Dosje javnega naročila 003754/2019
Naročnik: OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Blago: PROMOCIJSKI MATERIAL S POTISKOM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.626,58 EUR

JN003754/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003754/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.06.2019
JN003754/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.07.2019
JN003754/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003754/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9
4000
SI
Kranj
Slovenija
urska.pintar@ozg-kranj.si
urska.pintar@ozg-kranj.si
+386 42082516

Internetni naslovi
http://www.ozg-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.ozg-kranj.si
ESPD: http://www.ozg-kranj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10105
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PROMOCIJSKI MATERIAL S POTISKOM
Referenčna številka dokumenta: JN_24/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
PROMOCIJSKI MATERIAL S POTISKOM ZA NAMEN OPERACIJE "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih".
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39294100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PROMOCIJSKI MATERIAL S POTISKOM ZA NAMEN OPERACIJE "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih".
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
C2711-18Y033116


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.06.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.06.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2019   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste zapisali:
"Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene razpisne obrazce, vzorce ter druge zahtevane dokumente. "

- Ali je v ponudbi potrebno priložiti vzorce artiklov?
- Če da, kam se jih pošlje?

Hvala.

ODGOVOR


1. Naročnik zahteva predložitev po enega vzorca artikla (v zahtevani barvi in kvaliteti ter brez potiska) za naslednje točke iz tehničnih zahtev:
Točka 1 antistresna penasta kocka
Točka 5 pokrivalo za oči iz tkanine
Točka 6 vrečke iz blaga z naramnicami v obliki vrvice

2. Naročnik za vsako velikostno številko zahteva predložitev po enega vzorca artikla (v zahtevani barvi in kvaliteti ter brez potiska) v naslednji točki iz tehničnih zahtev:
Točka 13 majice s kratkimi rokavi 100% bombaž

3. Za ostale točke iz tehničnih zahtev pa naročnik ne zahteva predložitve vzorcev.

Vzorce je potrebno poslati v zaprtem paketu ali ovojnici, na naročnikov naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj z oznako »NE ODPIRAJ« in pripisom »za javno naročilo Promocijski material s potiskom«, do roka za odpiranje ponudb, to je do 17.6.2019 do 9.00 ure. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbo in ne bodo predložili zahtevanih vzorcev, bodo izločeni iz ocenjevanja ponudb.

Naročnik bo na podlagi seznanitve z vzorcem preveril, ali ponudba ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Artikli, ki jih bo izbrani izvajalec potiskal in dobavil na podlagi oddanega javnega naročila, ne smejo bistveno odstopati od v ponudbi predloženih vzorcev.

Naročnik bo na zahtevo ponudnika, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, vzorce vrnil.


Datum objave: 06.06.2019   13:23
VPRAŠANJE
Ženske in moške majice imajo različen cene. Prav tako velikost vpliva na ceno. Ali se lahko ponudi cena po posamezni količini?
Hvala

ODGOVOR

Ponudnik lahko ponudi ceno glede na velikost majice, v ponudbenem predračunu mora biti za vsako velikost razvidna cena (stolpec b) in seštevek za količino po velikostih (stolpec c). V skupni vrednosti morajo biti upoštevani vsi artikli (vse postavke) po ponudbenem predračunu (seštevek od točke 1.-14.)Datum objave: 06.06.2019   13:47
VPRAŠANJE
Zahteva :
Ostali pogoji izvedbe naročila:
- Naročnik se ne zavezuje k dejanskem nakupu ocenjenih količin, temveč bo naročal material, ki je predmet naročila, sukcesivno glede na potrebe.
- Naročnik za postavke od 1.-10., razen točke 2., ter za postavko 14. zahteva dobavni rok materiala do 30 dni od naročila.
- Naročnik za postavke 2. in od 11.-13. zahteva dobavni rok materiala do 7 dni od podpisa pogodbe.
- Ponudnik v obrazec »Ponudbeni predračun« vpiše skupno ponudbeno vrednost za posamezno postavko in vse postavke skupaj od 1. do 14. skupaj.

Tako kratki roki ne omogočajo pripravo konkurenčne ponudbe. Ker želimo oddati ponudbo, vas prosimo da roke podaljšate ? 7 dni je nemogoče zagotoviti dobave pravilnega in ugodnega artikla.

ODGOVOR

Naročnik v razpisni dokumentaciji spreminja zahtevo za dobavni rok materiala za postavke 2. in od 11.-13., ki se sedaj glasi:
- Naročnik za postavke 2. in od 11.-13. zahteva dobavni rok materiala do 15 dni od podpisa pogodbe.


Datum objave: 06.06.2019   13:47
VPRAŠANJE
S tako kratkimi roki omejujete konkurenco in možnost pridobitve konkurenčnih ponudb.
Ali prosim podaljšate roke dobav na 15 - 30 dni, kot je praksa za dobavo promocije?

ODGOVOR


Naročnik v razpisni dokumentaciji spreminja zahtevo za dobavni rok materiala za postavke 2. in od 11.-13., ki se sedaj glasi:
- Naročnik za postavke 2. in od 11.-13. zahteva dobavni rok materiala do 15 dni od podpisa pogodbe.

Datum objave: 06.06.2019   13:49
VPRAŠANJE
Postavljanje pogojev kateri izključujejo konkurenco, je kršenje osnovnih načel ZJN. Prosimo za podaljšanje roka dobav

ODGOVOR


Naročnik v razpisni dokumentaciji spreminja zahtevo za dobavni rok materiala za postavke 2. in od 11.-13., ki se sedaj glasi:
- Naročnik za postavke 2. in od 11.-13. zahteva dobavni rok materiala do 15 dni od podpisa pogodbe.

Datum objave: 06.06.2019   13:53
VPRAŠANJE
Ali logotipe zagotovi in pripravi naročnik?
Na koliko pozicij se tiska?
Kakšno je število mutacij po posameznem artiklu?
Kakšna je količina po posamezni mutaciji določenega artikla?


ODGOVOR

Vzorce logotipov in dikcij za potisk v vektorskem izrisu priskrbi naročnik.
Logotipi in dikcije, kot smo ji prikazali v tehnični specifikaciji, se tiskajo na vse produkte v barvnem tisku, v tehnični specifikaciji pa je tudi navedeno, kateri logotip oziroma dikcija se tiska na katerega izmed posameznih produktov.
Logotipov je skupno 5, in sicer logotip Center za krepitev zdravja (CKZ), logotip Evropskega socialnega sklada (ESS), logotip operacije Krepitev zdravja za vse (MZ), logotip Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) in logotip gesla Danes pa res začnem #skrbetizase.

Obvezna dikcija se glasi "Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. www.eu-skladi.si".

Po posameznih postavkah se sklopi logotipov tiskajo:
1. Cel sklop logotipov in dikcij na eni stranici kocke, postavitev prilagojena velikosti in ploskvi kocke v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
2. Cel sklop logotipov in dikcij na priloženem lističu, postavitev prilagojena formatu lističa v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
3. Cel sklop logotipov in dikcij na pisalu, postavitev prilagojena formatu pisala glede na dolžino in polmer v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
4. Cel sklop logotipov in dikcij na formatu kartončka, postavitev prilagojena formatu kartončka v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
5. Cel sklop logotipov in dikcij na pokrivalu, postavitev prilagojen obliki pokrivala v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
6. Cel sklop logotipov in dikcij, glede na končno obliko vrečk postavitev v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
7. Cel sklop logotipov in dikcij, postavitev glede na obliko ploskve šiviljskega metra v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
8. Cel sklop logotipov in dikcij, postavitev glede na obliko magneta v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
9. Cel sklop logotipov in dikcij na zunanji strani zapestnic, postavitev v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
10. Cel sklop logotipov in dikcij na ročaju kolebnice, postavitev glede na obliko ročaja v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
11. Cel sklop logotipov in dikcij, razdeljenih na obe ploskvi USB ključa, končna postavitev v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
12. Cel sklop logotipov in dikcij po zunanji strani traku, končna postavitev v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.
13. Cel sklop logotipov in dikcij, razdeljenih na potisk rokava (logo CKZ), potisk sprednje stranice (Danes pa res začnem! #skrbetizase) in zadaj ob ovratniku (ostalo), vendar na vsakem komadu iz postavke enako ne glede na spol ali velikost majice.
14. Cel sklop logotipov in dikcij, enkratno na vsak trak, enostransko, končna postavitev v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.


Datum objave: 06.06.2019   13:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. zanima me kako si predstavljate, da bodo vsi ti logotipi in teksti postavljeni na artikle kot : kemični svinčnik, USB ključ, šiviljski meter, antistres kocka, ( na vsaki stranici,vsi logotipi ), gumijaste zapestnice... Stvari ne bodo berljive in realno pogledano bodo logotipi tako mali da bo na koncu nastal zmazek .

2 . Postavka 5, 6, . kaj pomeni : ....z izrezom vsakega tiskanega elementa ( črke, številke, enote) samostojno....

hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR


1. Logotipi so predvideni s predpisi posredniškega organa Ministrstva za zdravje v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V primeru, da posredniški organ zaradi utemeljenih razlogov dopusti prilagojen potisk v smislu manjšega obsega, bo to predmet končne postavitve neposredno pred tiskom.

2. Navedba pomeni, da se logotip ne sme tiskati kot enotna nalepka, ampak vsak samostojno zaključen element, ki se grafično ne spaja z drugim elementom, kot samostojna enota. Primer: Besedna zveza "Danes pa res začnem! #skrbeti zase" ne sme biti natisnjena kot ena nalepka, ampak mora biti vsaka črka/znak, ki se ne spaja z drugo črko/znakom, natisnjen samostojno.


Datum objave: 07.06.2019   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosila bi za dodatne specifikacije glede dolečenih izdelkov:

1.Antistress kocka: zanima me barva kocke?

3. Modro reciklirano pisalo: predviden je tisk vseh 6 logotipov toda zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče:
Na zaponki: 30x3 mm
Na telesu kemika na vsaki strani maksimalna velikost tiska 70 x 6 mm
Prosim za specifikacijo katere logotipe in kakšno velikost vpoštevamo pri tisku na kemik

5.Pokrivalo za oči: zanima me barva pokrivala?

6. Vrečke iz blaga: zanima me gramatura (100gsm?) in barva ( bež?)

7.Šiviljski meter: predviden je tisk vseh 6 logotipov toda zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče:
Maksimalna velikost tiska na ohišju metra je 25 x 25 mm
Prosim za specifikacijo katere logotipe in kakšno velikost vpoštevamo pri tisku na ohišju šivilskega metra

8. magneti za hladilnik: zanima me velikost magneta kajti predviden je tisk 6 logotipov + besedilo.

10. kolebnica: zanima ali je kolebnica z leseni ročaji ali z plastičnimi : predlagamo s platičnimi beli ročaji z barvno vrvjo
Predviden je tisk vseh 6 logotipov toda zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče:
Maksimalna velikosti na vsako držalo je 10 x 60 mm na stran..
Prosim za specifikacijo katere logotipe in kakšno velikost vpoštevamo pri tisku.

14. elastičen trak: barva traka je?

Najlepša hvala.


ODGOVOR


1.Antistress kocka: zanima me barva kocke?
ODG. Tehnična specifikacija že določa modro barvo, pri čemer so dopustni vsi odtenki oziroma kombinacije modre.

3. Modro reciklirano pisalo: predviden je tisk vseh 6 logotipov toda zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče:
Na zaponki: 30x3 mm
Na telesu kemika na vsaki strani maksimalna velikost tiska 70 x 6 mm
Prosim za specifikacijo katere logotipe in kakšno velikost vpoštevamo pri tisku na kemik
ODG. Logotipi so predvideni s predpisi posredniškega organa Ministrstva za zdravje v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V primeru, da posredniški organ zaradi utemeljenih razlogov dopusti prilagojen potisk v smislu manjšega obsega, bo to predmet končne postavitve neposredno pred tiskom, v izhodišču pa je potrebno upoštevati potisk vseh zahtevanih elementov.

5.Pokrivalo za oči: zanima me barva pokrivala?
ODG. Barva v tehnični dokumentaciji ni specifično določena, ob upoštevanju barvne nevtralnosti je barva lahko bež.

6. Vrečke iz blaga: zanima me gramatura (100gsm?) in barva ( bež?)
ODG. Gramatura mora biti nad 130 g/m2, ob upoštevanju barvne nevtralnosti je barva lahko bež.

7.Šiviljski meter: predviden je tisk vseh 6 logotipov toda zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče:
Maksimalna velikost tiska na ohišju metra je 25 x 25 mm
Prosim za specifikacijo katere logotipe in kakšno velikost vpoštevamo pri tisku na ohišju šivilskega metra
ODG. Logotipi so predvideni s predpisi posredniškega organa Ministrstva za zdravje v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V primeru, da posredniški organ zaradi utemeljenih razlogov dopusti prilagojen potisk v smislu manjšega obsega, bo to predmet končne postavitve neposredno pred tiskom, v izhodišču pa je potrebno upoštevati potisk vseh zahtevanih elementov.

8. magneti za hladilnik: zanima me velikost magneta kajti predviden je tisk 6 logotipov + besedilo.
ODG. Zaželeni so magneti pravokotne oblike dimenzij 100mm x 70mm z odstopanjem do 10mm.

10. kolebnica: zanima ali je kolebnica z leseni ročaji ali z plastičnimi : predlagamo s platičnimi beli ročaji z barvno vrvjo
Predviden je tisk vseh 6 logotipov toda zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče:
Maksimalna velikosti na vsako držalo je 10 x 60 mm na stran..
Prosim za specifikacijo katere logotipe in kakšno velikost vpoštevamo pri tisku.
ODG. Kolebnica z ročajem iz lesa oziroma naravnega materiala in vrvjo iz poljubne tkanine.
Logotipi so predvideni s predpisi posredniškega organa Ministrstva za zdravje v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V primeru, da posredniški organ zaradi utemeljenih razlogov dopusti prilagojen potisk v smislu manjšega obsega, bo to predmet končne postavitve neposredno pred tiskom, v izhodišču pa je potrebno upoštevati potisk vseh zahtevanih elementov.

14. elastičen trak: barva traka je?
ODG. Barva traku ni pomembna, v kolikor debelina traku in posledično težavnost ustreza tehnični specifikaciji.

Datum objave: 07.06.2019   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Antistres kocka: ali je lahko antistres kocka velika 4,5x4,5x4,5 cm ?
Pešena Ura: imate kakšno dimenzijo peščene ure ?
Vrečke iz blaga: Kakšno blago ( bombaž, canvas, non woven material )? in kakšna je velikost vrečke ?
Magneti: Velikost magneta ?
Gumijasta zapestnica: velikost zapestnice ?
Kolebnica: kakšna ? S plastičnimi ročaji ? kakšna vrvica ?
Etuji za ovratni trak: Kakšna velikost ?
Elastični trak: velikost traku ?


ODGOVOR


Antistres kocka: ali je lahko antistres kocka velika 4,5x4,5x4,5 cm ?
ODG. Ne.

Pešena Ura: imate kakšno dimenzijo peščene ure ?
ODG. Dimenzija je lahko poljubna, vendar s točno 5 minutnim intervalom, kot to opredeljuje tehnična dokumentacija.

Vrečke iz blaga: Kakšno blago ( bombaž, canvas, non woven material )? in kakšna je velikost vrečke ?
ODG. Kot blago je mišljen katerikoli 100% naravni material, optimalne dimenzije so 360 mm x 450 mm z odstopanjem do 50mm.

Magneti: Velikost magneta ?
ODG. Zaželeni so magneti pravokotne oblike dimenzij 100mm x 70mm z odstopanjem do 10mm.

Gumijasta zapestnica: velikost zapestnice ?
ODG. Silikonske zapestnice za odrasle (202mm x 12mm x 2mm)

Kolebnica: kakšna ? S plastičnimi ročaji ? kakšna vrvica ?
ODG. Kolebnica z ročajem iz lesa oziroma naravnega materiala in vrvjo iz poljubne tkanine.

Etuji za ovratni trak: Kakšna velikost ?
ODG. Minimalne dimenzije 55mm x 85mm, ležeča pozicija.

Elastični trak: velikost traku ?
ODG. Bistvena in v tehnični dokumentaciji navedena je debelina, ki predstavlja ustrezno težavnost. Zaželena dolžina 170-175 cm, in zaželena širina 13-15 cm.

Datum objave: 07.06.2019   11:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

11. USB ključek, predvidoma želite 6 logotipov , zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče.
Maksimani tisk na stran je 2,5 x 1 cm,
Prosim za specifikacijo kateri logotipi se bodo tiskali in velikost logotipov.

hvala.

ODGOVOR
11. USB ključek, predvidoma želite 6 logotipov , zaradi omejene velikosti tiska to ne bo mogoče.
Maksimani tisk na stran je 2,5 x 1 cm,
Prosim za specifikacijo kateri logotipi se bodo tiskali in velikost logotipov.

ODG. Tehnična specifikacija predvideva USB ključ v dimenzijah, primerljivih izgledu kreditne kartice oziroma dimenzij 55mm x 85mm in debeline do 3mm, kar omogoča potisk vseh logotipov. Na eni ploskvi je predviden potisk logotipa Centra za krepitev zdravja v dimenziji 2/3 ploskve in v spodnjem kotu potisk manjših logotipov ESS, OZG in MZ ter dikcije "Naložbo sofinancira...", na drugi strani pa v dimenziji 2/3 ploskve geslo "Danes pa res začnem! #skrbetizase".

Datum objave: 07.06.2019   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

potrebujemo podatek o barvi vrečke ter gramaturo le te
velikost magneta (zaradi tiska logotipov)
Majice katero barvo želite?

ODGOVOR
Gramatura vrečke mora biti nad 130 g/m2, ob upoštevanju barvne nevtralnosti je barva vrečke lahko bež.
Zaželeni so magneti pravokotne oblike dimenzij 100mm x 70mm z odstopanjem do 10mm.
Majice morajo biti bele barve.


Datum objave: 07.06.2019   11:47
VPRAŠANJE
Vprašanje:

kakšno barvo vrečke iz blaga želite ?
Kakšno barvo majice želite? In kje se nahajajo tiski, ter v kakšni velikosti bodo tiski ?

ODGOVOR

Ob upoštevanju barvne nevtralnosti je barva vrečke lahko bež.

Majice morajo biti bele barve.

Predviden je potisk na treh mestih, in sicer na desnem rokavu z logotipom CKZ (okvirna dimenzija 50mm x 80mm), zadaj na hrbu ob ovratniku z logotipi ESS, MZ in OZG ter dikcijo "Naložbo sofinancira..." (okvirna dimenzija potiskane površine 150mm x 30mm), in spredaj, kjer je predviden potisk gesla "Danes pa res začnem! #skrbetizase" v maksimalni dimenziji 1/3 ploskve.Datum objave: 07.06.2019   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot naročnik imate pri določanju rokov za sprejem ponudb in prijav za sodelovanje možnost upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudb. Poleg tega vam je zagotovo v interesu zagotoviti konkurenco med ponudniki in pridobiti čim boljšo ponudbo.
V predmetnem postopku ste določil kar kratke roke, tako za postavitev dodatnih vprašanj na portalu JN (dobra dva dni, saj je vmes vikend) kot tudi za oddajo ponudbe. Artikli so specifični, ker vsebujejo tudi dodatne dotiske, zato je potrebno artikle natančno preveriti in ponudbe pridobiti tudi iz tujine, vmes pa je tudi vikend, ko želenih informacij ne moremo pridobiti. Poleg tega pa moramo pridobiti tudi določene vzorce.
Po pridobitvi informacij pa se običajno pogosto pojavijo dodatna vprašanja za naročnika.
Vsled tega vas prosimo, če rok za vprašanja in rok za oddajo ponudb podaljšate vsaj za par dni.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in podaljšanje postavljenih rokov.

ODGOVOR

Naročnik rokov za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb ne bo spreminjal.


Datum objave: 10.06.2019   18:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Koliko mutacij se tiska pri posameznem artiklu? (velja za vse artikle)
Pozicija 6. Vrečke kakšna je velikost logotipov in na koliko pozicijah?

Hvala.


ODGOVOR

Optimalne dimenzije vrečke so 360 mm x 450 mm z odstopanjem do 50mm.
Logotipi in dikcije, kot smo ji prikazali v tehnični specifikaciji, se tiskajo na vse produkte v barvnem tisku, v tehnični specifikaciji pa je tudi navedeno, kateri logotip oziroma dikcija se tiska na katerega izmed posameznih produktov.
Logotipov je skupno 5, in sicer logotip Center za krepitev zdravja (CKZ), logotip Evropskega socialnega sklada (ESS), logotip operacije Krepitev zdravja za vse (MZ), logotip Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) in logotip gesla Danes pa res začnem #skrbetizase.

Obvezna dikcija se glasi "Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. www.eu-skladi.si".
Cel sklop logotipov in dikcij, glede na končno obliko vrečk postavitev v dogovoru z naročnikom, vendar na vsakem komadu iz postavke enako.

Datum objave: 10.06.2019   18:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za nekaj pojasnil:

Zap št. 3 Modro kemično pisalo - ali je mišljeno modri refil ali modro dodatki pri ogrodju?
Zap št. 9 Gumijaste zapestnice - dobavitelj omogoča le 4 barvi tisk, ali je lahko le 4 barvni tisk?
Zap št. 13 Majice ker imate zelo natančno navedene dimenzije (cm), predvidevamo, da ste podatke dobili pri določeni blagovni znamki.
Ker imajo proizvajalci te dimenzije različno opredeljene (različna postavitev točk pri katerih se dimenzije merijo) vas prosimo, če se navede
model majice, kateremu pripadajo navedene dimenzije.


ODGOVOR

Zap št. 3 Modro kemično pisalo - ali je mišljeno modri refil ali modro dodatki pri ogrodju?
ODG. Mišljen je refil.
Zap št. 9 Gumijaste zapestnice - dobavitelj omogoča le 4 barvi tisk, ali je lahko le 4 barvni tisk?
ODG. Ne. Uporaba logotipov je določena s predpisi posredniškega organa Ministrstva za zdravje v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Zap št. 13 Majice ker imate zelo natančno navedene dimenzije (cm), predvidevamo, da ste podatke dobili pri določeni blagovni znamki.
Ker imajo proizvajalci te dimenzije različno opredeljene (različna postavitev točk pri katerih se dimenzije merijo) vas prosimo, če se navede
model majice, kateremu pripadajo navedene dimenzije.

ODG. Dimenzije majic, navedene z odstopanji, so bile določene na podlagi antropometričnih vrednosti udeležencev projektnih aktivnosti s področja zdravega hujšanja.


Datum objave: 11.06.2019   11:03
Naročnik je dne 11.06.2019 na spletni strani https://www.ozg-kranj.si/ v zavihku javna naročila, za razpis JN003754/2019-W01 Promocijski material s potiskom, objavil čistopis tehničnih zahtev glede na objavljene odgovore.