Dosje javnega naročila 003676/2019
Naročnik: OBČINA KOBARID, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Gradnje: Ureditev vaškega centra Breginj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.703,76 EUR

JN003676/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2019
JN003676/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2019
JN003676/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.08.2019
JN003676/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.08.2019
JN003676/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003676/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
Tomaž Skočir
obcina@kobarid.si
+386 53899200
+386 53899211

Internetni naslovi
http://www.kobarid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kobarid.si/index.php/razpisi-okolje-in-prostor
ESPD: http://www.kobarid.si/index.php/razpisi-okolje-in-prostor
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10066
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev vaškega centra Breginj
Referenčna številka dokumenta: 331-6/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev vaškega centra Breginj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev vaškega centra Breginj, ki vključuje ureditev cestnega priključka in vaškega centra.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.08.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljša se v primerih naštetih v 42. členu posebnih gradbenih uzanc.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
331-6/2017


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   10:00

Dodatne informacije:
Odgovori na pravočasno zastavljena vprašanja bodo podani do najkasneje 14.6.2019 do 15. ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   10:47
Upoštevane bodo potrjene reference oddane na predpisanem ponudbenem obrazcu št. 10.