Dosje javnega naročila 003849/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA, Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
Storitve: STORITVE SERVISA IN VZDRŽEVANJA VOZIL NAROČNIKA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.519,97 EUR

JN003849/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.06.2019
JN003849/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003849/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2019
JN003849/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2019
JN003849/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2019
JN003849/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003849/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA
Ulica Otona Župančiča 3
5280
SI
Idrija
Slovenija
Darja Primožič
darja.primozic@zd-idrija.si
+386 053734200
+386 053734203

Internetni naslovi
http://www.zd-idrija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zd-idrija.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10260
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE SERVISA IN VZDRŽEVANJA VOZIL NAROČNIKA
Referenčna številka dokumenta: JN_1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STORITVE SERVISA IN VZDRŽEVANJA VOZIL NAROČNIKA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SERVIS vozil VW
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve servisa in vzdrževanja vozil naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SERVIS OSTALIH VOZIL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
storitve servisa in vzdrževanja vozil naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   09:01
Kraj: Javno odpiranje preko portala eJN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
javno odpiranje preko portala eJNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2019   20:46
Naročnik podaja pojasnilo, vezano na navedbo v obrazcu 3_1_predračun točka 6: Popust na material in ostale storitve in sicer gre za popust na porabljeni material, naročnik navedbo "in storitve" črta iz dikcije 6. točke.

Obenem naročnik poziva ponudnike, da v ponudbeni predračun vpisujejo samo eno vrednost k vsaki zahtevani postavki predračuna.