Dosje javnega naročila 003678/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003678/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.06.2019
JN003678/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.06.2019
JN003678/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003678/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
obcina@koper.si, Anže Novinec
anze.novinec@koper.si
+386 56646330

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10067
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih
Referenčna številka dokumenta: 351-321/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gradin, Vanganel, Hrvatini, Šmarje, Škofije, Popetre, Potok, Barižoni, Triban
II.2.4 Opis javnega naročila
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest po krajevnih skupnostih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 110
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2019   10:00
Kraj: Elektronsko odpiranje portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.06.2019   15:00
VPRAŠANJE
Prosim, da objavite JN.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Razpisna dokumentacija je objavljena na https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-za-investicijsko-vzdrzevanje-obcinskih-cest-po-krajevnih-skupnostih/

lep pozdrav,Datum objave: 05.06.2019   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika pozivamo, da z projektatom/popisovalcem del pregleda popis in popravi postavke asfaltov v skladu z TSC (mejne debeline plasti bitumenskih betonov). AC 8 surf ima namreč mejne debelino na obstoječih cestah od 25 - 40 mm.

Lp

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Naročnik je objavil popravek razpisne dokumentacije (popis del) na naslovu https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-za-investicijsko-vzdrzevanje-obcinskih-cest-po-krajevnih-skupnostih/

lep pozdrav,

Datum objave: 10.06.2019   15:29
VPRAŠANJE
Pozdrav,

prosimo za popravek popisov in sicer v smislu, da so skozi popis za enake postavke uporablja ista enota mere. Pri poglavju C. DP v Potoku uporabljate enoto mere za nevezano nosilno plast m2 drugod pa m3!

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik je količine del v poglavju C ustrezno prilagodil enoti mere, zato pozivamo ponudnike, da izpolnijo popise del tako kot so objavljeni in temu primerno prilagodijo svojo ceno.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.06.2019   09:12
VPRAŠANJE
ali bo naročnik priznal referenčni projekt, ki ga je gospodarski subjekt izvedel kot podizvajalec?

ODGOVOR


DA

Datum objave: 11.06.2019   09:43
VPRAŠANJE
Gradbeni zakon ima za vodjo del prehodno določbo. Bo naročnik sprejel ponudbo, kjer vodja del ni zaposleni pri ponudniku? Ali je vodja del lahko zaposlen pri podizvajalcu? Oziroma ponudnik z njim sklene podjemno pogodbo?

ODGOVOR


Ponudnik mora predložiti dokazilo o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del skladno z veljavnim Gradbenim zakonom. Prehodne določne so del veljavnega Gradbenega zakona. Vodja del ni nujno, da je zaposlen pri ponudniku, lahko je zaposlen tudi pri podizvajalcu ali opravlja delo na podlagi podjemne pogodbe.

Datum objave: 11.06.2019   10:12
VPRAŠANJE
Katera dokazila so potrebna v tem pogoju?
Zadošča samo o kvalifikaciji vodje del, ali tudi vseh gradbenih delavcev ?

-dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev:
izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca
gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa
oseb, ki bodo vodile izvedbo gradnje,

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Kot dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev je potrebno navesti kadrovsko strukturo (stopnjo izobrazbe in strokovne kvalifikacije) vseh zaposlenih izvajalca gradnje in kvalifikacije vodstvenega osebja, ki bo vodilo izvedbo gradnje (vodje del in ostalih, ki bodo sodelovali pri gradnji).

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.06.2019   10:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da jasno navede kaj šteje kot kvalifikacije vodstvenega osebja in kaj šteje za osebe, ki bodo vodile izvedbo gradnje

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Kot dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev je potrebno navesti kadrovsko strukturo (stopnjo izobrazbe in strokovne kvalifikacije) vseh zaposlenih izvajalca gradnje in kvalifikacije vodstvenega osebja, ki bo vodilo izvedbo gradnje (vodje del in ostalih, ki bodo sodelovali pri gradnji).

Lep pozdrav.
Datum objave: 11.06.2019   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Zanima nas, za koga so potrebna ta dokazila: za vse delavce ali samo za odgovornega pri ponudniku!
-dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev: izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje
2. Ali veljajo podizvajalčeve reference?

Hvala in lp.

ODGOVOR
Datum objave: 11.06.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. Zanima nas, za koga so potrebna ta dokazila: za vse delavce ali samo za odgovornega pri ponudniku!
-dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev: izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje
2. Ali veljajo podizvajalčeve reference?

Hvala in lp.

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Izobrazbene in strokovne kvalifikacije izvajalca gradnje je potrebno navesti za vse, ki bodo sodelovali pri gradnji oz. izvedbi javnega naročila.

Glede podizvajalcev upoštevajte točko 2.7.2 Podizvajalci

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.06.2019   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika naprošamo, da objavi pregledne situacije z jasno označenimi odseki kjer se bodo izvajala dela. Hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni!

Sporočamo, da so lokacije objavljene na: https://www.koper.si/sl/tenders/javno-narocilo-za-investicijsko-vzdrzevanje-obcinskih-cest-po-krajevnih-skupnostih/

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.06.2019   11:56
VPRAŠANJE
ali za podizvajalca drugih gradbenih delavcev v seznam ni potrebno navajati?

ODGOVOR

Pozdravljeni,

ponudnik mora navesti tudi kadrovsko strukturo podizvajalca.

Lep pozdrav,


Datum objave: 13.06.2019   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali ponudnik lahko sodeluje z delavci- kadrovska struktura, ki so pri njem po pogodbi in kakšni pogoji veljajo za njih?

Hvala.
LP.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

v kolikor namerava ponudnik upoštevati zmogljivosti tretjih, mora upoštevati in izpolnjevati pogoje iz dokumetacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

Lep pozdrav,


Datum objave: 13.06.2019   12:05
VPRAŠANJE
1. Kakšen delež del lahko ponudnik da v podizvajanje, če ponudnik sam izkazuje tehnično in kadrovsko sposobnost?
2. Ali mora ponudnik v primeru 200 zaposlenih navesti kadrovsko strukturo vseh zaposlenih ali samo tistih, ki bodo pri javnem naročilu sodelovali?
3. Ali lahko nastopi ponudnik ali podizvajalec, ki nima nobenega zaposlenega?


ODGOVOR

Pozdravljeni,

1. V kolikor ponudnik izkazuje tehnično in kadrovsko sposobnost sam, lahko odda v podizvajanje največ 50% javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ter mora upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

2. Ponudnik navede vso kadrovsko strukturo zaposlenih s katerimi razpolaga.

3. Ne. Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora ponudnik razpolagati z ustrezno kadrovsko strukturo.

Lep pozdrav,