Dosje javnega naročila 003327/2019
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003327/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003327/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2019
JN003327/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN003327/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003327/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Robert Latin
robert.latin@gov.si
+386 82007100

Internetni naslovi
https://www.sidg.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe
Referenčna številka dokumenta: GN SiDG 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje storitev nadzora po veljavni gradbeni zakonodaji, podzakonskih predpisih ter v skladu z zahtevami in navodili naročnika iz te pogodbe ter dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.05.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN003327/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.05.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik spreminja referenčni pogoj v točki 8.2.4.1, tako da se ta po novem glasi: Ponudnik mora predložiti: - najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali objekt klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2. - najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2 ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2. Naročnik spreminja tudi kadrovski referenčni pogoj v točki 8.2.4.2, tako da se ta po novem glasi: Ponudnik mora imenovati vodjo nadzora, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje nadzora po ZAID-u oziroma po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: - opravljen mora imeti strokovni izpit za odgovornega nadzornika iz področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI ali NI) del pri IZS, - ima vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja izvajanja nadzora pri gradnji; - mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta; - najmanj 2 referenci, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za objekt klasifikacije 122 Poslovne in upravne stavbe ali objekt klasifikacije 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, katere neto površina je znašala najmanj 2.000 m2, - najmanj 2 referenci, iz katerih izhaja, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe izvajal storitev nadzora za energetsko varčni objekt z leseno konstrukcijo, katerega neto površina je znašala najmanj 1.000 m2 ali izvajal storitev nadzora pri energetski sanaciji objekta, katerega neto površina je znašala najmanj 1000 m2. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije na svoji spletni strani.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik spreminja referenčni pogoje in objavlja popravek razpisne dokumentacije na svoji spletni strani:
https://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila