Dosje javnega naročila 003589/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Storitve: Zavarovanje premoženja ZD Ravne za obdobje 2019 - 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.230,96 EUR

JN003589/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.05.2019
JN003589/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003589/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003589/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2019
JN003589/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2019
JN003589/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003589/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM
Ob Suhi 11
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Katja Slivnik
katja.slivnik@zd-ravne.si
+386 28705235
+386 28705223

Internetni naslovi
http://www.zd-ravne.si
http://www.zd-ravne.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310981/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/310981/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9971
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja ZD Ravne za obdobje 2019 - 2023
Referenčna številka dokumenta: JN 03-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma Ravne za obdobje 2019 - 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Ravne z zdravstvenimi postajami Prevalje, Mežica in Črna, ter lokacije šolskih zobnih ambulant
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja Zdravstvenega doma Ravne za obdobje 2019 - 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   14:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   14:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.06.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   09:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali pri zavarovalnem poslu sodeluje zavarovalno posredniška družba? V kolikor da, naprošamo za informacijo katera ter podatek o % plačila provizije.

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 04.06.2019   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da Izjavo - potrdilo reference ustrezno popravite, prilagodite in sicer za izvajanje zavarovalnih poslov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.
Hvala za opozorilo.
Obrazci so bili ustrezno popravljeni in objavljen Popravek na portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.06.2019   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo za potrditev, da IZJAVO - podatki o udeležbi v lastništvu ponudnika predloži samo izbrani ponudnik.

ODGOVOR

Spoštovani.
Tako je predvideno tudi v razpisni dokumentaciji (točka 10.1 - stran 10) in tudi na posameznem obrazcu je zgoraj z rdečo barvo zapisano, da ta obrazec nato izpolni le izbrani ponudnik.

Lep pozdrav.Datum objave: 05.06.2019   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za objavo popravljenih obrazcev - potrdil reference.

ODGOVOR


Spoštovani.
Popravljeni obrazci so objavljeni na Portalu javnih naročil -obrazec EU-14 Popravek.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo za objavo popravljenih obrazcev - potrdil reference.

ODGOSpoštovani,

popravljeni obrazci so objavljeni na Portalu JN.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.06.2019   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v Razpisni dokumentaciji na str. 9 pod tč. 9 Merila navajate, da se bo upoštevala poleg višine premije tudi višina popusta na plačilo v enkratnem znesku. V zvezi s tem vas prosimo, da to merilo umaknete, saj je situacija na finančnih trgih takšna, da večina bank zaračunava nadomestilo na stanje na TRR, pa tudi večina obveznic krajše ročnosti ima negativno donosnost.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik meril zapisanih v točki 9 razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.06.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,


prosim za pojasnilo obrazca Predračun:
- ali se pod stolpec "% popusta", vpiše popust za plačilo letne premije v enem obroku in je posledično ta popust že upoštevan v skupni končni vrednost premije?
- glede na vzorec pogodbe, se naročnik zavezuje, da bo plačal premijo v enkratnem znesku ?


Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.

Obrazec predračun je spremenjen, in sicer je stolpec »% popusta« brisan. Dodana je vrstica pod tabelo »Popust za plačilo letne premije v enem obroku (v %) ____________«.
Vzorec pogodbe je v 4. in 7. členu temu ustrezno spremenjen.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:31
VPRAŠANJE
Tehnične specifikacije - str. 20: pri Opisu storitve je v 2. odstavku navedeno jamstvo za škode na obstoječih objektih, na katerih se izvajajo dela. Prosimo za pojasnilo, ali so mišljene škode, ki jih povzročijo zunanji izvajalci del? Če ja, ali preverjate zavarovanja, ki jih imajo posamezni izvajalci?
Predlagamo, da naročnik za to jamstvo določi podlimit - predlog 25.000 EUR.

ODGOVOR


Spoštovani.
Tretji odstavek pri Opisu storitve pri požarnem zavarovanju » Zavarovanje požarnih nevarnosti vključuje tudi škode na obstoječih gradbenih objektih, na katerih se izvajajo dela (adaptacije, dograditve, rekonstrukcije ipd.), tudi v primeru, če ta dela neposredno ali posredno vplivajo na nastanek škode.« je brisan. Spremenjena je tehnična specifikacija v tem odstavku.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:32
VPRAŠANJE
Tehnične specifikacije - str. 19:

1. Požarno zavarovanje (objektov in opreme) - vrednost opreme v tekstu je 1.510.294,62 EUR, vrednost navedena v tabeli je 1.723.457,91 EUR. Prosimo za podatek katera vrednost opreme je prava.

ODGOVOR

Spoštovani,

Požarno zavarovanje (objektov in opreme): Pravilni vrednosti sta sicer obe, za izračun premije požarnega zavarovanja upoštevajte vrednost opreme in drobnega inventarja (brez računalnikov ki so zajeti v posebni točki) za vse lokacije v višini 1.723.457,91 EUR.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:32
VPRAŠANJE
Tehnična specifikacije - str. 18:
1. Izplačila akontacije zavarovalnine: prosimo za dopolnitev zapisa, skladno z OZ - ..v roku 14 dni od prejema popolne dokumentacije.
2. Osnova za povračilo zavarovalnine: prosimo za dopolnitev zapisa - "Zavarovalnica bo ob vsaki škodi, za katero je je skladno z razpisno dokumentacijo in/ali zavarovalnimi pogoji in klavzulami, izkazan temelj in višina... Brez dopolnitve je zapis zavajajoč.

ODGOVOR

Spoštovani.

Izplačila akontacije zavarovalnine:
Zapis je dopolnjen. Tehnična specifikacija je v tem delu popravljena.
Osnova za povračilo zavarovalnine:
Zapis je dopolnjen. Tehnična specifikacija je v tem delu popravljena


Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:33
VPRAŠANJE
Prosimo za dopolnitev zapisa v Tehničnih specifikacijah str. 18 Sprememba zavarovalne pogodbe, in sicer predlagamo zapis:
"V primeru nastopa okoliščin, ki jih v času sklenitve pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali v primeru višje sile, se lahko v dogovoru med zavarovancem in zavarovalnico ustrezno spremeni predmet zavarovanja, zavarovane nevarnosti, način zavarovanja ali zavarovalno vsoto, kar se uskladi z ustreznim aneksom."
S tem se omogoči enakovreden položaj obeh pogodbenih strank in ne prevladujoč zapis v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR

Spoštovani.
Sprememba zavarovalne pogodbe:
Zapis je dopolnjen. Tehnična specifikacija je v tem delu popravljena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.06.2019   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas, da za avtomobilsko zavarovanje po vozilu navedite morebitni dosežen bonus/malus.

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Popravljena je tabela s seznamom vozil, kjer je dodan stolpec Bonus (v %).

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

1. Ali se gradbeni objekti, oprema in drobni inventar zavarujejo na novo vrednost? V kolikor DA je potrebno dodati dikcijo, da so gradbeni objekti, oprema in drobni inventar zavarovani na novo vrednost v kolikor nimajo odpisane vrednosti več kot 40%, v nasprotnem primeru so zavarovani na dejansko vrednost.
2. Kakšne so zavarovalne vsote za dodatne požarne nevarnosti: izliv vode, meteorne vode, vandalizem, udarec neznanega motornega vozila; 15.000 eur (oz. 20.000 eur) ločeno po posameznem riziku za objekt, opremo in zaloge po posamezni lokaciji?
3. Pri zavarovanju vloma navajate, da so denar, vrednostni papirji in predmeti posebne vrednosti zavarovani med prenašanjem in prevozi. V kolikor želite to imeti zavarovano je potrebno navesti zavarovalno vsoto. Prosimo, da navedete tudi kolikokrat na mesec se stvari prevažajo in relacije.

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.


1. Popravek: zavarovanje na dejansko vrednost (ne na novo vrednost) popravljena Tehnična specifikacija v tem delu
2. Dodatne požarne nevarnosti: brisan vandalizem,; zavarovalna vsota 15.000 EUR oz. 20.000 EUR je za vse predmete zavarovanja (objekt, opremo in zaloge) skupaj po posamezni lokaciji po posameznem riziku torej za izliv vode za objekt, opremo in zaloge skupaj za posamezno lokacijo na zavarovalno vsoto 15.000 EUR oz. 20.000 EUR, za meteorne vode za objekt, opremo in zaloge skupaj za posamezno lokacijo na zavarovalno vsoto 15.000 EUR oz. 20.000 EUR.
3. Pri zavarovanju vloma je brisana zahteva po zavarovanju denarja, vrednostnih papirjev in predmetov med prenašanji in prevozi. Tehnična specifikacija je v tem delu popravljena.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na specifiko zavarovalnega posla predlagamo, da se predmetna 4 vozila, za katera se zahteva tudi zavarovanje dodatne opreme, sklene tudi polno kasko zavarovanje. Le-to je namreč po pogojih zavarovalnic osnova za zavarovanje dodatne opreme v vozilu. Samo dodatno opremo brez polnega kasko zavarovanja ni možno skleniti.
Predlog utemeljujemo z dejstvom, da imajo takšne pogoje vse zavarovalnice, prav tako pa gre za vozila, ki jih je smiselno kasko zavarovani.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.

V tehnični specifikaciji je brisana zahteva po zavarovanju dodatne opreme in temu primerno je popravljena tudi tabela s seznamom vozil.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.06.2019   09:35
VPRAŠANJE
Pri avtomobilskem zavarovanju naročnik poleg zavarovanja odgovornosti in ao+ zahteva še zavarovanje dodatne opreme v 4-ih vozilih. Ker gre za zavarovanje opreme v vozilu za del kasko zavarovanja, se v primeru izstavitve police zavarovanje izkaže v okviru kasko zavarovanja, s tem, da se pri vseh ostalih kritjih izpiše premija 0. Glede na zapis v razpisni dokumentaciji (str. 11 točka 10.2.3), da se v primeru, da je izpisana premija nič (0) EUR šteje, da se to kritje ponuja brezplačno, prosimo za potrditev naročnika, da zapis v tem konkretnem primeru (kasko zavarovanje) ne velja.

ODGOVOR


Spoštovani.

V tehnični specifikaciji je brisana zahteva po zavarovanju dodatne opreme in temu primerno je popravljena tudi tabela s seznamom vozil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2019   09:47
VPRAŠANJE
Prosimo za dopolnitev tehničnih specifikacij v smislu določil Zakona o obligacijskih razmerjih, ki preprečuje obogatitev, in sicer se pri požarnem zavarovanju in zavarovanju računalnikov doda zapis, da se na novo vrednost lahko zavarujejo predmeti zavarovanja, kateri izgubljena vrednost (amortizacija) ne presega 40 % njihove nabavne vrednosti.

Pri strojelomu se doda zapis, da v primeru uničenja predmeta zavarovanja obveznost zavarovalnice ne more biti višja od dejanske vrednosti uničene stvari tik pred nastankom zavarovalnega primera.

ODGOVOR

Spoštovani.
Pri požarnem zavarovanju je zahteva na novo vrednost spremenjena na dejansko vrednost objektov in opreme.

Upoštevali bomo tudi vaš predlog zapisa, kljub temu da objavljena tehnična specifikacija v tem ni popravljena, saj so vsi odgovori na vprašanja sestavni del razpisne dokumentacije, ki pa predstavlja sestavni del pogodbe.
"Prosimo za dopolnitev tehničnih specifikacij v smislu določil Zakona o obligacijskih razmerjih, ki preprečuje obogatitev, in sicer se pri požarnem zavarovanju in zavarovanju računalnikov doda zapis, da se na novo vrednost lahko zavarujejo predmeti zavarovanja, kateri izgubljena vrednost (amortizacija) ne presega 40 % njihove nabavne vrednosti.

Pri strojelomu se doda zapis, da v primeru uničenja predmeta zavarovanja obveznost zavarovalnice ne more biti višja od dejanske vrednosti uničene stvari tik pred nastankom zavarovalnega primera."

Lep pozdrav.