Dosje javnega naročila 003359/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 161.223,00 EUR

JN003359/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2019
JN003359/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN003359/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN003359/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2019
JN003359/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003359/2019-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema
Referenčna številka dokumenta: 4300-19/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71314000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje obstoječega energetskega informacijskega sistema.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2019
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN003359/2019-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.05.2019


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

V Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. št. 4300-14/2019/6 z dne 14. 5. 2019, se v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe (točka 11.2.3. Jezik, prevodi in stroški priprave ponudbe) besedilo dopolni tako, da se po spremembi glasi: »Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku, razen kopija poročila o testiranju sistemske programske opreme, ki je lahko v tujem jeziku.« Druga alineja prvega odstavka 6. člen osnutka pogodbe (priloga št. 8) se spremeni tako, da se po spremembi glasi: »- pogodbeno ceno za postavko 2 na podlagi računov, ki bodo izdani po zagonu in veljavni izročitvi in prevzemu del na nadzornem nivoju na posamezni lokaciji (z upoštevanjem cene za posamezno lokacijo, navedeno v ponudbenem predračunu);«. V preostalem delu se osnutek pogodbe ne spreminja. Naročnik objavlja spremenjeno prilogo »Osnutek pogodbe« z oznako »Priloga št. 8 - Osnutek pogodbe-popravek-31.5.2019«, ki v celoti nadomesti predhodni dokument »Priloga št. 8 - Osnutek pogodbe«. Naročnik v točki 2. »Delo na nadzornem nivoju« dopolnjuje vsebino priloge »Ponudbeni predračun« in objavlja spremenjeno prilogo »Ponudbeni predračun« z oznako »Priloga št. 1-1 - Ponudbeni predračun-popravek«, ki v celoti nadomesti predhodni dokument »Priloga št. 1-1 - Ponudbeni predračun«. Ponudniki morajo obvezno pri oddaji ponudbe uporabiti nov spremenjen obrazec ponudbenega predračuna.
VII.2 Druge dodatne informacije
Popravljeni prilogi razpisne dokumentacije sta na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311209/Popravek_prilog.zip