Dosje javnega naročila 003788/2019
Naročnik: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Gradnje: Obnova strešne kritine in lesenega dela fasade na objektu "Štavharija" - Stara železarna.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.882,35 EUR

JN003788/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.06.2019
JN003788/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2019
JN003788/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2019
JN003788/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.07.2019
JN003788/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN003788/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003788/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova pot 5
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
obcina@ravne.si, Sabina Hrašan
obcina@ravne.si
+386 28216031
+386 28216001

Internetni naslovi
http://www.ravne.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ravne.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10166
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova strešne kritine in lesenega dela fasade na objektu "Štavharija" - Stara železarna.
Referenčna številka dokumenta: 622-0002/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Obnova strešne kritine in lesenega dela fasade na objektu "Štavharija" - Stara železarna.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI033 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ravne na Koroškem
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: Obnova strešne kritine in lesenega dela fasade na objektu "Štavharija" - Stara železarna. Obstoječa streha je dotrajana. Odstranijo se stare letve, streha se podeska in namesti paropropustna folija. Na njo se namestijo kontra letve in letve za pritrditev kritine. Streha se prekrije s trapezno pločevino brez izolacije. Na drugem delu pa se na obstoječo jekleno konstrukcijo namesti trapezna pločevino z 50 mm izolacijo. Dele obstoječe lesene fasade se odstrani, popravi podkonstrukcija in namesti nova lesena fasada iz globinsko zaščitenih shoblanih desk. Objekt je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Ravne na Koroškem. Izvajalec del bo dolžan vsa dela in posege izvajati v skladu z izdanim Kulturnovarstvenim soglasjem in jih predhodno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Maribor.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2019   09:01
Kraj: Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.06.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.06.2019   15:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali lahko referenčni pogoj izpolnjujemo kumulativno s podizvajalci, ali samo kumulativno s partnerji v skupni ponudbi?

Lp

ODGOVOR
Referenčni pogoj se izpolnjuje v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer kumulativno samo s partnerji v skupni ponudbi in ne s podizvajalci.