Dosje javnega naročila 003724/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev neoviranega dostopa za invalide v objekt sodišča v Slovenj Gradcu ter izvajanje tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.414,60 EUR

JN003724/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.06.2019
JN003724/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN003724/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.07.2019
JN003724/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003724/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311484/Povabilo_navodila_priloge_4300_20_2019.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10114
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za ureditev neoviranega dostopa za invalide v objekt sodišča v Slovenj Gradcu ter izvajanje tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora
Referenčna številka dokumenta: 4300-20/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev neoviranega dostopa za invalide v objekt sodišča v Slovenj Gradcu ter izvajanje tehničnega svetovanja in gradbenega nadzora.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
71310000
71320000
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za ureditev neoviranega dostopa za invalide v objekt sodišča v Slovenj Gradcu, izvajanje projektantskega in gradbenega nadzora, izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter izvajanje tehničnega svetovanja.

Obseg in vsebina javnega naročila sta razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne naloge, ponudbenega predračuna, osnutka pogodbe in drugih dokumentov, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.07.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.07.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.06.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2019   14:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanimajo nas roki izvedbe?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Izvedbeni roki so opredeljeni v 5. členu osnutka pogodbe (prilogi št. 8), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 07.06.2019   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani! Zanima nas vrednost GOI del?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Vrednost GOI del bo pridobljena na osnovi projektantske ocene v izdelani projektni dokumentaciji.
Datum objave: 18.06.2019   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Žal iz projektne naloge ni vidno, kaj sploh je predmet razpisa.
1. Omenjata se dve varianti, torej kaj je predmet javnega razpisa?
2. Pri obeh sklopih se omenja že izdelana projektna dokumentacija in že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Žal ni jasno, zakaj se omenja obstoječa dokumentacija, kaj je po njej izvedeno in kaj sploh je predmet tega razpisa. Prosimo za obrazložitev.
3. Omenja se prizidek. Čemu služi, dimenzije, etažnost ..?
4. Če povzamemo, pozivamo za nedvoumno podajanje zahtevanih del. Ogled objekta namreč ni uradna predaja informacij, saj so možna neuradna in različna tolmačenja videnega.
Kaj torej je predmet izdelave projektne dokumentacije?
5. Iz projektne naloge tudi ni možno razbrati, kateri načrti so potrebni. Naprošamo za opredelitev zahtev (npr. geodetski posnetek, geomehanske preiskave in načrt pogojev temeljenja, načrt požarnega varovanja, eventualne zahteve za strojne instalacije ...).
Hvala

ODGOVOR
1.
Predmet javnega razpisa je varianta 2, ki predvideva izdelavo projektne dokumentacije za dostop za gibalno ovirane osebe po celotni stavbi.

2.
Informacija o že izdelani projektni dokumentaciji in pridobljenem gradbenem dovoljenju za prizidek je namenjena projektantu, ki bo pri projektiranju lahko v korist izdelavi naročenih del, saj bo izvajalec lahko porabil nekatere podlage in podatke iz te dokumentacije, če bo to želel. Predmet javnega razpisa je zapisan v 2. členu osnutka pogodbe. Osnutek pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

3.
V projektni nalogi pod varianto 2 je omenjen prizidek, ki naj bi vključeval tudi ureditev sanitarij. Gre za informacijo o že izdelani projektni dokumentaciji iz 2005, ki bo projektantu lahko v korist pri izdelavi naročenih del.

4.
Predmet javnega razpisa je izdelava celotne projektne dokumentacije za izvedbo dvigala po 2. varianti iz projektne naloge. Na ogledu objekta ob prisotnosti predstavnikov sodišča ponudnik pridobi informacije, ki jih bo uporabil za izdelavo projektne dokumentacije. Dodatnih informacij naročnik ob ogledu ne bo posredoval.

5.
Potrebno je izdelati kompletno projektno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi katere bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje, uspešno izvesti razpis za pridobitev izvajalca GOI del in dobavitelja opreme, kasneje pa bo po tej dokumentaciji GOI dela mogoče tudi izvesti in pridobiti uporabno dovoljenje.

Datum objave: 19.06.2019   16:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima nas vrednost razpisanih del?
Hvala

ODGOVOR
Naročnik vrednosti razpisanih del ne razkriva.Datum objave: 20.06.2019   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, ali mora ponudnik, ki bo sodeloval na JR z podizvajalcem, ta pa ima še enega podizvajalca oz. dva, te podizvajalce od nominiranega podizvajalca tudi prijaviti v seznam v fazi prijave na razpis?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Da.Datum objave: 21.06.2019   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Z ozirom na objavljena pojasnila prosimo za dodatne informacije:
1. Leta 2005 je izdelana projektna dokumentacija. Ali so izdelane tudi geomehanske preiskave in poročilo? Ali bo poročilo na razpolago?
2. Omenjeno je dvigalo za povezovanje 4 etaž. Na sliki projektne naloge z nakazanim dvigalom so prikazane 3 etaže. Mansarda namreč ni vidna, klet ni prikazana. Torej, katere etaže naj bi obsegal prizidek in dostop do katerih etaže bi naj zagotavljalo dvigalo?
3. Ali so sistemi tehničnega varovanja (vlom, video nadzor, kontrola pristopa) predmet tega razpisa? Običajno gre za specialno instalacijo zaupnega značaja, ki ga v tovrstnih objektih ureja naročnik s svojimi pogodbeniki.
Lp


ODGOVOR
1.
Naročnik ne razpolaga z geomehanskimi preiskavami in poročilom, ki posledično tudi ni na razpolago.

2.
Prizidek naj bi obsegal klet, pritličje, prvo in drugo nadstropje. Dvigalo mora omogočati dostop do kleti, pritličja, prvega in drugega nadstropja torej mora povezovati 4 etaže.

3.
Sistemi tehničnega varovanja so delno tudi predmet razpisa. Naročnik razpolaga s projektno dokumentacijo za izvedbo video nadzora in požarnega alarmnega sistema, ki ju bo potrebno dopolniti, ker v fazi izdelave projektne dokumentacije dvigalo za izvedbo video nadzora in požarnega alarmnega sistema še ni bilo predvideno. Prav tako bo potrebno predvideti in projektno obdelati domofon in varnostno razsvetljavo, saj se bo režim evakuacijskih poti v zgradbi z izgradnjo dvigala spremenil. Sistem kontrole dostopa ni predmet razpisa.


Datum objave: 26.06.2019   11:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je ocenjena vrednost števila dni na 200, mišljena kot 200 delovnih dni ali kot 200 koledarskih dni?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ocenjeni čas za izvedbo pogodbenih storitev se nanaša na čas od zapisniške uvedbe izvajalca GOI del v delo do naročnikove potrditve končnega obračuna GOI del, to je predvidoma 200 dni od uvedbe izvajalca GOI del, ki se bodo predvidoma izvajala v letu 2020. Pri tem so mišljeni koledarski dnevi.