Dosje javnega naročila 003829/2019
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE, Rimska cesta 33, 8210 Trebnje
Blago: Tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D
ZJN-3: Odprti postopek

JN003829/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2019
JN003829/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2019
JN003829/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003829/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 109-264771

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE
Rimska cesta 33
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Lovro Hren
pgdtrebnje@gmail.com
+386 30600509

Internetni naslovi
http://www.pgd-trebnje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311174/RAZPIS_PGD_TREBNJE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10035
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D
Referenčna številka dokumenta: 1884-1-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001. Vozilo mora ustrezati tudi zahtevam DIN 14555 1. in 3. del RW2. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov
DEL A - šasija s kabino
DEL B - vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo
DEL C - gasilska nadgradnja z opremo

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (priloga »Tehnična specifikacija TRV D«).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 380.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-D

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi ISO 9001/EN 29001. Vozilo mora ustrezati tudi zahtevam DIN 14555 1. in 3. del RW2. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov
DEL A - šasija s kabino
DEL B - vitel za samoizvleko in pomožna šasija s hidravličnim dvigalom z opremo
DEL C - gasilska nadgradnja z opremo

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij (priloga »Tehnična specifikacija TRV D«).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2019   16:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2019   16:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE
Rimska cesta 33
8210
Trebnje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.