Dosje javnega naročila 003746/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA, Ukmarjev trg 6, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Dobava ekoloških in konvencionalnih živil ter živil po shemah kakovosti za potrebe Policijske uprave Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.855,46 EUR

JN003746/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.06.2019
JN003746/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2019
JN003746/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
JN003746/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003746/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
Ukmarjev trg 6
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Marko Kastelic
pukp@policija.si
+386 56131200
+386 56131302

Internetni naslovi
https://www.policija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/narocila_male_vrednosti/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2990
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10125
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava ekoloških in konvencionalnih živil ter živil po shemah kakovosti za potrebe Policijske uprave Koper
Referenčna številka dokumenta: 430-104/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava ekoloških in konvencionalnih živil ter živil po shemah kakovosti za potrebe Policijske uprave Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 12
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 12
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: mesni in suhomesni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - Mesni in suhomesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sveže perutninsko meso
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - sveže perutninsko meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sveže svinjsko, goveje in telečje meso
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
15113000
15131700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - sveže svinjsko, goveje in telečje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: sveže ribe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: zmrznjena zelenjava
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - zmrznjena zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: zmrznjene ribe in morski sadeži
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - zmrznjene ribe in morski sadeži
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: trgovsko blago in mlečni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
15500000
15600000
15800000
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - trgovsko blago in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - EKO sveže sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO sveže goveje meso
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15111000
15113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - EKO sveže goveje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO sveže piščančje meso
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - EKO sveže piščančje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO sveža kokošja jajca
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava - EKO sveža kokošja jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.06.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.06.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.06.2019   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.06.2019   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je za sklop sveže in zamrznjene ribe sprejemljiva dostava 2x tedensko v dopoldanskem času?

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani

Navedena dostava nam ustreza.
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 07.06.2019   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop sveže ribe:
- brancin in orada, želite očiščeno?

Za sardelo je običajno, da se sveža prodaja neočiščena - v vednost.

ODGOVOR

Spoštovani

Ribe so lahko neočiščene.
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 07.06.2019   11:03
VPRAŠANJE
Sklop 6: zamrznjene ribe ...

3. lignji očiščeni: katero vrsto lignjev želite?


ODGOVOR


Spoštovani

Lahko so patagonski lignji
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 07.06.2019   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj pričakujete, da bo pričetek izvajanja novega javnega naročila ?

LP

ODGOVOR


Spoštovani

Odvisno od ustreznosti prejetih ponudb po posameznih sklopih, vsekakor pa ne pred začetkom julija
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 07.06.2019   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo, da povprašujete le po ekološkem sadju in zelenjavi. Zanima nas zakaj ne povprašujete tudi po konvencionalnem?

Glede na to, da imate velik asortiman artiklov, težko verjamemo, da se bo na razpis prijavilo veliko ponudnikov.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani

Kot naročniki si pridržujemo pravico do izbora artiklov, ki so predmet javnega naročila
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,


Datum objave: 07.06.2019   11:25
VPRAŠANJE
spoštovani,

v kolikor ne nastopamo s podizvajalci, nam obrazcev ni potrebno predložiti ?

Če se ne motimo, nam ni potrebno predložiti priloge št. 9, saj jo bomo predložili po podpisu okvirnega sporazuma.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani

Če ne nastopate s podizvajalci, potem teh obrazcev ni potrebno priložiti. Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti priloge od št. 1 do vključno št. 7, kot je zapisano v točki 9.2.1. razpisne dokumentacije
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,


Datum objave: 07.06.2019   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko ponudimo druge gramature (najboljši približek zahtevanim) in jih
preracunamo na vašo enoto mere.
Hvala za odgovor!

ODGOVOR


Spoštovani

Ponudite lahko artikle v okviru razpona iz stolpca 2, cena v stolpcu 5 pa je na enoto mere (kg, kos, l).
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,


Datum objave: 10.06.2019   11:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, če ločite iz sklopa SKLOP 8 TRGOVSKO BLAGO IN MLEČNI IZDELKI, mlečne izdelke, ki za dostavo potrebujejo poseben toplotni režim.

88 mleko trajno 3,5%mm
89 parmezan v kosu
90 sir gorgonzola
91 rastlinska smetana za kuhanje
92 margarina za peko
93 skuta delno posneta
94 sir mehki 40%-50%mm
95 sir mocarela v kosu
96 kisla smetana
97 jogurt navadni 1%-2,5%mm
98 jogurt sadni 1%-3,5%mm
99 maslo
100 maslo servirno
101 sir feta
102 sladka smetana za stepanje


Lep pozdrav!


ODGOVOR

Spoštovani,

Kot naročniki si pridržujemo pravico do izbora artiklov, tudi v okviru posameznega sklopa. Odločitev je povezana tudi v smislu predvidenih količin in predvidenih časov dobave (manjše količine z dobavo predvidoma enkrat tedensko).

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,


Datum objave: 10.06.2019   11:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali si pravilno razlagamo merila za sklope 1-8:
cena 85%
shema kakovosti 10%
embalaža 5%

Ali so količine v predračunu za eno leto?

Za kakšno obdobje se sklene okvirni sporazum?
Datumsko od kdaj do kdaj:

Za kaksno obdobje je fiksnost cen oz. pogodba?

Če je okvirni sporazum za 3 leta ali bo vsako leto odpiranje konkurence?

Hvala za odgovore!ODGOVOR

Spoštovani,

Da, merila za sklope 1-8 so določena tako kot jih navajate. Količine v predračunih so okvirne za obdobje 1 leta, za to obdobje se bo sklenila tudi pogodba. Sklenitev pogodbe bo takoj po zaključenem postopku, vsekakor pa ne pred začetkom julija.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 10.06.2019   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ali lahko namesto testenine bavette ponudimo tagliatelle 500g?
48 vanilin sladkor 500g ali lahko ponudimo 1KG pakiranje?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR


Spoštovani,

Testenine bavette, želimo prav take oziroma ekvivalent po obliki. Vanilin sladkor, ja dopuščamo tudi možnost pakiranja po 1kg.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 10.06.2019   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se SKLOP 10: EKO SVEŽE GOVEJE IN SVINJSKO MESO deli na podsklopa SVEŽE SVINJSKO MESO in SVEŽE GOVEJE MESO in se ocenjuje vsak podsklop posebej?

S spoštovanjem.

ODGOVOR


Spoštovani,

Sklop je skupen in se tako tudi obravnava, samo oblikovno je razdeljen na dva dela.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 10.06.2019   12:00
VPRAŠANJE
Ali ESPD- ja ni potrebno priložiti, na povezavi z dokumentacijo ga ne vidimo?

LP

ODGOVOR


Spoštovani,

ESPD obrazca ni potrebno priložiti, saj za postopek NMV ni obvezen.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 10.06.2019   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

če smo prav razumeli, boste za posamezen sklop izbrali 1 ponudnika, ki bo cene lahko spremenil po preteku 1 leta v skladu z indeksom (za posamezen sklop živil npr. meso, sadje in zelenjava, konzervirano,...).

Prav tako se bo pogodba z najugodnejšim sklenila za obdobje 2 let?

Hvala za odgovore

ODGOVOR


Spoštovani,

Za vsak sklop bo izbran najugodnejši ponudnik. Pogodba se sklepa za obdobje 1 leta.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko ponudimo 500g barilla bavette?

12 testenine bavette 1000g-1000g


Hvala za odgovor!

ODGOVOR


Spoštovani,

Lahko kljub želenemu pakiranju 1000g ponudite 500g pakiranje.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko ponudimo spodnje artikle?

81 šparglji vloženi beli 150g-200g ali lahko 330g
66 timijan 100g-200g ali lahko 215g

Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Spoštovani,

Šparglje lahko ponudite v večjem pakiranju.
Lahko ponudite timijan tudi v večjem pakiranju.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,
Datum objave: 13.06.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas:

SKLOP 1: PASTERIZIRANE IN SUŠENE MESNINE
7 pršut polovice b.k. - Ali je mišljen suhi, tako imenovani kraški pršut?
9 klobasa svinjska v.p. - Kaj je mišljeno, suha klobasa, klobasa za kuhanje?
11 pršut kocke - Kateri pršut je mišljen, kuhan ali suhi?
13 mortadela polovice - Kaj je mišljeno tukaj?

SKLOP 2: SVEŽE PERUTNINSKO MESO

3 puranja bedra b.k.k. - Ali je tukaj mišljeni puranje stegno?
6 piščančja bedra - Ali je mišljeno zgornji in spodnji del beder skupaj?
7 piščančja bedra razsek - Kaj je mišljeno s tem? Ali s kožo in kostmi?

SKLOP 3: SVEŽE SVINJSKO IN GOVEJE MESO
SVEŽE SVINJSKO MESO
4 svinjski kare s kostjo - Kaj je mišljeno, cel kos?
6 svinjski vrat brez kosti - ali je mišljeno v kosu ali razrez?

SVEŽE GOVEJE MESO
9 goveji zrezki - Ali je mišljeno mlado goveje meso? Iz katerega dela mesa?
10 mlado goveje pleče - Ali je mišljeno v kosu?
11 mlado goveji vrat - Ali je mišljeno v kosu?
14 mlado goveje kocke za golaž- Iz katerega dela mesa?

SKLOP 11: EKO SVEŽE PIŠČANČJE MESO
2 piščančja bedra - Ali je mišljeno zgornji in spodnji del beder skupaj?

SKLOP 10: EKO SVEŽE GOVEJE IN SVINJSKO MESO
SVEŽE SVINJSKO MESO
4 svinjski kare s kostjo - Ali je mišljen razrez ali v kosu?
5 svinjski vrat brez kosti - Ali je mišljen razrez ali v kosu?

SVEŽE GOVEJE MESO
9 mlado goveje pleče - Ali je mišljeno v kosu?
10 mlado goveji vrat - Ali je mišljeno v kosu?
11 mlado goveje kocke za golaž - Iz katerega dela mesa?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

Spoštovani,

Sklop 1: pasterizirane in sušene mesnine:
- Mišljen je suhi pršut.
- Mišljena je svinjska klobasa za kuhanje.
- Mišljen je suhi pršut v kockah.
- Mišljena je mortadela v manjših kosih-pakiranjih.

Sklop 2: sveže perutninsko meso:
- Mišljena so puranja bedra.
- Da, mišljena so piščančja bedra v celoti (krače in stegna).
- Mišljena so piščančja bedra razsekana na kračice in stegna s kostmi in kožo.

Sklop 3: sveže svinjsko:
SVEŽE SVINJSKO MESO
- Mišljen je svinjski kare s kostjo v kosu.
- Mišljen je svinjski vrat brez kosti v kosu.
SVEŽE GOVEJE MESO
- Mišljeni so goveji zrezki iz stegna mlado govejega mesa.
- Mišljeno mlado goveje pleče je v kosu.
- Mlado goveji vrat je mišljen v kosu.
- Mlado goveje kocke za golaž so mišljene iz plečeta.

Sklop 11: eko sveže piščančje meso:
- Mišljeno je celo piščančje bedro (s kračo in stegnom).

Sklop 10:
eko svinjsko meso:
- Mišljen je svinjski kare s kostjo v kosu.
- Mišljen je svinjski vrat brez kosti v kosu.
eko sveže goveje:
- Mišljeno je goveje pleče v kosu.
- Mišljeno je mlado goveji vrat v kosu.
- Kocke za golaž so mišljene iz plečeta.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   09:40
VPRAŠANJE
spoštovani,

v odgovoru na postavljeno vprašanje ste odgovorili, da se bo pogodba sklenila za obdobje 1 leta, medtem ko imate v razpisni dokumentaciji določeno "Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje 24 mesecev oz. do porabe sredstev okvirne pogodbene vrednosti za sklop."

Kaj je sedaj pravilno?

LP

ODGOVOR


Spoštovani,

Predmetno naročilo se izvaja 12 mesecev, tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas ali boste priznali tudi certifikate brc, ifs, iso22000, ISO14001, FSSC 22000 , ali samo certifikate za višjo kakovost?

ODGOVOR


Spoštovani,

Priznali bomo samo certifikate za višjo kakovost.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

do sedaj ste vedno naročali samo konvencionalno sadje in zelenjavo. Kot porabnik državnega proračuna tudi menimo, da ne boste imeli dovolj sredstev za dobavi ekološkega sadja in zelenjave, saj je le to do 3x dražje od konvencionalnega.

Ponovno Vas pozivamo k premisleku.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

Kot naročnik in proračunski uporabnik si v okviru razpoložljivih sredstev pridržujemo pravico do naročevanja blaga po lastni izbiri.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko ponudimo spodnje gramature, preračunano na vašo enoto mere?
SKLOP 8: TRGOVSKO BLAGO IN MLEČNI IZDELKI
49 instant prašek za kremne rezine 200g-1000g ali lahko 1,200g

75 hren delikatesni 250g-500g ali lahko 650g
85 paradižnik-suhi v olju 150g-250g ali lahko 280g
Hvala za odgovore!

ODGOVOR


Spoštovani,

Lahko ponudite tudi predlagane gramature.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:53
VPRAŠANJE
Sklop 8
artikel 87: da boste lahko pravično primerjali ponudbe, morate določiti samo eno gramaturo izdelka (NE od-do) ali pa enoto mere spremeniti v kg

ODGOVOR

Spoštovani,

Z gramaturo določamo želeno velikost pakiranja, cena pa mora biti podana v EUR/kg zato so ponudbe med sabo primerljive

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   09:54
VPRAŠANJE
Sklop 5
artikel 3: želite špinačo list v briketih ali v bloku?
artikel 9: kakšno zelenjavno mešanico želite?

ODGOVOR


Spoštovani,

Želimo špinačo v briketih.
Želimo mešanico iz cvetače, korenčka, graha in krompirja.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:55
VPRAŠANJE
Ali pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence v fazi oddaje ponudbe ni potrebno prilagati? Bo to naknadno priložil samo izbrani ponudnik?

ODGOVOR


Spoštovani,

V točki 9.2.1 razpisne dokumentacije je navedeno katere priloge mora ponudnik priložiti v svoji ponudbi. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence ni navedeno v tej točki. To bo priložil samo izbrani ponudnik.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   09:55
VPRAŠANJE
V RD na strani 8 imate zapisano, da moramo predložiti dokazilo za embalažo.
Kakšno dokazilo naj bi to bilo?
Hvala lepa za odgovor.

ODGOVOR


Spoštovani,

Dokazilo iz katerega je razvidno iz katerih materialov je embalaža, ki ga dobite pri svojem dobavitelju embalaže.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni ali lahko EM za spodnji artkel popravimo na kg ?

87 žitna ploščica-frutabela 30g-45g 1500 kos pri artiklu boste imeli boljše primerjave cen če enoto mere popravimo na kg, ker imate razpon od 30-45.


Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Zaradi lažje primerjave cen bomo omejili gramaturo žitnih ploščic na 30g.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,Datum objave: 13.06.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas ali lahko ponudimo spodnje artikle?
sklop splošno
100 maslo servirno 15g ali lahko 20g
101 sir feta 500g-1000g ali lahko 200g
102 sladka smetana za stepanje 1000ml ali lahko 500ml
104 ledeni čaj breskev - tetrapak 1l ali lahko 1,5 pvc

sklop zamrznjeno

7 gobe mešane z jurčki 1000g-3000g ali lahko 600g


Hvala za odgovore, lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

Vse naštete artikle iz sklopa splošno lahko ponudite v predlaganih pakiranjih. Gobe mešane z jurčki pa morate ponuditi v pakiranju, ki smo ga določili v razpisni dokumentaciji.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,

Datum objave: 13.06.2019   14:01
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,

za spodnji sklop imamo nekaj vprašanj!

SKLOP 8: TRGOVSKO BLAGO IN MLEČNI IZDELKI

93 skuta delno posneta 2500g-5000g ali lahko 500g -1kg (npr. SKUTA POSNETA 10% 500 G, SKUTA NEPAS..35% 1KG)
94 sir mehki 40%-50%mm 2000g-3000g prosimo za pomoč, kateri sir želite mehki siri so npr. brie, poltrdi so edamec, ementaler) Prosimo tudi za odstopanje od gramature ali lahko ponudimo 300g - 800g pakiranje
95 sir mocarela v kosu 1000g-2000g ali lahko 400g


ODGOVOR


Spoštovani,

Skuto lahko dobavite tudi v manjšem pakiranje t.j. 500g-1kg. Želimo sir edamec, in sicer v pakiranju 2000g-3000g. Mocarelo pa lahko dobavite v predlaganem pakiranju.

Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili tudi na spletni strani MNZ.

Lep pozdrav,