Dosje javnega naročila 003728/2019
Naročnik: VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Pedenjped za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.485,63 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003728/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.06.2019
JN003728/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.07.2019
JN003728/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.08.2019
JN003728/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.10.2019
JN003728/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.10.2019
JN003728/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.01.2020
JN003728/2019-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.04.2020
JN003728/2019-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.07.2020
JN003728/2019-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.10.2020
JN003728/2019-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2021
JN003728/2019-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2021
JN003728/2019-X09 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.07.2021
JN003728/2019-X10 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003728/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13061206

Internetni naslovi
https://www.vrtec-pedenjped.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/311500/OBJAVA_-_JN_čiščenje_V_Pedenjped.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10128
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Pedenjped za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: 430-1347/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Pedenjped v obdobje dveh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Pedenjped v obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne razmere pri ponudniku0,05
vzpostavljen sistem okoljskega ravnanja0,05

Cena – Ponder:
0,90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2019   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik, Vrtec Pedenjped, je s pooblastilom na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3 za izvedbo postopka oddaje javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.06.2019   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da je že 2x bilo naročilo neoddano, zaradi nedopustne ponudbe (preseganje zagotovljenih sredstev naročnika), bi prosili za ocenjeno vrednost oz. koliko sredstev ima naročnik zagotovljenih?
lp

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti javnega naročila oziroma višine zagotovljenih sredstev ne bo razkril, saj je skladno z načelom gospodarnosti ocenil, da bi razkritje navedenih podatkov poslabšalo pogajalsko izhodišče naročnika v postopku.Datum objave: 13.06.2019   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudnik predloži pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za zaposlene, ki bodo opravljali storitve čiščenja na vaših objektih. Pozivamo vas, da skladno z ZJN-3 in določilom o omejevanju konkurence spremenite razpisne pogoje in omogočite vse oblike zaposlitve delavcev.

Prav tako vas pozivamo, da umaknete zahtevo o predložitvi pogodb zaposlenih saj le-te niso zagotovilo, da je delavec prijavljen. Pozivamo vas, da namesto pogodbe zahtevate predložitev prijav delavcev s strani zavoda za zaposlovanje.

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na merila in dokazila v zvezi z merili, ne bo spreminjal.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila skladno s četrtim odstavkom 84. člena ZJN-3 kot eno izmed meril vključil merilo »delovne razmere pri ponudniku«. Naročnik bo v okviru tega merila točkoval ponudbe ponudnikov z ugodnejšimi delovnimi razmerami, na podlagi odstotka nominiranih kadrov v ponudbi, ki so zaposleni pri gospodarskem subjektu na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. Gre torej za MERILO, in ne POGOJ ZA SODELOVANJE, na podlagi katerega lahko ponudnik pridobi dodatne točke. Upoštevajoč zahteve ZJN-3, naročnik pri javnem naročanju storitev iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3 naroča te storitve upoštevaje socialno odgovorno javno naročanje z vključitvijo meril, ki se nanašajo na socialne vidike.

Glede izpolnjevanja navedenega merila »delovne razmere pri ponudniku« ponudniki kot dokazilo predložijo:
- izpolnjen Seznam kadrov (Priloga 5/2);
- kopija na dan oddaje ponudbe veljavne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za vsakega posameznega delavca, za katerega je gospodarski subjekt v Seznamu kadrov (Priloga 5/2) opredelil, da ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas. Iz pogodbe mora biti razviden naziv delodajalca, delavca, opredelitev časovne veljavnosti pogodbe (nedoločen čas) ter datum sklenitve pogodbe. Vsi drugi osebni podatki morajo biti prekriti;
- soglasje delavcev za predložitev pogodbe o zaposlitvi (priloga 5/3).

V kolikor ponudnik v izvajanje storitev čiščenja ne bo vključil zaposlenih za nedoločen čas, Priloge 5/2 in 5/3 ne izpolnjuje.