Dosje javnega naročila 003669/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA IN OSEBNIH VOZIL PO SKLOPIH
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 151.803,51 EUR

JN003669/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2019
JN003669/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN003669/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2019
JN003669/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.07.2019
JN003669/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2019
JN003669/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003669/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311239/objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10052
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA IN OSEBNIH VOZIL PO SKLOPIH
Referenčna številka dokumenta: JR/B-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA IN OSEBNIH VOZIL PO SKLOPIH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 14.06.2019
Konec: 01.10.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana je v Ur.l.RS št.: 16/19 z dne 15.3.2019 razpisalo javni razpis za sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju NRV-B), v letu 2019.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: DOBAVA DVEH OSEBNIH VOZIL
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
II.2.4 Opis javnega naročila
DOBAVA DVEH OSEBNIH VOZIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
CENA100'

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije,

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.06.2019   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima nas zadeva za sklop 2 - dobava dveh osebnih vozil . Ali vam v povzetek predračuna ( rekapitulacija) navedeno komplet ceno za dva vozila ali samo eno vozilo ? Tega nimate opredeljenega.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Navedete ceno za obe vozili.
Cena za posamezno vozilo (in razčlenjen račun po postavkah) naj bo razvidno iz zahtevanega lastnega predračuna, ki ga tudi predložite.

lep pozdrav.


Datum objave: 11.06.2019   07:19
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da ponudniki preko Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ uvozimo naročnikov ESPD (datoteka xml) in neposredno vnesemo zahtevane podatke.Prosim, če nam sporočite na kateri povezavi najdemo naročnikov ESPD obrazec za uvoz.

Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR

Naročnikov ESPD obrazec najdete v tč 1.3. obrazca na Portalu pod linkom: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311239/objava.zip -kjer je objavljena razpisna dokumentacija naročnika ter ESPD obrazec.Lep pozdrav.


Datum objave: 11.06.2019   08:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v okviru razpisa, sklopa 2, kot obvezno opremo navajate Kit za popravilo pnevmatik in Rezervno kolo + dvigalka za avto. prosim, če nam pojasnite kaj od navedenega je sprejemljivo, oboje ali samo eno od navedenih.

ODGOVOR

Rezervno kolo + dvigalka za avto je obvezno.