Dosje javnega naročila 003720/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: C-15/19: Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 938.320,38 EUR

JN003720/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003720/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.06.2019
JN003720/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003720/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-15/19: Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
Referenčna številka dokumenta: 43001-67/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 769.115,07 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba krajnih opornikov, pilotov in JVO na objektu (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Na podlagi 1. alineje, 1. odstavka. 92. člena ZJN-3 obdobja mirovanja ni potrebno upoštevati.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Naročnik je z izvajalcem MarkoMark Nival d.o.o., Pobrežje 6a, 2284 Videm pri Ptuju, dne 20.10.2017 sklenil pogodbo za izvedbo »Rekonstrukcije mostu čez kanal Save in parkirišče v Kranju (KR0044) na R2-412/0359 v km 0,700.
Dejansko stanje viadukta, ki se je pokazalo šele v fazi izvajanja del, je nastalo kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni ali konkurenčni postopek s pogajanji, pa zaradi nujno potrebne čim prejšnje rekonstrukcije iz varnostnih razlogov ni mogoče upoštevati.
Nujnost takojšnje izvedbe navedenih del je izkazana tudi s tem, da gre v obravnavanem primeru za prometno zelo obremenjen viadukt, v bližini trgovskega centra v Kranju, preko katerega se vozijo dnevni uporabniki zahodne kranjske obvoznice. Poleg tega bodo navedena dela dokončana v roku že obstoječe popolne zapore.
Naročnik je tako v konkretnem primeru primoran, da zaradi skrajne nujnosti oziroma zaradi zagotovitve varnosti predmetnega viadukta, izvede oddajo del po postopku s pogajanji na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3.
Razlog nujnosti, je izkazan tudi v zavarovanju zdravja in varnosti ljudi ter zavarovanju premoženja in preprečevanju okoliščin, ki bi zaradi ne izvedbe navedenih del pripeljale do nesorazmernih stroškov naročnika.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003720/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.06.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.05.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARKOMARK NIVAL graditeljstvo d.o.o.
Pobrežje 6A
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 491.803,28 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 769.115,07 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.06.2019