Dosje javnega naročila 003674/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: EKG APARATI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.394,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003674/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2019
JN003674/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003674/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.06.2019
JN003674/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN003674/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.12.2019
JN003674/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.01.2020
JN003674/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN003674/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003674/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave opreme
grega.zrimsek@ukc-mb.si
+386 23212609

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311269/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10055
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: EKG APARATI
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33121500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava EKG aparatov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33121500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava EKG aparatov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.06.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo za podaljšanmje roka za postavitev vprašanj in roka oddaje ponudb ! V objavi so namreč zelo kratki roki. Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik spreminja roke kot sledi:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10. 6. 2019 do 10. h
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2019 do 12. h
Datum in ura odpiranja ponudb: 17. 6. 2019 ob 12.05 h
Naročnik bo zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb in roka za postavljanje vprašanj objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


VPRAŠANJE
POzdravljeni,

naročnika bi želeli vprašati ali je pri določitvi datumov roka oddaje in roka možnosti postavitve vprašanj morda storil napako ? Dvo dnevni rok za postavitev vprašanj in zelo kratek rok za pripravo ponudbene dokumentacije je namreč izven ustaljene prakse in ZJN. Prosimo za podaljšanje obeh rokov! Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik spreminja roke kot sledi:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10. 6. 2019 do 10. h
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2019 do 12. h
Datum in ura odpiranja ponudb: 17. 6. 2019 ob 12.05 h
Naročnik bo zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb in roka za postavljanje vprašanj objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

včeraj dne 3.6. ste objavili razpisno dokumentacijo, rok za predložitev ponudb je 13.6. 2019 , rok za postavitev vprašanj pa 6.6.2019.
Vsi navedeni roki so bistveno prekratki, zato vas pozivamo, da v skladu s predmetno zakonodajo in prakso temu primerno podaljšate rok za oddajo vprašanj in rok za oddajo ponudb. 7 dnevni delovni rok je res prekratek, ponudniki namreč ne delamo samo javnih razpisov, odvisni smo od informacij s strani proizvajalcev,... Zahvaljujemo se vam za odgovor!

ODGOVOR

Naročnik spreminja roke kot sledi:
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10. 6. 2019 do 10. h
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 6. 2019 do 12. h
Datum in ura odpiranja ponudb: 17. 6. 2019 ob 12.05 h
Naročnik bo zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb in roka za postavljanje vprašanj objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 06.06.2019   12:20
VPRAŠANJE
Pozdrav!

V specifikaciji zahtev v tč. 11. zahtevate : Aparat mora omogočati zajemanje EKGja po metodah Cabrera, Nehb, Standard in Free.
Ali bo za naročnika sprejemnljiv tudi ekg aparat ( priznanega proizvajalca v svetovnem merilu in katerega aparate imate tudi že v vaši bolnišnici) v kolikor ne bo imel zajemanja po metodah Nehb in Free ? Hvala za pozitiven odgovor.

ODGOVOR

Naročnik v specifikaciji zahtev naročnika iz točke št. 11 črta del zahteve, ki se nanaša na omogočanje zajemanja EKG-ja po metodah Nehb in Free.
Nova zahteva št. 11 se tako glasi: Aparat mora omogočati zajemanje EKG-ja vsaj po metodah Cabrera in Standard.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
v specifikaciji zahtev v tč. 11. zahtevate : Aparat mora omogočati zajemanje EKGja po metodah Cabrera, Nehb, Standard in Free. Po naših informacijah sta metodi Nehb in Free bolj ozločitvena faktorja za omejevanje konkurence, saj v Sloveniji večina uporabnikov uporablja le Cabrera ali Standard. Naročnika naprošamo, da iz zahteve črta zahteve po zajemo po metodi Nehb in Free. Zahvaljujemo se vam za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik v specifikaciji zahtev naročnika iz točke št. 11 črta del zahteve, ki se nanaša na omogočanje zajemanja EKG-ja po metodah Nehb in Free.
Nova zahteva št. 11 se tako glasi: Aparat mora omogočati zajemanje EKG-ja vsaj po metodah Cabrera in Standard.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.06.2019   12:47
VPRAŠANJE
Pozdrav!


V točki 9. zahtevate uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.

Večina ponudnikov svetovno priznanih proizvajalcev ekg aparatov lahko ponudi aparat, ki ima uporabniški vmesnik v angleškem jeziku. Uporabniki s tem nimajo popolnima nobenih težav, zato menimo, da je takšna zahteva prej izločitveni faktor , kot dejansko neka prednost. Zatorej naročnika naprošamo, da omogoča , da ponudniki ponudimo tudi ekg aparate, ki imajo uporabniški vmesnik v angleškem jeziku.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi EKG aparat z uporabniškim vmesnikom v angleškim jeziku.
Naročnik spreminja zahtevo št. 9 specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva št. 9 se tako glasi: Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,,

v točki 9. zahtevate Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.

Naročnika naprošamo, da omogoči v tej točki zahteve, da lahko ponudimo tudi aparat, ki ima uporabniški vmesnik v angleškem jeziku.

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi EKG aparat z uporabniškim vmesnikom v angleškim jeziku.
Naročnik spreminja zahtevo št. 9 specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva št. 9 se tako glasi: Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zastavljamo vam vprašanje veza zahteva pod točko 9. Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku.
Izkušnje s strani uporabnikov so glede na uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku zelo različne in v večini primerov negativne. Vzrok je v nepoenotenem izrazoslovju ( različna interpretacija prevoda). Zaradi navedenega predlagamo naročniku, da omogoči, da je uporabniški jezik lahko tudi v angleškem jeziku, katerega so uporabniki vajeni. Zahvaljujemo se vam za pozitivni odgovor.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi EKG aparat z uporabniškim vmesnikom v angleškim jeziku.
Naročnik spreminja zahtevo št. 9 specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva št. 9 se tako glasi: Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se navezuje na deveto točko v specifikacijah zahtev naročnika.
Naročnika prosimo, da ponudimo ustrezen aparat katerega meni je v angleškem jeziku.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi EKG aparat z uporabniškim vmesnikom v angleškim jeziku.
Naročnik spreminja zahtevo št. 9 specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva št. 9 se tako glasi: Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo aparat z angleškim uporabniškim vmesnikom. Aparat v vseh drugih točkah ustreza specifikaciji. Uporabniški vmesnik je enostaven in po mnogih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih ga uporabljajo brez težav in so zadovoljni s kvaliteto aparata.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi EKG aparat z uporabniškim vmesnikom v angleškim jeziku.
Naročnik spreminja zahtevo št. 9 specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva št. 9 se tako glasi: Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zastopamo svetovno znanega proizvajalca med. opreme, ki se uporablja po večini slovenskih bolnišnic.
EKG aparati, ki jih ponujamo, imajo menije le v angleškem jeziku, ter zajemanje EKG po metodah STANDARD in CABRERA, v ostalih točkah pa povsem izpolnjujejo zahteve. Slovenki meniji so žal redkost, naročnik pa prav tako uporablja naše monitorje za nadzor vitalnih funkcij z angleškimi meniji, nad katerimi ni pripomb, tako da smo prepričami, da je dovolj, da so meniji angleški, sami pa priskrbimo slovenska navodila. V praksi se uporablja praktično le standardna metoda zajema EKG, ostale so rariteta, zato smo prepričani, da zajem po 4 različnih metodah nima klinične vrednosti.

POSTAVKA 9: slovenski meniji

VPRAŠANJE 1: Ali lahko ponudimo EKG z angleškimi meniji ?

POSTAVKA 11: metode zajemanja EKG zapisa: STANDARD, CABRERA, FREEin NEHB

VPRAŠANJE 2: Ali lahko ponudimo EKG z dvema načinoma zajemanja EKG (STANDARD in CABRERA)?

POSTAVKA 5: alfanumerična tipkovnica

VPRAŠANJE 3.; Ali naročnik želi fizično alfanumerično tipkovnico ali je lahko tipkovnica na zaslonu na dotik?

POSTAVKA 12: izpis na papir A4 formata

VPRAŠANJE 4: ALi naročnik želi izpis na A4 velikost papiraj (210 * 297 mm) ali je dovolj, če je papir širok 210 mm (A4 širina) dolg pa 140 mm. Tako bi za 10 s izpisa vseh 12 odvodov porabili 2 listka?

ODGOVOR
Odgovor na vprašanje 1:
Ponudnik lahko ponudi tudi EKG aparat z uporabniškim vmesnikom v angleškim jeziku.
Naročnik spreminja zahtevo št. 9 specifikacije zahtev naročnika.
Nova zahteva št. 9 se tako glasi: Uporabniški vmesnik v slovenskem ali angleškem jeziku.
Naročnik bo zaradi spremembe tehnične zahteve objavil popravek razpisne dokumentacije.

Odgovor na vprašanje 2:
Naročnik spreminja zahtevo št. 11 iz specifikacije zahtev naročnika:
Nova zahteva št. 11 se tako glasi: Aparat mora omogočati zajemanje EKG-ja vsaj po metodah Cabrera in Standard.

Odgovor na vprašanje 3:
Obe navedeni vrsti tipkovnice ustrezata zahtevi.

Odgovor na vprašanje 4:
Naročnik spreminja zahtevo št. 12 iz specifikacije zahtev naročnika:
Nova zahteva št. 12 se tako glasi: Aparat mora omogočati simultani izpis 12 odvodov na papir formata A4 ali na papir širine A4 formata (210 mm) s termopisalnikom ali drugim nemehanskim sistemom zapisa.
Datum objave: 11.06.2019   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Postavka 20: sistem vakuumskih prisesnih elektrod z nosilcem in črpalko

VPRAŠANJE:

Želite ob vakuumskem sistemu z nosilcem in črpalko tudi kabel za običajne elektrode (vakummski priseski za prekordialne ter kljukice za okončine)?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Ne, naročnik tega ne zahteva. Naročnik zahteva le sistem vakuumskih prisesnih elektrod z nosilcem in črpalko.