V poglavju II., točki »2.5.1 Optični vmesnik 10G multimode« je zahteva, da je modul združljiv z vsemi ponujenimi modeli stikal. Ali se dejansko zahteva, da je modul združljiv tudi z Gigabitnimi PoE stikalom z 8 vmesniki, kjer v osnovi niso zahtevani 10G SPF+ vmesniki?

Odgovor 2:
Ne, združljivost z Gigabitnimi PoE stikalom z 8 vmesniki ni potrebna. Potrebna pa je združljivost z vsemi ponujenimi modeli stikal z možnostjo povezave v sklad in združljivost z obstoječimi stikali naročnika (Cisco WS-C3650, Cisco Nexus 5548).

Naročnik bo v točki 2.5.1 Optični vmesnik 10G multimode objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Vprašanje 3: Datum prejema: 09.07.2019 ob 14:21 preko Portala JN

Telefonsko (TEL) omrežje:
Ker so nastavitve obstoječe opreme nezdružljive z opremo, ki jo namerava ponudnik ponuditi (saj gre za opremo drugega proizvajalca), namerava ponudnik namesto prenosa nastavitev na ponujeni opremi zagotoviti ekvivalentne nastavitve. Za izvedbo priprave ekvivalentnih nastavitev potrebuje ponudnik vsebinske zahteve. Ali je tak pristop dopusten? V kolikor je, bi vas prosili za opredelitev omenjenih zahtev.

Odgovor 3:
Da, v skladu z drugim odstavkom točke 2. Skupne tehnične zahteve za Sklop 1 in Sklop 2 razpisne dokumentacije naročnik dopušča, da ponudnik ponudi opremo, ki omogoča funkcionalno ekvivalentno in za naročnikovo okolje ustrezno rešitev.

Če ponudnik za pripravo ponudbe potrebuje natančnejše informacije o informacijskem okolju naročnika, relevantnem za to javno naročilo, mu naročnik na svoji centralni lokaciji po predhodnem dogovoru po e-pošti tatjana.palcar@zpiz.si ali telefonu 014745602, lahko omogoči ogled teh sistemov in pridobitev podatkov o obstoječih konfiguracijah naprav (usmerjevalnikov za IP telefonijo) naročnika.

Vprašanje 4: Datum prejema: 09.07.2019 ob 14:21 preko Portala JN

Ali je dovoljena garancija s strani ponudnika oz. distributerja, ali mora garancijo podati proizvajalec opreme?

Odgovor 4:
Kot je navedeno v točki 7. razpisne dokumentacije, je za opremo zahtevana garancija proizvajalca.

Naročnik dovoljuje, da za opremo, ki je specificirana v točki 2.2 Tehnične specifikacije za IP telefon, lahko poda garancijo tudi ponudnik oziroma distributer.

Naročnik bo v točki 7. Garancija in vzdrževanje objavil spremembo razpisne dokumentacije.


Vprašanje 5: Datum prejema: 09.07.2019 ob 14:21 preko Portala JN

Ali sta vsebina in forma dokumenta »Manufacturing Authorisation Form« predpisani? V kolikor sta, vas prosimo za opredelitev predpisane vsebine in forme.

Odgovor 5:
Oblika in vsebina »Manufacturing Authorisation Form« nista natančno predpisani. Iz navedenega dokumenta mora biti razvidno, da proizvajalec opreme potrjuje, da ponudnik ponujeno opremo lahko dobavi končnemu kupcu v Sloveniji.

Spletna povezava na vzorec primernega obrazca je na primer:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1387587341384&do=publi.getDoc&documentId=136815&pubID=134857

Ponudniku za opremo, ki je specificirana v točki 2.2 Tehnične specifikacije za IP telefon, ni potrebno s strani proizvajalca oziroma njegovega principala v Sloveniji pridobiti potrdila, da bo opremo avtoriziral (Manufacturing Authorisation Form in potreben).

Naročnik bo v točki 4.2.7 Dokumentacija, vezana na usposobljenost ponudnika za opravljanje storitev, objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Vprašanje 6: Datum prejema: 09.07.2019 ob 14:21 preko Portala JN

Ali je dopustno, da ponudnik v referenčnem potrdilu zgolj navede kontaktno osebo referenčnega naročnika in referenco naročnik preveri sam?

Odgovor 6:
Kot je navedeno v točki 4.2.9 razpisne dokumentacije, mora ponudnik ob oddaji ponudbe obvezno predložiti Seznam referenc (OBRAZEC 8), v celoti izpolnjena in podpisana referenčna potrdila (OBRAZEC 9) pa lahko ponudnik predloži že ob oddaji ponudbe ali pa na poziv naročnika (v fazi pregledovanja in dopolnjevanja prejete ponudbe). Na referenčnem potrdilu zgolj navedba kontaktne osebe referenčnega naročnika ne zadostuje.

Vprašanje 7: Datum prejema: 12.07.2019 ob 09:33 preko Portala JN

V zvezi z JN 430-13/2019 - Prenova računalniškega omrežja in sistema IP telefonije (sklop 2) imamo naslednje dodatno vprašanje:
Dne 9.7.2019 ste na vprašanji 6 in 7 ("Ali pravilno razumemo, da sta usmerjevalnika za IP telefonijo, v topologiji namenjena za postavitev med ponudnika telefonskih storitev (telekom) in telefonsko centralo oz. lokalno omrežje?" in "Ali lahko namesto usmerjevalnika ponudimo SBC?") odgovorili pritrdilno. Zato smo nameravali ponuditi SBC, prilagojen takšnim zahtevam. V 4. spremembi obrazca 6-2 še vedno zahtevate funkcionalnosti "za vse usmerjevalnike" kar pa SBC ni, temveč je prilagojen usmerjanju govornega prometa med SIP/E1 trunki (ter omogoča ostale SBC funkcionalnosti, npr. filtriranje, transkodiranje ipd.), kar po našem mnenju v celoti ustreza potrebam za izvedbo opisane topologije postavitve. Zato želimo še enkrat preveriti ali se SBC s tehničnimi karakteristikami, kot smo vam jih posredovali dne 2.7.2019 skupaj z našimi vprašanji šteje kot ustrezen ali ne?

Odgovor 7:
Ponudnik mora ponuditi napravo (usmerjevalnik ali Session Border Controller (SBC)), ki ima vse v razpisni dokumentaciji zahtevane funkcionalnosti. Naročnik ustreznost funkcionalnosti oziroma tehničnih karakteristik ponujenih naprav glede na naročnikove tehnične zahteve, opredeljene v razpisni dokumentaciji, preveri po prejemu ponudb in ne more vnaprej potrjevati ustreznosti določenega modela naprave določenega proizvajalca.

Vprašanje 8: Datum prejema: 12.07.2019 ob 09:59 preko Portala JN

Glede na to, da je bil popravek dokumentacije objavljen dne 11.07.2019 in rok za vprašanja podaljšan do 12.07.2019 do 10. ure, bi prosili za dodatno podaljšanje roka za vprašanja. Polje za vprašanja se je odprlo šele z objavljenim popravkom na dan 11.07.2019.
Odgovor 8:
4. sprememba razpisne dokumentacije je bila objavljena 11.7.2019 na Portalu javnih naročil, vendar je bilo 2. Pojasnilo (vprašanja in odgovori vezani na to spremembo razpisne dokumentacije) objavljeno že 9.7.2019 ob 9:30 uri. Možnost dodatnih vprašanj je bilo tako že 9.7.2019 in 10.7. 2019 do 10. ure.

Naročnik ne bo podaljševal roka za vprašanja na Portalu javnih naročil.

3. pojasnilo razpisne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe.