Dosje javnega naročila 004796/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-093/19; Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 310.828,61 EUR

JN004796/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2019
JN004796/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2019
JN004796/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2019
JN004796/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN004796/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN004796/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11175
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-093/19; Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
Referenčna številka dokumenta: 43001-239/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec (LJ0271) na R3-666/8115 v km 9,475
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.08.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.08.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.07.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2019   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji navajate pod pogojem 3.1.3. Tehnična in strokovna sposobnost:
3.1.3.6 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:
c) montaža in demontaža jeklenega premostitvenega objekta Mabey C200 v dolžini nad 15 m

Menimo, da je takšna zahtevana referenca diskriminatorna, da omejuje konkurenco, da je pisana za točno določenega izvajalca

Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevano referenco v smislu, da se ne določi ime proizvajalca, da je ustrezen premostitveni objekt kateregakoli drugega proizvajalca iste dolžine.Hvala in lp
ODGOVOR

Zahteva pod točko 3.1.3, alineja c izhaja iz tega, da so montažni jekleni objekti Mabey C200 v lasti DRSI in namenjeni izključno za potrebe obvozov v času obnove objektov. DRSI kot lastnica omenjenih montažnih objektov najemnine ne obračunava. Iz specifikacije naročila je razvidno, da ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva samo strošek elaborata montaže in demontaže, dostavo iz deponije v Rojah, montažo, demontažo, čiščenje in odvoz nazaj na deponijo. Strošek ponudnika je tudi prehrana inštruktorjev SV.
Začasna premostitev se izvede v skladu s projektno dokumentacijo z jeklenim premostitvenim objektom Mabey C 200, za kar mora imeti ponudnik ustrezna znanja glede postopkov in same izvedbe začasne premostitve, ki je pri objavljenem naročilu glede na lokacijo postavitve tudi zelo zahtevna.
Glede na dejstvo, da se omenjeni objekti uporabljajo za potrebe obvozov na državnih cestah že več kot 20 let, ugotavljamo, da zahtevana referenca ni diskriminatorna, ne omejuje konkurence in je skladna s projektno dokumentacijo.
Naročnik referenčnega pogoja iz Navodil ponudnikom iz točke 3.1.3.6, alineja c in ne bo spreminjal.